Hiền
#61
0
0
(03-26-2020, 12:37 PM)RungHoang Wrote: Thay vì đi viết những cái này, nếu để thời gian đó học thì đã biết thêm 1 chút rồi 

Lần sau nhớ "Tu thân, tề gia" chứ không phải "Tu thân , tích đức" nha

Tu thân tich đức chỉ là lo tích đức cho con cháu mai này, còn tu thân để tề gia, để bình thiên hạ mới thấy được cái hoài bảo lớn của Nho Gia

Chào . Già cả rồi, phải nên biết tự trọng.

Hihi, thí chủ cũng vậy, nên hiểu cho rõ trước khi thí chủ muốn nói điều gì nha.  Đừng như vẹt lập lại câu nói của Khổng Tử mà chẵng hiểu ý Khổng Tử muốn nói gì nha.  Như câu hãy tự học, và hãy tự tu sữa mình mà thí chủ copied anh pasted vừa rồi đó.  Trước nói câu đó, sau nói bần tăng để dành thời gian để học thay vì tìm cách diễn giải cho thí chủ hiểu thế nào là tự học. 

Thí chủ có hiểu được tự học là nghĩa gì không vậy?  Chắc là không hiểu rồi.  

Hihi, thí chủ tin vào cái triết lý khiếm khuyết của Nho gia nên thấy cần phải học theo.  Chứ bần tăng xem nó đồng với những thứ chỉ dùng để tham khảo rồi rút tỉa cái hay cái dỡ hòng sửa đổi và bổ sung thêm cho mình thôi.

Bần tăng chọn phương pháp a la hán của Phật gia để hoàn thiện cuộc đời con người của mình.  Nho gia không hạp với bần tăng, nó chứa đầy sự lừa dối và giả tạo trong đó.  

Hihi, 2 chữ tự trọng này thí chủ cần, chứ bần tăng xem nó cũng là thứ trên môi trên lưỡi của con người mà thôi.
Reply