Bất tăng và RungHoang
#1
2 thằng con nít . Lol
2 thằng mở 2 thread chửi nhau in chang mấy đứa con gới . Lol
Reply