Đường Tăng đã tử nạn tại Việt Nam?
#1
0
0
Lịch sữ  ??? Đường tăng trong nồi phở của Việt Nam ?
[Image: HAYNHAT-COM-vclzenkaka-63.jpg]Please Please Please
Lạy thượng đế! Hỏng phải con !... Là nó đó...
Reply
#2
0
0
(01-15-2020, 12:37 AM)BVCN Wrote: Lịch sữ  ??? Đường tăng trong nồi phở của Việt Nam ?
[Image: HAYNHAT-COM-vclzenkaka-63.jpg]Please Please Please

Phở Đường Tăng chắc là Phở Chay?  Thinking-face4 Rollin
[Image: with-love-smiley-emoticon.gif]
Reply
#3
0
0
(01-15-2020, 12:48 AM)Xí Xọn Wrote: Phở Đường Tăng chắc là Phở Chay?  Thinking-face4 Rollin

Các yêu tinh trong chuyện tin tưởng 1 điều là "Ăn thịt Đường Tăng sẻ trường sanh bất tử" -- Chắc chủ quán lấy ý đó
đa đa đì đa đí đa đù ... đú đa ... đú đa .. đa đí đa đù .....
Reply
#4
0
0
(01-15-2020, 12:56 AM)RungHoang Wrote: Các yêu tinh trong chuyện tin tưởng 1 điều là "Ăn thịt Đường Tăng sẻ trường sanh bất tử" -- Chắc chủ quán lấy ý đó

Phở cao đường trong máu  Lol

Tao lại không hảo ngọt , từ đồ ăn đến lời nói 
ngọt tao nhợn  Lol Cheer

tau thích thật  bụng  , thích thì chơi không thích thì phang  Cheer
BaPhi quê ở Cà Mau  Heavy-black-heart4
Reply
#5
0
0
(01-15-2020, 10:38 AM)BaPhi Wrote: Phở cao đường trong máu  Lol

Tao lại không hảo ngọt , từ đồ ăn đến lời nói 
ngọt tao nhợn  Lol Cheer

tau thích thật  bụng  , thích thì chơi không thích thì phang  Cheer Vậy phở đó là phở tăng Đường hay phở nấu bằng thịt của Đường tăng ?

Please Please Please
Lạy thượng đế! Hỏng phải con !... Là nó đó...
Reply
#6
0
0
(01-15-2020, 12:06 PM)BVCN Wrote:  Vậy phở đó là phở tăng Đường hay phở nấu bằng thịt của Đường tăng ?

Please Please Please

ăn vào ngọt lịm gái bu như ruồi bu mật  Lol
tui đi kiếm Phở Đường Tăng ăn thế nào cũng có vợ .
BaPhi quê ở Cà Mau  Heavy-black-heart4
Reply
#7
0
0
(01-15-2020, 12:10 PM)BaPhi Wrote: ăn vào ngọt lịm gái bu như ruồi bu mật  Lol
tui đi kiếm Phở Đường Tăng ăn thế nào cũng có vợ .

 Yeah! Họ sẽ bu vào lá gan và tiết canh của anh .... Lol

Please Please Please
Lạy thượng đế! Hỏng phải con !... Là nó đó...
Reply
#8
0
0
(01-15-2020, 12:15 PM)BVCN Wrote:  Yeah! Họ sẽ bu vào lá gan và tiết canh của anh .... Lol

Please Please Please

mấy cô mấy bà ơi ,
ông này nói mấy cô mấy bà là ma cà rồng hút máu  Lol
BaPhi quê ở Cà Mau  Heavy-black-heart4
Reply
#9
0
0
(01-15-2020, 10:38 AM)BaPhi Wrote: Phở cao đường trong máu  Lol

Tao lại không hảo ngọt , từ đồ ăn đến lời nói 
ngọt tao nhợn  Lol Cheer

tau thích thật  bụng  , thích thì chơi không thích thì phang  Cheer

Tau khoái câu này

Cheer


Tau thương nhất là những người thật thà chất phát miền quê
đa đa đì đa đí đa đù ... đú đa ... đú đa .. đa đí đa đù .....
Reply
#10
0
0
Mấy anh sai hết rồi 

nhìn con đường đi càng ngày càng vào gần quán phở hơn do nhà nước mở rộng đường xá ( trong hình có đào đất làm đường kìa )

đường tăng là tăng kích thước của con đường . Lol
Một Ngày Bình Yên ! 
Trong Đám Hoa Rừng .
Reply
#11
0
0
(01-15-2020, 11:13 PM)Bee Wrote: Mấy anh sai hết rồi 

nhìn con đường đi càng ngày càng vào gần quán phở hơn do nhà nước mở rộng đường xá ( trong hình có đào đất làm đường kìa )

đường tăng là tăng kích thước của con đường . Lol

Ngày mai mình gọi điện thoại kêu họ tháo tấm bảng xuống quăng bỏ....... Tại vì bảng hiệu nhỏ quá, bee hỏng thấy !!

How about.... PHỞ THỊT BEE?
Please Please Please
Lạy thượng đế! Hỏng phải con !... Là nó đó...
Reply
#12
0
0
(01-15-2020, 11:18 PM)BVCN Wrote: Ngày mai mình gọi điện thoại kêu họ tháo tấm bảng xuống quăng bỏ....... Tại vì bảng hiệu nhỏ quá, bee hỏng thấy !!

How about.... PHỞ THỊT BEE?
Please Please Please

Lol bao nhiêu con Bee mới được nồi Phở , tốn lắm kiếm con gì bự  Lol
Một Ngày Bình Yên ! 
Trong Đám Hoa Rừng .
Reply
#13
0
0
(01-15-2020, 11:26 PM)Bee Wrote: Lol bao nhiêu con Bee mới được nồi Phở , tốn lắm kiếm con gì bự  Lol

 Hỏng sao một mình Bee đủ rồi! Nhưng phải xin cái kềm cắt.... Cắt cây kim ở mông Bee...

Please Please Please
Lạy thượng đế! Hỏng phải con !... Là nó đó...
Reply
#14
0
0
(01-15-2020, 11:29 PM)BVCN Wrote:  Hỏng sao một mình Bee đủ rồi! Nhưng phải xin cái kềm cắt....

 Cắt cây kim ở mông Bee...

Please Please Please

Lol  cắt rồi Bee chết sao ? Bee chết rồi ăn không ngon 
giống con crawfish nhỏ híu , chết rồi thịt hôi không ngon , ăn con gì bự đi
Một Ngày Bình Yên ! 
Trong Đám Hoa Rừng .
Reply