Hiền
#1
Hôm qua bần tăng chống gậy leo lên cái nhà treo bãng Ác có mấy tầng lầu của Tuyết Vân để biết chữ ác được viết như thế nào.  Cái bần tăng gác chân lên trán trằn trọc suy nghĩ gần trọn cả đêm mà tự hỏi chữ Hiền sẽ được người ta viết như thế nào nhỉ?

Chẵng hay các thí chủ trong đây có thể viết thử chữ đó cho bần tăng được đọc thử được 1 lần không ạ?  Nếu Tuyết Vân, Diệu Âm, và Bella cùng thử thì hay biết mấy nhỉ?
Reply
#2
[quote pid='219604' dateline='1585066529']
Hôm qua bần tăng chống gậy leo lên cái nhà treo bãng Ác có mấy tầng lầu của Tuyết Vân để biết chữ ác được viết như thế nào.  Cái bần tăng gác chân lên trán trằn trọc suy nghĩ gần trọn cả đêm mà tự hỏi chữ Hiền sẽ được người ta viết như thế nào nhỉ?

Chẵng hay các thí chủ trong đây có thể viết thử chữ đó cho bần tăng được đọc thử được 1 lần không ạ?  Nếu Tuyết Vân, Diệu Âm, và Bella cùng thử thì hay biết mấy nhỉ?
[/quote]

Mình không phải là người hiền nên không dám viết chữ "HIỀN" thật sự đâu Tăng huynh! Rollin Rollin Rollin Rollin
Ta vẫn là ta tự thuở nào
Ai nhìn ta khác cũng chẳng sao
Miễn là ta sống không tráo trở
Không dối lòng mình, nịnh bợ ai!
Reply
#3
H    h     hi      hie       hien       hiên         hiền       Hiền.      Hiền         HIỀN

Mình tập viết.
Reply
#4
(03-24-2020, 11:22 AM)Bella Wrote: [quote pid='219604' dateline='1585066529']
Hôm qua bần tăng chống gậy leo lên cái nhà treo bãng Ác có mấy tầng lầu của Tuyết Vân để biết chữ ác được viết như thế nào.  Cái bần tăng gác chân lên trán trằn trọc suy nghĩ gần trọn cả đêm mà tự hỏi chữ Hiền sẽ được người ta viết như thế nào nhỉ?

Chẵng hay các thí chủ trong đây có thể viết thử chữ đó cho bần tăng được đọc thử được 1 lần không ạ?  Nếu Tuyết Vân, Diệu Âm, và Bella cùng thử thì hay biết mấy nhỉ?

Mình không phải là người hiền nên không dám viết chữ "HIỀN" thật sự đâu Tăng huynh! Rollin Rollin Rollin Rollin
[/quote]

Hihi, sao Bella thí chủ lại có ý nghĩ như vậy được nhỉ?  Phật gia có câu Nhân chi sơ tánh bổn thiện là có nguyên do và rất có ý nghĩa đó thí Bella thí chủ ơi.  Mỗi 1 con người, đều được ví như là 1 thế giới thu nhỏ.  Trong thế giới này, chứa đựng 1 kho tàng vô cùng tiềm năng.  Nó thường chỉ được khai phá, khi người ta bị dồn ép, chứ ít ai lại bỏ công tìm tòi.

Bella thí chủ thử viết chữ Hiền 1 lần đi, rồi sẽ thấy bần tăng nói có đúng không nha.
[-] The following 1 user Likes Guest's post:
  • Bella
Reply
#5
[quote pid='219607' dateline='1585067222']
H    h     hi      hie       hien       hiên         hiền       Hiền.      Hiền         HIỀN

Mình tập viết.
[/quote]

Hihi, haha, 1 chữ đơn giãn nhưng lại được thí chủ viết giãn ra dài nhiều lần như vậy, thì quả thật thí chủ chẵng đơn giản Hiền đâu nha.
Reply
#6
[quote pid='219612' dateline='1585067630']

Mình không phải là người hiền nên không dám viết chữ "HIỀN" thật sự đâu Tăng huynh! Rollin Rollin Rollin
[/quote]

Hihi, sao Bella thí chủ lại có ý nghĩ như vậy được nhỉ?  Phật gia có câu Nhân chi sơ tánh bổn thiện là có nguyên do và rất có ý nghĩa đó thí Bella thí chủ ơi.  Mỗi 1 con người, đều được ví như là 1 thế giới thu nhỏ.  Trong thế giới này, chứa đựng 1 kho tàng vô cùng tiềm năng.  Nó thường chỉ được khai phá, khi người ta bị dồn ép, chứ ít ai lại bỏ công tìm tòi.

