Ý nghĩa của những Vì Sao
#1
Hello NonRegister, Rau Sam & ACE,

Mình nghe nói về những sao xấu bao gồm như La Hầu, Kế Đô & Thái Bach.
Bạn nào biết rõ xin chia sẽ ý nghĩa của những vì sao & mình phải nên làm sao gặp trúng năm sao xấu chiếu mạng… Mình cám ơn :)
Reply
#2
Nghe noí han là 3 năm...môĩ sao cúng khác nhau....lưạ ngaỳ naò đo' thích hợp thì mình sẽ cúng 

sis tham khaõ thêm trên online coi thử năm này mình bị sao gì...nếu xấu thì mua nhàng đèn, bánh trái cúng

Mọi việc thì nên cẩn thận
Làm phước tích đức, mong  xui xẽo qua đi, máy mắn bình an vềhttps://docungtamlinhviet.com/bai-van-kh...-giai-han/


Bài Văn Khấn Cúng Sao Giải Hạn
[Image: bang-tinh-sao-giai-han-601x800.jpg]

[Image: bang-tinh-sao-giai-han-601x800.jpg]


Theo phong tục thì những người bị sao xấu chiếu mệnh hàng năm cần cúng dâng sao giải hạn để giảm nhẹ vận hạn, cầu xin Thần Sao phù hộ cho bản thân, con cháu, gia đình đều được khoẻ mạnh, bình an, vạn sự tốt lành


– Sao Chiếu mệnh:


Theo nguyên lý Cửu diệu, các nhà Chiêm tinh xưa cho rằng mỗi năm mỗi người đều có 1 trong 9 sao chiếu. Trong đó có:

 • 3 sao Tốt: Thái dương, Thái Âm, Mộc đức.
 • 3 sao Xấu: La hầu, Kế đô, Thái bạch.
 • 3 sao Trung: Vân hớn, Thổ tú, Thủy diệu.
Cùng một tuổi, cùng một năm đàn ông và đàn bà lại có sao chiếu mệnh khác nhau. Trong 9 ngôi sao có sao tốt, có sao xấu, năm nào sao xấu chiếu mệnh con người sẽ gặp phải chuyện không may, ốm đau, bệnh tật. . . gọi là vận hạn.


Để giảm nhẹ vận hạn người xưa thường làm lễ cúng dâng sao giải hạn hằng tháng tại nhà ở ngoài trời trong 12 tháng hoặc hằng tháng tại Chùa với mục đích cầu xin Thần Sao phù hộ cho bản thân, con cháu, gia đình đều được khoẻ mạnh, bình an, vạn sự tốt lành, may mắn, thành đạt và thịnh vượng.


Theo quan niệm dân gian thì 9 ngôi sao chiếu mệnh chỉ xuất hiện vào những ngày nhất định trong tháng, từ đó hình thành tục dâng sao giải hạn vào các ngày trong 12 tháng như sau:

Khi ở những tuổi nhất định (có Bảng tính sẵn phía dưới) mà gặp sao hạn sẽ không may, cần giải hạn. Do đó dân gian thường làm lễ Dâng sao giải hạn hằng tháng trong 12 tháng tại nhà hoặc hằng tháng tại Chùa. Khi giải hạn mỗi sao có cách bài trí nến, mầu sắc Bài vị, nội dung Bài vị khác nhau với những ngày nhất định.


Theo quan niệm dân gian thì 9 ngôi sao chiếu mệnh chỉ xuất hiện vào những ngày nhất định trong tháng, từ đó hình thành tục dâng sao giải hạn vào các ngày như sau:

 • Sao Thái Dương: Ngày 27 hàng tháng
 • Sao Thái Âm: Ngày 26 hàng tháng
 • Sao Mộc Đức: Ngày 25 hàng tháng
 • Sao Vân Hán: Ngày 29 hàng tháng
 • Sao Thổ Tú: Ngày 19 hàng tháng
 • Sao Thái Bạch: Ngày 15 hàng tháng
 • Sao Thuỷ Diệu: Ngày 21 hàng tháng
 • Sao La Hầu: Ngày 8 hàng tháng
 • Sao Kế Đô: Ngày 18 hàng tháng

[*][Image: 9-sao-xau-can-cung-giai-han-797x800.jpg]
Trong 9 ngôi sao có sao tốt, có sao xấu, năm nào sao xấu chiếu mệnh con người sẽ gặp phải chuyện không may, ốm đau, bệnh tật… gọi là vận hạn.

Sắm lễ Đầu năm và hàng tháng người xưa thường làm lễ dâng sao giải hạn tại chùa hoặc tại nhà, nghi lễ tiến hành như sau:

[*]
[size=undefined]
Sao Thái Dương[/size]
Lễ cúng dâng sao Thái Dương vào ngày 27 hàng tháng. Thắp 12 ngọn nến. Bài vị màu vàng, mũ vàng, cùng hương hoa, phẩm ỏan. Tiền vàng và 36 đồng tiền Hướng về phương Đông làm lễ giải sao.Theo quan niệm của người xưa, sao Thái Dương chỉ tốt với nam giới, không tốt với nữ giới.

