Thay Đổi
#1
Một sử gia thăm viếng Thiền Sư, ông ta rất ưa tranh luận.
Ông ta hỏi:
- Những cố gắng của chúng ta có làm thay đổi dòng lịch sử không?
Thiền Sư trả lời:
- Ồ! Có chứ.
- Và lao động của con người có làm thay đổi trái đất không?
Thiền Sư đáp:
- Chắc chắn rồi.
- Vậy tại sao ngài dạy rằng những cố gắng của con người không mang lại chút kết quả gì hết?
Thiền Sư đáp:
- Bởi vì khi gió lặng, thì lá vẫn rơi như thường.
Reply
#2
Nhận Thức

- Sự cứu rỗi đạt được nhờ hành động hay nhờ thiền quán?
- Không nhờ hành động cũng như thiền quán. Sự cứu rỗi đạt được khi người ta thấy.
- Thấy gì?
- Thấy rằng cái kiềng bằng vàng mà bạn mong có được thì đang tròng vào cổ của bạn. Thấy rằng con rắn mà bạn khiếp sợ chỉ là một khúc nhợ kéo lê lết trên mặt đất.
Reply
#3
Chấp Nhận

- Làm thế nào để con có thể trở thành một vĩ nhân như thầy.
Minh Sư đáp:
- Tại sao phải trở thành một vĩ nhân? Thành nhân đã là một kỳ công vĩ đại rồi!
Reply