Bella thí chủ thử viết chữ Hiền 1 lần đi, rồi sẽ thấy bần tăng nói có đúng không nha.
[/quote]

Dạ, thiện nữ viết không ra chữ "hiền" đó đâu Tăng huynh ơi! Face-with-stuck-out-tongue-and-winking-eye_1f61c Lol Lol Lol :chay: :chay: :chay:
Ta vẫn là ta tự thuở nào
Ai nhìn ta khác cũng chẳng sao
Miễn là ta sống không tráo trở
Không dối lòng mình, nịnh bợ ai!
Reply
#7
(03-24-2020, 11:41 AM)Bella Wrote: [quote pid='219612' dateline='1585067630']

Mình không phải là người hiền nên không dám viết chữ "HIỀN" thật sự đâu Tăng huynh! Rollin Rollin Rollin

Hihi, sao Bella thí chủ lại có ý nghĩ như vậy được nhỉ?  Phật gia có câu Nhân chi sơ tánh bổn thiện là có nguyên do và rất có ý nghĩa đó thí Bella thí chủ ơi.  Mỗi 1 con người, đều được ví như là 1 thế giới thu nhỏ.  Trong thế giới này, chứa đựng 1 kho tàng vô cùng tiềm năng.  Nó thường chỉ được khai phá, khi người ta bị dồn ép, chứ ít ai lại bỏ công tìm tòi.

Bella thí chủ thử viết chữ Hiền 1 lần đi, rồi sẽ thấy bần tăng nói có đúng không nha.
[/quote]

Dạ, thiện nữ viết không ra chữ "hiền" đó đâu Tăng huynh ơi! Face-with-stuck-out-tongue-and-winking-eye_1f61c Lol Lol Lol :chay: :chay: :chay:
[/quote]

Bần tăng lại không nghĩ rằng Bella thí chủ viết không ra chữ Hiền được.  Chắc bởi vì thì mà là thí chủ không muốn viết cho bần tăng và những người khác đọc được thôi.
Reply
#8
Cu hiền = trai còn trinh trắng?

V
Reply
#9
[quote pid='219619' dateline='1585068220']

Hihi, sao Bella thí chủ lại có ý nghĩ như vậy được nhỉ?  Phật gia có câu Nhân chi sơ tánh bổn thiện là có nguyên do và rất có ý nghĩa đó thí Bella thí chủ ơi.  Mỗi 1 con người, đều được ví như là 1 thế giới thu nhỏ.  Trong thế giới này, chứa đựng 1 kho tàng vô cùng tiềm năng.  Nó thường chỉ được khai phá, khi người ta bị dồn ép, chứ ít ai lại bỏ công tìm tòi.

Bella thí chủ thử viết chữ Hiền 1 lần đi, rồi sẽ thấy bần tăng nói có đúng không nha.
[/quote]

Dạ, thiện nữ viết không ra chữ "hiền" đó đâu Tăng huynh ơi! Face-with-stuck-out-tongue-and-winking-eye_1f61c Lol Lol Lol :chay: 
[/quote]

Bần tăng lại không nghĩ rằng Bella thí chủ viết không ra chữ Hiền được.  Chắc bởi vì thì mà là thí chủ không muốn viết cho bần tăng và những người khác đọc được thôi.
[/quote]