[*]
[size=undefined]
Văn khấn giải hạn sao Thái Dương
Nam mô a di Đà Phật!
Nam mô a di Đà Phật!
Nam mô a di Đà Phật![/size]
– Con lạy chín phương Trời, mười phương Chư Phật, Chư Phật mười phương.– Nam mô Hiệu Thiên chí tôn Kim Quyết Ngọc Hoàng Thượng đế.– Con kính lạy Đức Trung Thiện tinh chúa Bắc cựcTử Vi Tràng Sinh Đại đế.– Con kính lạy ngài Tả Nam Tào Lục Ty Duyên Thọ Tinh quân.– Con kính lạy Đức Hữu Bắc Đẩu cửu hàm Giải ách Tinh quân.– Con kính lạy Đức Nhật cung Thái Dương Thiên tử Tinh quân.– Con kính lạy Đức Thượng Thanh Bản mệnh Nguyên Thần Chân quân.Tín chủ (chúng) con là:………………..Hôm nay là ngày…… tháng………năm….., tín chủ con thành tâm sắm lễ, hương hoa trà quả, đốt nén tâm hương, thiên lập linh án tại (địa chỉ)………………………………….. để làm lễ giải hạn sao Thái Dương chiếu mệnh:Cúi mong chư vị chấp kỳ lễ bạc phù hộ độ trì giải trừ vận hạn; ban phúc,lộc, thọ cho con gặp mọi sự lành, tránh mọi sự dữ, gia nội bình yên, an khang thịnh vượng.Tín chủ con lễ bạc tâm thành, trước án kính lễ, cúi xin được phù hộ độ trì.

[*]
[size=undefined]
Nam mô a di Đà Phật!
Nam mô a di Đà Phật!
Nam mô a di Đà Phật![/size]
Sao Thái ÂmSắm lễ: Lễ cúng dâng sao Thái Âm vào ngày 26 hàng tháng, thắp 7 ngọn nến. Thái Âm là sao tốt cho nữ giới nhưng không tốt lắm đối với nam giới.Lễ vật gồm có:


 • Hương,
 • Hoa
 • Trái Cây
 • phẩm oản
 • Tiền vàng
 • Bài vị màu vàng
 • Mũ vàng
 • 36 đồng tiềnHướng về chính Tây làm lễ giải sao.Văn khấn giải hạn sao Thái Âm

[*]
[size=undefined]
Nam mô a di Đà Phật!
Nam mô a di Đà Phật!
Nam mô a di Đà Phật![/size]
– Con lạy chín phương Trời, mười phương Chư Phật, Chư Phật mười phương.– Nam mô Hiệu Thiên chí tôn Kim Quyết Ngọc Hoàng Thượng đế– Con kính lạy Đức Trung Thiên tinh chúa Bắc cực Tử vi Tràng Sinh Đại đế.– Con kính lạy ngài Tả Nam Tào Lục Ty Duyên Thọ Tinh quân– Con kình lạy Đức Hữu Bắc Đẩu cửu hàm Giải ách Tinh quân.– Kính lạy Đức Nguyệt cung Thái Âm Hoàng hậu Tinh quân.– Con hình lạy Đức Thượng Thanh Bản mệnh Nguyên Thần Chân quân.Tín chủ (chúng) con là:……………………….Hôm nay là ngày…… tháng……… năm……, tín chủ con thành tâm sắm lễ, hương hoa trà quả, đốt nén tâm hương, thiết lập linh án tại (địa chỉ) ……………………………. để làm lễ giải hạn sao Thái Âm chiếu mệnh.Cúi mong chư vị chấp kỳ lễ bạc phù hộ độ trì giải trừ vận hạn; ban phúc, lộc, thọ cho chúng con gặp mọi sự lành, tránh mọi sự dữ, gia nội bình yên, an khang thịnh vượng.Tín chủ con lễ bạc tâm thành, trước án kính lễ, cúi xin được phù hộ độ trì.

[*]
[size=undefined]
Nam mô a di Đà Phật!
Nam mô a di Đà Phật!
Nam mô a di Đà Phật![/size]
Sao Mộc ĐứcSắm lễ: Lễ cúng dâng sao Mộc Đức tiến hành vào ngày 25 hàng tháng, thắp 20 ngọn nến xếp. Mộc Đức là sao tốt nhưng không tốt cho những người vượng hoả.Lễ vật gồm có:


 • Hương,
 • Hoa
 • Trái Cây
 • phẩm oản
 • Tiền vàng
 • Bài vị màu vàng
 • Mũ vàng
 • 36 đồng tiềnHướng về chính Đông để làm lễ.Văn khấn giải hạn sao Mộc Đức

