Tìm Mọi Rừng Hoang
#1
Ai thấy xin chỉ dùm.


Đặc điểm: Khoãng trên 50 tuổi, cao dưới 1m7, nặng khoãng chừng 60 kg.  Da ngăm đen (vì nó từ rừng hoang bò ra), thích phụ nữ, xấu đẹp, hay già trẻ gì nó cũng nhào vô.  Miệng hôi mùi phân, lại có tật thường hả miệng, và nói chuyện vô duyên lẫn mất dạy ai gặp một lần liền dễ mẫn cãm và thường lựa chọn tránh xa.  Khổ nỗi thằng mọi nó có máu tạp chủng của bò và chó, lại có sừng của trâu.  Gốc gác nó ở dưới tận cùng địa ngục, nên thân nó mới có hình tướng của ngoạ quỷ.  Địa ngục đông quá, khó kiểm soát, nên nó thừa cơ lẽn qua lỗ chó bò rồi trèo lên rồi đội lốt con người.

Ai thấy được thì vui lòng báo cho bần tăng biết, bần tăng sẽ dùng 1 khẩu XD40 đổi với số phone hoặc nơi nó cư trú.
#2
Good Morning, I am a full time vape and also CBD influencer at Vapetelligent Vape Store Directory. I am trying to find vape and also CBD reviewers to review e-liquids from East Coast Liquids: Fury Series, Eclipse Vaporz as well as Tasty Tunez eJuice and also CBD Supplements from Verde! In case anybody at vietbestforum.com is interested, do send me a DM! Many thanks