Thượng Nghị Sĩ Lợi Dụng Tin Đầu Tư Bên Trong Để Kiếm Lợi - Tucker C.
#1
0
0
Tucker says Sen. Burr must explain $1.6 million stock sale or resign

[Image: whistling-smiley-emoticon.gif]

[Image: whistling-smiley-emoticon.gif]
[Image: with-love-smiley-emoticon.gif]
Reply
#2
0
0
Hình như bé Xx đăng sai video rồi...video nói về CNN take a side bên China khi nuowscnuo mỹ đang có đại dich...khác với tittle. Face-with-rolling-eyes4

[-] The following 1 user Likes Mimo's post:
  • Xí Xọn
Reply
#3
0
0
(03-20-2020, 01:32 PM)Mimo Wrote: Hình như bé Xx đăng sai video rồi...video nói về CNN take a side bên China khi nuowscnuo mỹ đang có đại dich...khác với tittle. Face-with-rolling-eyes4

Hế lô sis Mimo. 

Đúng rồi á sis.  Rollin XX đăng lộn rồi. XX đăng lại rồi sis.  Face-with-stuck-out-tongue-and-winking-eye_1f61c
[Image: with-love-smiley-emoticon.gif]
Reply