[*]
[size=undefined]
Nam mô a di Đà Phật!
Nam mô a di Đà Phật!
Nam mô a di Đà Phật![/size]
– Con lạy chín phương Trời, mười phương Chư Phật, Chư Phật mười phương.– Nam mô Hữu Thiên chí tôn Kim Quyết Ngọc Hoàng Thượng đế.– Con kính lạy Đức Trung Thiên tinh chúa Bắc cực Tử vi Tràng Sinh Đại đế.– Con kính lạy ngài Tả Nam Tào Lục Ty Duyên Thọ Tinh quân.– Con kính lạy Đức Hữu Bắc Đẩu cửu hàm Giải ách Tinh quân .– Con kính kính lạy Đức Đông phương Giáp Ất Mộc Đức Tinh quân.– Con kính lạy Đức Thượng Thanh Bản mệnh Nguyên Thần Chân quân.Tín chủ (chúng) con là:……………………………………..Hôm nay là ngày….tháng….năm…., tín chủ con thành tâm sắm lễ, hương hoa trà quả, đốt nén tâm hương, thiết lập linh án tại (địa chỉ) …………………………… để làm lễ giải hạn sao Mộc Đức chiếu mệnh.Cúi mong chư vị chấp kỳ lễ bạc phù hộ đồ trì giải trừ vận hạn; ban phúc lộc, thọ, cho chúng con gặp mọi sự lành, tránh mọi sự dữ, gia nội bình yên, an khang thịnh vượng.Tín chú con lễ bạc tâm thành, trước án kính lễ, cúi xin được phù hộ độ trì.

[*]
[size=undefined]
Nam mô a di Đà Phật!
Nam mô a di Đà Phật!
Nam mô a di Đà Phật![/size]
Sao Vân HánSắm lễ: Lễ cúng dâng sao Vân Hán vào ngày 29 hàng tháng, thắp 15 ngọn nến.Theo quan niệm xưa, Vân Hán là tai tinh (sao xấu) chủ về ốm đau, bệnh tật.Lễ vật gồm có:


 • Hương,
 • Hoa
 • Trái Cây
 • phẩm oản
 • Tiền vàng
 • Bài vị màu vàng
 • Mũ vàng
 • 36 đồng tiềnHướng về phương Nam để làm lễ giải sao.Văn khấn giải hạn sao Vân Hán

[*]
[size=undefined]
Nam mô a di Đà Phật!
Nam mô a di Đà Phật!
Nam mô a di Đà Phật![/size]
– Con lạy chín phương Trời, mười phương Chư Phật, Chự Phật mười phương.– Nam mô Hiệu Thiên chư tôn Kim Quyết Ngọc Hoàng Thượng đê.– Con kính lạy Đức Trung Thiên tinh chúa Bắc cực Tử vi Tràng Sinh Đại đê.– Con kính lạy ngài Tả Nam Tào Lục Ty Duyên Thọ Tinh quân– Con kính lạy Đức Hữu Bắc Đẩu cửu hàm Giải ách Tinh quân.– Con kính lạy Đức Nam phương Bính đinh Hoả Đức Tinh quân.– Con kính lạy Đức Thượng Thanh Bản mệnh Nguyên Thần Chân quân.Tín chủ con là:……………………………………….. ……..Hôm nay là ngày……. tháng…….. năm……., tín chủ con thành tâm sắm lễ, hương hoa trà quả, đốt nén tâm hương, thiết lập linh án tại (địa chỉ)……………………………. để làm lễ giải hạn sao Vân Hán chiếu mệnh:Cúi mong chư vị chấp kỳ lễ bạc phù hộ độ trì giải trừ vận hạn; ban phúc, lộc, thọ cho chúng con gặp mọi sự lành, tránh mọi sự dữ, gia nội bình yên, an khang thịnh vượng.Tín chủ con lễ bạc tâm thành, trước án kính lễ, cúi xin được phù hộ độ trì.

[*]
[size=undefined]
Nam mô a di Đà Phật!
Nam mô a di Đà Phật!
Nam mô a di Đà Phật![/size]
Sao Thổ TúSắm lễ: Lễ cúng dâng sao Thổ Tú vào ngày 19 hàng tháng, thắp 5 ngọn nến.Thổ Tú là sao xấu, chủ về tai nạn, kiện tụng. Xấu đối với cả nam nữ và gia trạch.Lễ vật gồm có:


 • Hương,
 • Hoa
 • Trái Cây
 • phẩm oản
 • Tiền vàng
 • Bài vị màu vàng
 • Mũ vàng
 • 36 đồng tiềnHướng về chính Tây làm lễ giải sao.Văn khấn giả hạn sao Thổ Tú

