Mọi,
#1
Vô đây cho anh hỏi chút mọi:

Cưng thường thích ăn gì nhất mọi?  Xương, thịt, hay phân vậy mọi?
Reply