Nói chứ, chữ Việt mình viết thì dễ hơn, nhưng biểu Lan đánh vần thì....chu choa....Ba Mạ ui, con xin đầu hàng! :78: Rollin  Nhớ hồi còn nhỏ xí, lúc mới bắt đầu học viết và đánh vần chữ i-tờ mình bị Ba nắm tóc cụng vô cái bảng viết "mắc dịch" và bị phạt không cho ăn cơm đúng bữa với người thân hoài đó Tăng huynh..... Shy Nên giờ không còn giữ lại được chút ấn tượng nào về cách đánh vần hết đó! Grinning-face-with-smiling-eyes4 Shy
Ta vẫn là ta tự thuở nào
Ai nhìn ta khác cũng chẳng sao
Miễn là ta sống không tráo trở
Không dối lòng mình, nịnh bợ ai!
Reply
#10
Quote:Hihi, sao Bella thí chủ lại có ý nghĩ như vậy được nhỉ?  Phật gia có câu Nhân chi sơ tánh bổn thiện là có nguyên do và rất có ý nghĩa đó thí Bella thí chủ ơi.  Mỗi 1 con người, đều được ví như là 1 thế giới thu nhỏ.  Trong thế giới này, chứa đựng 1 kho tàng vô cùng tiềm năng.  Nó thường chỉ được khai phá, khi người ta bị dồn ép, chứ ít ai lại bỏ công tìm tòi.

Bella thí chủ thử viết chữ Hiền 1 lần đi, rồi sẽ thấy bần tăng nói có đúng không nha.

Okie, vì cái câu mà Bella đã bold đậm đó nên Bella sẽ cố gắng viết theo kiểu đánh vần để cho Tăng huynh coi và sẽ nghĩ sao về con nhỏ khùng Béo lạ nầy ngheng Shy  Face-with-stuck-out-tongue-and-winking-eye_1f61c

hờ...i=hi...ê = hiê...nờ (n) = hiên...huyền ( \ ) = HIỀN

Xong rồi đó...Lan viết theo kiểu đánh vần như vậy Tăng huynh có hiểu không vậy? Face-with-stuck-out-tongue-and-winking-eye_1f61c Lol Lol Lol :chay: :chay: :chay: :chay:
Ta vẫn là ta tự thuở nào
Ai nhìn ta khác cũng chẳng sao
Miễn là ta sống không tráo trở
Không dối lòng mình, nịnh bợ ai!
Reply
#11
[quote pid='219615' dateline='1585067952']
[quote pid='219607' dateline='1585067222']
H    h     hi      hie       hien       hiên         hiền       Hiền.      Hiền         HIỀN

Mình tập viết.
[/quote]

Hihi, haha, 1 chữ đơn giãn nhưng lại được thí chủ viết giãn ra dài nhiều lần như vậy, thì quả thật thí chủ chẵng đơn giản Hiền đâu nha.
[/quote]

Đi với Phật thì mặc áo Cà Sa, Đi với ma thì mặc áo giấy, thì chữ nào dễ viết hơn?
Reply
#12
Hoi xua biet Viet, bay gio khong muon Viet nua.

Hope
Reply
#13
(03-24-2020, 12:10 PM)Bella Wrote: Okie, vì cái câu mà Bella đã bold đậm đó nên Bella sẽ cố gắng viết theo kiểu đánh vần để cho Tăng huynh coi và sẽ nghĩ sao về con nhỏ khùng Béo lạ nầy ngheng Shy  Face-with-stuck-out-tongue-and-winking-eye_1f61c

hờ...i=hi...ê = hiê...nờ (n) = hiên...huyền ( \ ) = HIỀN

Xong rồi đó...Lan đánh vần kiểu đó Tăng huynh có hiểu không vậy? Face-with-stuck-out-tongue-and-winking-eye_1f61c Lol Lol Lol :chay: :chay: :chay: :chay:

hồi bé đánh vần như vầy:

i ê nờ iên , (ngưng môt nhịp)  hờ iên hiên huyền hiền
Reply
#14
(03-24-2020, 01:19 PM)abc Wrote: hồi bé đánh vần như vầy:

i ê nờ iên , (ngưng môt nhịp)  hờ iên hiên huyền hiền

Ngắn và gọn quá há anh abc! Clap Grinning-face-with-smiling-eyes4
Ta vẫn là ta tự thuở nào
Ai nhìn ta khác cũng chẳng sao
Miễn là ta sống không tráo trở
Không dối lòng mình, nịnh bợ ai!
Reply
#15
(03-24-2020, 11:50 AM)Cuuuuu Wrote: Cu hiền = trai còn trinh trắng?

V

Thiện tai nha.  Từ hồi bần tăng biết ghẹo đến giờ, chưa từng nghe ai nói qua 2 chữ cu hiền.  Thí chủ này vậy mà còn zin ta ơi.
Reply