[*]
[size=undefined]
Nam mô a di đà Phật!
Nam mô a di đà Phật!
Nam mô a di đà Phật![/size]
– Con lạy chín phương Trời, mười phương Chư Phật, Chư phật mười phương.– Nam mô Hiệu Thiên Chí tôn Kim Quyết Ngọc Hoàng Thượng đê.– Con kính lạy Đức Trung Thiên tinh chúa Bắc cực Tử vi Tràng Sinh Đại đế.– Con kính lạy ngài Tả Nam Tào Lục Ty Duyên Thọ Tinh quân.– Con kính lạy Đức Hữu Bắc Đẩu cửu hàm Giải ách Tinh quân.– Con kính lạy Đức Trung Ương Mậu Kỷ Thổ Đức Tinh quân. . .– Con kính lạy Đức Thượng Thanh Bản mệnh Nguyên Thần Chân quân.Tín chủ con là:……………………………………….. …………Hôm nay là ngày… tháng… năm…., tín chủ con thành tâm sắm lễ, hươnghoa trà quả, đốt nén tâm hương, thiết lập linh án tại (địa chỉ)……………………………. Để làm lễ giải hạn sao Thổ Tú chiếu mệnh:Cúi mong chư vị chấp kỳ lễ bạc phù hộ độ trì giải trừ vận hạn; ban phúc, lộc, thọ cho chúng con gặp sự lành, tránh mọi sự dữ, gia nội bình yên, an khang thịnh vượng.Tín chủ con lễ bạc tâm thành, trước án kính lễ, cúi xin được phù hộ độ trì.

[*]
[size=undefined]
Nam mô a di Đà Phật!
Nam mô a di Đà Phật!
Nam mô a di Đà Phật![/size]
Sao Thái BạchSắm lễ: Lễ cúng dâng sao Thái Bạch vào ngày 15 hàng tháng, thắp 8 ngọn nến.Thái Bạch là sao xấu, chủ về thiệt hại tiền của, khẩu thiệt. Xấu đối với cả nam và nữ, nhưng đối với nam thì đỡ hơn.Lễ vật gồm có:


 • Hương,
 • Hoa
 • Trái Cây
 • phẩm oản
 • Tiền vàng
 • Bài vị màu vàng
 • Mũ vàng
 • 36 đồng tiềnHướng về chính Tây làm lễ giải sao.Văn khấn giải hạn sao Thái BạchNam mô a di Đà Phật!Nam mô a di Đà Phật!Nam mô a di Đà Phật!– Con lạy chín phương Trời, mười phương Chư Phật, Chư Phật mười phương.– Nam mô Hiệu Thiên chí tôn Kim Quyết Ngọc Hoàng Thượng đế– Con kính lạy Đức Trung Thiên tinh chúa Bắc cực Tử vi Tràng Sinh Đại đế.– Con kính lạy ngài Tả Nam Tào Lục Ty Duyên ThọTinh quân– Con kính lạy Đức Hữu Bắc Đẩu Cửu hàm Giải ách Tinh quân– Con kính lạy Đức Tây phương Canh Tân Kim đức Thái Bạch Tinh quân.– Con kính lạy Đức Thượng Thanh Bản mệnh Nguyên Thần Chân quân.Tín chủ con là:……………………………………….. …………Hôm nay là ngày……. tháng…….. năm ………………… tín chủ con thành tâm sắm lễ, hương hoa trà quả, đốt nén tâm hương thiết lập linh án tại (địa chỉ) ……………. để làm lễ giải hạn sao Thái Bạch chiếu mệnh:Cúi mong chư vị chấp kỳ lễ bạc phù hộ độ trì giải trừ vận hạn; ban phúc, lộc, thọ cho chúng con gặp mọi sự lành, tránh mọi sự dữ, gia nội bình yên, an khangTín chủ con lễ bạc tâm thành, trước án kính lễ, cúi xin được phù hộ độ trì.

[*]
[size=undefined]
Nam mô a di Đà Phật!
Nam mô a di Đà Phật!
Nam mô a di Đà Phật![/size]
Sao Thủy DiệuSắm lễ: Lễ cúng dâng sao Thuỷ Diệu vào ngày 21 hàng tháng, thắp 7 ngọn nến, bài vị màu đen.Thuỷ Diệu là sao phúc lộc, nhưng xấu đối với nữ và chủ về tai nạn, tang chế.Lễ vật gồm có:


 • Hương,
 • Hoa
 • Trái Cây
 • phẩm oản
 • Tiền vàng
 • Bài vị màu vàng
 • Mũ vàng
 • 36 đồng tiềnHướng về chính Bắc làm lễ giải saoVăn khấn giải hạn sao Thủy Diệu

[*]
[size=undefined]
Nam mô a di Đà Phật!
Nam mô a di Đà Phật!
Nam mô a di Đà Phật![/size]
– Con lạy chín phương Trời, mười phương Chư Phật, Chư Phật mười phương.– Nam mô Hiệu Thiên chí tôn Kim Quyết Ngọc Hoàng Tlượng đế.– Con kính lạy Đức Trung Thiên tinh chúa Bắc cực Tử vi Tràng Sinh Đại đế.– Con kính lạy ngài Tả Nam Tào Lục Ty Duyên Thọ Tinh quân– Con kính lạy Đức Hữu Bắc Đẩu cửa hàm Giải ách tinh quân– Con kính lạy Đức phương Nhâm quý Thủy đức Tinh quân– Con kính lạy Đức Thượng Thanh Bản mệnh Nguyên Thần Châu quân.Tín chủ con là:……………………………………….. …………Hôm nay là ngày……. tháng…….. năm ………………… tín chủ con thành tâm sắm lễ, hương hoa trà quả, đốt nén tâm hương thiết lập linh án tại (địa chỉ)…………………….để làm lễ giải hạn sao Thủy Diệu chiếu mệnh:Cúi mong chư vị chấp kỳ lễ bạc phù hộ độ trì giải trừ vận hạn; ban phúc,lộc, thọ cho chúng con gặp mọi sự lành, tránh mọi sự dữ, gia nội bình yên, an khang thịnh vượng. Tín chủ con lễ bạc tâm thành, trước án kính lễ, cúi xin được phù hộ độ trì.

[*]
[size=undefined]
Nam mô a di Đà Phật!
Nam mô a di Đà Phật!
Nam mô a di Đà Phật![/size]
Sao La HầuSắm lễ: Lễ cúng dâng sao La Hẩu vào ngày mồng 8 hàng tháng, thắp 9 ngọn nến, bài vị màu vàng.La Hầu là sao xấu, chủ về khẩu thiệt. Đối với nam xấu hơn đối với nữ.Lễ vật gồm có:


 • Hương,
 • Hoa
 • Trái Cây
 • phẩm oản
 • Tiền vàng
 • Bài vị màu vàng
 • Mũ vàng
 • 36 đồng tiềnVăn khấn giải hạn sao La Hầu

[*]
[size=undefined]
Nam mô a di Đà Phật!
Nam mô a di Đà Phật!
Nam mô a di Đà Phật![/size]
– Con lạy chín phương Trời, mười phương Chư phật, Chư Phật mười phương.– Nam mô Hiệu Thiên chí tôn Kim Quyết Ngọc Hoàng Thượng đế– Con kính lạy Đức Trung Thiên tinh chúa Bắc cực Tử vi Tràng sinh Đại đế– Con kính lạy ngài Tả Nam Tào Lục Ty Duyên Thọ Tinh quân– Con kính lạy Đức Hữu Bắc Đẩu cửu hàm Giải ách Tinh quân– Con kính lạy Đức Thiên cung Thần thủ La Hầu Đức Tinh quân.– Con kính lạy Đức Thượng Thanh Bản mệnh Nguyên Thần Chân quân.Tín chủ con là:……………………….,Hôm nay là ngày……. tháng…….. năm ………………… tín chủ con thành tâm sắm lễ, hương hoa trà quả, đốt nén tâm hương thiết lập linh án tại (địa chỉ)…………………….để làm lễ giải hạn sao La Hầu chiếu mệnh:Cúi mong chư vị chấp kỳ lễ bạc phù hộ độ trì giải trừ vận hạn; ban phúc,lộc, thọ cho chúng con gặp mọi sự lành, tránh mọi sự dữ, gia nội bình yên, an khang thịnh vượng. Tín chủ con lễ bạc tâm thành, trước án kính lễ, cúi xin được phù hộ độ trì.

[*]
[size=undefined]
Nam mô a di Đà Phật!
Nam mô a di Đà Phật!
Nam mô a di Đà Phật![/size]
Sao Kế ĐôSắm lễ: Lễ cúng sao Kế Đô vào ngày 18 hàng tháng, thắp 21 ngọn nến, bài vị màu vàng.Sao Kế Đô là sao Hung tinh xấu nhất về xuân hạ, nhưng xuất ngoại đi xa lại gặp điều tốt hơn. Sao Kế Đô đối với nữ xấu hơn đối với nam.Lễ vật gồm có:


 • Hương,
 • Hoa
 • Trái Cây
 • phẩm oản
 • Tiền vàng
 • Bài vị màu vàng
 • Mũ vàng
 • 36 đồng tiềnHướng về chính Tây làm lễ giải sao.Văn khấn giải hạn sao Kế Đô

[*]
[size=undefined]
Nam mô a di Đà Phật!
Nam mô a di Đà Phật!
Nam mô a di Đà Phật![/size]
– Con kính lạy chín phương trời,mười phương Chư phật,Chư Phật mười phương.– Nam mô Hiệu thiên chí tôn Kim Quyết Ngọc Hoàng Thượng đế.– Con kính lạy ngài Tả Nam Tào Lục Ty Duyên Thọ Tinh quân.– Con kính lạy Đức Hữu Bắc Dẩu cửa hàm giải Ách tinh quân.– Con kính lạy Đức Địa cung thần Vỹ Kế Đô Tinh quân.– Kính lạy Đức Thượng Thanh Bản Mệnh Nguyên Thần Châu quânTín chủ con là………………Hôm nay là ngày……. tháng…….. năm ………………… tín chủ con thành tâm sắm lễ, hương hoa trà quả, đốt nén tâm hương thiết lập linh án tại (địa chỉ)…………………….để làm lễ giải hạn sao Kế Đô chiếu mệnh:Cúi mong chư vị chấp kỳ lễ bạc phù hộ độ trì giải trừ vận hạn; ban phúc,lộc, thọ cho chúng con gặp mọi sự lành, tránh mọi sự dữ, gia nội bình yên, an khang thịnh vượng.Tín chủ con lễ bạc tâm thành, trước án kính lễ, cúi xin được phù hộ độ trì.

[*]
[size=undefined]
Nam mô a di Đà Phật!
Nam mô a di Đà Phật!
Nam mô a di Đà Phật![/size]
Qua bài viết trên, Đồ Cúng Tâm Linh Việt đã chia sẻ tới bạn một số thông tin về Bài Văn Khấn Cúng Sao Giải HạnNgoài cách tự mình tìm hiểu và chuẩn bị làm mâm cúng sao giải hạn bạn có thể tìm hiểu sử dụng các dịch vụ đặt mâm cúng trọn gói của Đồ Cúng Tâm Linh Việt. Các Bạn muốn biết thêm chi tiết về dịch vụ sửa soạn mâm đồ cúng tại công ty chúng tôi có thể truy cập vào website: https://docungtamlinhviet.com hoặc gọi điện tới hotline: 0901 305 668để chuẩn bị mâm cúng sao giải hạn đúng và đầy đủ trọn vẹn nhé!
🌺💕_______________________________________________________________________💕 🌺
                   
(✿◠‿◠)     (>‿◠)✌    \ (•◡•) /  (ô‿ô)

🌺💕________________________________________________________________________💕 🌺
Reply
#3
Cám ơn bé yêu SugarBabe nhiều nhen :)
Gặp sis ở đây vui quá, mình định vô recipe room mở thread chào sis, bé ba dễ thương & vài ACE nhưng mình ngại không biết là room đó có cho mở thread ra 88 không nữa.. Thui sang đây cho mình hỏi bé vài câu nhen

1) Bé có tin cái vụ sao xấu chiếu không bé & bé có cúng không?
Bé nói đúng nếu mình tu tâm, dưỡng tánh tốt & làm việc thiện thì sẽ tai qua & nạn khỏi…

2) Mình không có dùng mấy cái icons (smilies) được… Nếu bé biết thì bé chỉ mình nhen.. Hôm qua có anh Ba Ếch nói rùi nhưng bé là mod chắc bé biết cách chỉ mình dùng icons (hihi)

3) Room nào cho mở threads 88 thoải mái rùi cuối ngày dọn dẹp (delete bài) vậy bé?

Cám ơn bé nhiều & chúc bé & gia đình luôn mạnh khỏe, vui vẽ & gặp nhiều may mắn trong công việc cũng như trong tình yêu nhen bé :)
Reply
#4
(02-12-2020, 02:01 PM)LiveandLearn Wrote: Cám ơn bé yêu SugarBabe nhiều nhen :)
Gặp sis ở đây vui quá, mình định vô recipe room mở thread chào sis, bé ba dễ thương & vài ACE nhưng mình ngại không biết là room đó có cho mở thread ra 88 không nữa.. Thui sang đây cho mình hỏi bé vài câu nhen

1) Bé có tin cái vụ sao xấu chiếu không bé & bé có cúng không?
Bé nói đúng nếu mình tu tâm, dưỡng tánh tốt & làm việc thiện thì sẽ tai qua & nạn khỏi…

2) Mình không có dùng mấy cái icons (smilies) được… Nếu bé biết thì bé chỉ mình nhen.. Hôm qua có anh Ba Ếch nói rùi nhưng bé là mod chắc bé biết cách chỉ mình dùng icons (hihi)

3) Room nào cho mở threads 88 thoải mái rùi cuối ngày dọn dẹp (delete bài) vậy bé?

Cám ơn bé nhiều & chúc bé & gia đình luôn mạnh khỏe, vui vẽ & gặp nhiều may mắn trong công việc cũng như trong tình yêu nhen bé :)
Hello  sis 

1) Ba mình thì mỗi năm sẽ nói ai bị năm tuỗi thì phải tự lo cẩn thận mọi việc etc


2) Tuỳ lúc Ba mình sẽ cúng nhang đèn ...có lúc không cúng 

Lâu rồi chưa thấy Ba cúng cho mình  Biggrin3) Đi Chùa , nhà mình nộp tên lên đọc tên cầu an mỗi năm

Icons / smiley- thì ở bên tay trái sẽ có 1 ít

Sis có thể right click  bất cứ hình nào rồi paste vô VB 


4) Threads / Post - thường không có bị xoá ngoại trừthành viên  kiện cáo , spam hay quãng cáo
🌺💕_______________________________________________________________________💕 🌺
                   
(✿◠‿◠)     (>‿◠)✌    \ (•◡•) /  (ô‿ô)

🌺💕________________________________________________________________________💕 🌺
Reply
#5
L&L, sorry nhe, bạn hú mình,mà mình không giúp gì được, may quá có SB cứu bồ, SB còn giử được truyền thống của gia đình lo về cúng kính Sao mổi năm . Riêng mình khi ba má mất , chỉ còn chị Hai ở VN lo cúng thôi, mấy anh chị em khác thì ai có gia đình nấy mình không để ý , vã lại mình qua Mỹ trước nên là người quên trước nhất vì lo chăm con cái , làm ăn , lại xa chùa , xa gia đình , không ai nhắc nhở . Ngay cả Tết truyền thống mà còn lo sơ sài cho có lệ ,vì đâu có thân nhân chung quanh, xóm giềng toàn là người Mỹ . Chị Hai mình là người giử đủ mọi nghi thức cúng kính quanh năm , từng chi tiết , nể chỉ lắm luôn. Khi ba má còn sống thì ba má mình đem tên họ từng người qua chùa cho thầy vô danh sách cúng sao, tới ngày đó buổi tối thì cúng ở nhà nữa, đại khái mình nhớ cúng trái dừa tươi với mấy ngọn đèn cầy, mỗi năm khác nhau . Sao Thái Bạch , Sao Kế đô là nặng nhất, mình chỉ nhớ vậy thôi . Bây giờ thì mình quên luôn vì mệt quá , không lo xuể . Đời sống ở Mỹ này quá ư là bận rộn, ngay cả bây giờ đã về hưu rồi cũng không mấy rảnh rang , nấu ăn , dọn dẹp, đôi khi còn không đủ thời gian tu tập , mình phải đem Ipad để kế bên cái sink rửa chén, gắn thêm bluetooth nghe lổ tai để khỏi phiền lòng người khác . SB còn cha mẹ kế bên nên đở khổ quá hén , cha mẹ như tàn cây cổ thụ , bảo bọc, chở che và giử gìn truyền thống gia đình , SB là may mắn nhất đó.
Reply
#6
(02-12-2020, 12:16 PM)LiveandLearn Wrote: Hello NonRegister, Rau Sam & ACE,

Mình nghe nói về những sao xấu bao gồm như La Hầu, Kế Đô & Thái Bach.
Bạn nào biết rõ xin chia sẽ ý nghĩa của những vì sao & mình phải nên làm sao gặp trúng năm sao xấu chiếu mạng… Mình cám ơn :)

anh chỉ vào hello hỏi thăm L&L thôi , how ya doing ? Face-with-stuck-out-tongue-and-winking-eye_1f61c Cheer
Be Safe and Be Healthy , Everyone ... Cheer  

Reply
#7
Hello Rau Sam,

Cám ơn bạn vô chia sẽ với mình & ACE nhen.
Mình nghe nói về các vì sao nhưng chưa bao giờ tìm hiểu & cũng chưa bao giờ cúng…

Đọc những information trên của bé SugarBabe chia sẽ thấy  thích vì mình là người hay tìm đọc những sách về Phong Thủy hay cái gì lạ lạ & huyền bí (hihi)

Lúc rãnh hay nấu ăn dọn dẹp mình cũng hay mở mấy cái clips cua Rau Sam post rùi nghe lắm…
Lúc xưa mình không tin lắm nhưng từ khi mình tiễn đưa vài người thân & bạn bị bệnh mất rất trẻ cái suy nghĩ & hành động của mình thay đổi rất nhiều…. Cám ơn Rau Sam :)
Reply
#8
(02-13-2020, 07:57 AM)guest1221 Wrote: anh chỉ vào hello hỏi thăm L&L thôi , how ya doing ? Face-with-stuck-out-tongue-and-winking-eye_1f61c Cheer

Em chào anh Guest1221,

Anh vẫn khỏe & mọi thứ xung quanh anh vẫn tốt đẹp chứ?
Mến chúc anh & gia đình luôn mạnh khỏe, vui vẽ & vạn sự như ý muốn nhen Cheer
Reply
#9
theo tui hiểu đạo Phật đúng nghĩa không có cúng sao giải hạn
[-] The following 1 user Likes abc's post:
  • Bella
Reply
#10
(02-13-2020, 12:33 PM)abc Wrote: theo tui hiểu đạo Phật đúng nghĩa không có cúng sao giải hạn

Tui muốn nói mà không dám nói vì sợ có người cho là tui "phá đám" vì ghen ghét nên tui im luôn! Rollin
Reply
#11
Cám ơn ABC & Bella nhen
[-] The following 1 user Likes LiveandLearn's post:
  • Bella
Reply
#12
RS qua đây hơn 40 năm rồi , chưa từng cúng sao . Cũng như ABC và Bella , trước kia mình cũng nghĩ như vậy, và cố ý tìm tòi trên mạng nói về đề tài này rất nhiều , thấy vài vị Sư, như thầy Giác Hạnh nói cũng không thể bải bỏ tập quán tin vào cúng Sao để giải hạn. Ngài cũng tổ chức y vậy để cho Phật Tử đến chùa , ghi danh sách tên họ đầy đủ ,rồi ngài lên toà tụng kinh Cầu an ( kinh Phổ Môn Quan thế Âm Bồ Tát). Thầy nói , dân họ tin tưỡng đến chùa cốt để được cầu cho tai qua nạn khỏi, thì thầy tuỳ thuận mà làm vậy thôi , không nên bải bỏ, chỉ vì bài bác không có Sao mà làm  mất 1 cơ hội cho Phật Tử đến chùa,. Gần đây có thiền Sư An Lạc Hạnh có nói trong 1 bài giảng về Cúng Sao ,( bây giờ nhất thời mình chưa tìm ra) ,nên mình đã bỏ quan niệm bài xích về Cúng Sao giải hạn .Để mình tìm ra rồi  cho các bạn xem  sau nhé.
[-] The following 1 user Likes Rau Sam's post:
  • Bella
Reply
#13
(02-13-2020, 06:24 PM)Rau Sam Wrote: RS qua đây hơn 40 năm rồi , chưa từng cúng sao . Cũng như ABC và Bella , trước kia mình cũng nghĩ như vậy, và cố ý tìm tòi trên mạng nói về đề tài này rất nhiều , thấy vài vị Sư, như thầy Giác Hạnh nói cũng không thể bải bỏ tập quán tin vào cúng Sao để giải hạn. Ngài cũng tổ chức y vậy để cho Phật Tử đến chùa , ghi danh sách tên họ đầy đủ ,rồi ngài lên toà tụng kinh Cầu an ( kinh Phổ Môn Quan thế Âm Bồ Tát). Thầy nói , dân họ tin tưỡng đến chùa cốt để được cầu cho tai qua nạn khỏi, thì thầy tuỳ thuận mà làm vậy thôi , không nên bải bỏ, chỉ vì bài bác không có Sao mà làm  mất 1 cơ hội cho Phật Tử đến chùa,. Gần đây có thiền Sư An Lạc Hạnh có nói trong 1 bài giảng về Cúng Sao ,( bây giờ nhất thời mình chưa tìm ra) ,nên mình đã bỏ quan niệm bài xích về Cúng Sao giải hạn .Để mình tìm ra rồi  cho các bạn xem  sau nhé.

Chào sis Rau Sam, mình chỉ muốn vô để đính chính ý của mình một chút thôi nha....Mình chỉ nghĩ là vụ cúng sao giãi hạn này là làm theo sự tín ngưỡng của dân gian thôi, không có quan hệ gì tới Phật Giáo hết chứ mình không có bài xích vụ cúng sao này đâu sis....Hơn nữa cả đời mình chưa hề thấy và biết cúng sao giãi hạn ra làm sao hết thì lấy gì mà bài xích đây! Grinning-face-with-smiling-eyes4

Sẵn đây cho mình xin nói luôn là mình rất thích đọc những bài và nghe những bài giãng của các chư tăng do sis posts vào trong forum Phật Giáo, có những bài đọc và nghe xong là thấy như đầu óc mình minh mẫn ra và tâm tư mình cũng như đang lắng dịu xuống, nên mình rất thích và cũng là đọc giả âm thầm của sis đó...Cho mình nói lời cảm ơn sis Rau Sam thật nhiều nha....:=)
Reply
#14
Cám ơn Bella ,  bài giãng dể nghe hơn bài viết khô khan , huống chi các giãng Sư có tài, có đức thì mình tâm phục khẩu phục rồi .
[-] The following 1 user Likes Rau Sam's post:
  • Bella
Reply
#15
Cái clip này của Thiền Sư An Lạc Hạnh, phần cuối có nói về sao hạn, thầy nói ông bà xưa nói bổn mạng con người ví như vì sao(sao bổn mạng), Sao (là năng lượng trong con người ) nó hao hụt mổi năm,(gặp hạn). Sanh mạng con người không sung mãn hoài ,mà thay đổi ,lúc thiếu năng lượng ví như gặp hạn (nạn),do oan gia trái chủ đòi nợ, vì vậy phải lo cúng kính cầu an mổi năm vào thời điểm đó, cho oan gia trái chủ tránh ra , trời Phật phò hộ .Giống như xây 1 căn nhà , người chủ thầu biết nó thọ  bao nhiêu năm là phải trùng tu lại. Ông bà xưa họ tính ra mổi năm người nào sẽ bị hạn (nạn) gì, lớn hay nhỏ,viết ra sách để mọi người theo đó để lo sám hối, lo thanh lọc tâm , cầu xin trời phật giúp đở cho. .Đối với RS , điều này có lợi vì khiến cho con người biết sợ tội , lo làm phước để mong được giảm tội nghiệp , vì họ tin còn có đấng bề trên có thể hộ trì, bảo bọc. Nghe hết cái clip này cũng hay và có lý lắm, không có mê tín , dị đoan đâu.

Thiền Sư An Lạc Hạnh - NÊN HAY KHÔNG NÊN ĐỐT VÀNG MÃReply