Tin Lành Hy Vọng
#16
0
0
Tường Đồng Vững Bền

Giê-rê-mi 15:19-21

“Ta sẽ khiến ngươi làm tường đồng vững bền cho dân này, họ sẽ đánh với ngươi, nhưng không thắng ngươi được, vì ta ở cùng ngươi đặng cứu ngươi và giải thoát ngươi, Đức Giê-hô-va phán vậy” (câu 20).

Câu hỏi suy ngẫm: Đức Giê-hô-va tiếp tục hứa gì với Tiên tri Giê-rê-mi? Lời hứa này có ý nghĩa như thế nào đối với ông? Lời hứa nào Chúa dành cho bạn để khích lệ bạn tiếp tục vững vàng trong sự phục vụ Chúa?

Trong câu 20, Đức Giê-hô-va đang nhắc lại lời Ngài đã hứa với Tiên tri Giê-rê-mi khi Ngài kêu gọi ông bước vào chức vụ đầy cam go này: “…ta lập ngươi lên làm thành vững bền, làm cột bằng sắt, làm tường bằng đồng… Họ sẽ đánh nhau với ngươi, nhưng không thắng ngươi…” (Giê-rê-mi 1:18a, 19a). Chính trong lời hứa ấy, Đức Giê-hô-va đã cho ông biết trước rằng chức vụ của ông sẽ gặp khó khăn, sẽ gặp đối nghịch, bị tấn công không chỉ từ quân thù mà còn từ chính dân tộc mình khi họ khước từ sứ điệp Đức Giê-hô-va truyền cho họ qua ông.

Thế nhưng, trong giai đoạn này, tâm trạng của Tiên tri Giê-rê-mi dường như đang rơi vào khủng hoảng trầm trọng, và ông như thể một người đang bị dồn vào chân tường. Ông thấy mình mất đi sự yên ủi từ những người thân cận, từ dân tộc của ông, và cả Đức Giê-hô-va khi Ngài im lặng không lắng nghe lời cầu xin của ông. Vì vậy, trong thời điểm dường như khắc nghiệt này, Đức Giê-hô-va nhắc lại lời hứa Ngài đã dành cho ông trước đó. Chỉ cần Tiên tri Giê-rê-mi trở lại với Đức Giê-hô-va, không tiếp tục “…ngồi một mình…” với lòng “…đầy sự giận…” (câu 17) thì Ngài sẽ làm thành Lời Ngài đã hứa để ông được nên tường đồng kiên cố, được vững bền để tiếp tục công tác, vì biết rằng, “Ta sẽ khiến ngươi làm tường đồng vững bền cho dân này, họ sẽ đánh với ngươi, nhưng không thắng ngươi được, vì ta ở cùng ngươi đặng cứu ngươi và giải thoát ngươi, Đức Giê-hô-va phán vậy” (câu 20).

Tâm trạng của Tiên tri Giê-rê-mi trong thời điểm đó cũng là tâm trạng của nhiều người trong chúng ta, những đầy tớ trung kiên của Đức Chúa Trời, thường đối diện khi bước vào trận chiến thuộc linh để đưa dắt những con chiên lạc trở về với nếp sống đúng đắn thờ phượng Đức Chúa Trời. Việc làm này không đơn giản cũng như không thể hoàn thành bởi năng lực của con người. Nhưng trong trận chiến cam go này, lời hứa của Chúa Giê-xu thật tuyệt vời: “Và này, Ta thường ở cùng các ngươi luôn cho đến tận thế” (Ma-thi-ơ 28:20). Năng lực giúp chúng ta thêm vững vàng đương đầu với mọi sóng gió, mọi sự chống nghịch để làm tròn phận sự đã nhận lãnh nơi Đức Chúa Trời chính là lời hứa “Ta thường ở cùng các ngươi”. Ngài chắc chắn sẽ khiến chúng ta trở nên “tường đồng vững bền” trước những sự tấn công của ma quỷ để chúng ta cứ trung tín phục vụ Chúa cho dù hoàn cảnh có ra sao.

Lời hứa của Chúa có thêm năng lực cho bạn để cứ vững vàng xông pha trên trận chiến thuộc linh không?

Kính lạy Đức Chúa Trời Thành Tín! Con tạ ơn Ngài vì những lời hứa quý báu Ngài dành cho con. Xin giúp con luôn vững vàng đứng trên mọi Lời Ngài phán hứa để con cứ bền lòng phục vụ Chúa cho đến cuối cùng.

Đọc Kinh Thánh trong ba năm: Ô-sê 9.
Phòng Truyền Thông phối hợp UB. Cơ Đốc Giáo Dục thực hiện.
Reply
#17
0
0
Còn Nhớ Hay Đã Quên?

Thi Thiên 116:1-19

“Hỡi linh hồn ta, hãy ngợi khen Đức Giê-hô-va, chớ quên các ân huệ của Ngài” (Thi Thiên 103:2).

Câu hỏi suy ngẫm: Vì sao trước giả Thi Thiên 116 viết lên những lời ca ngợi ân huệ của Chúa? Ông kể lại những kinh nghiệm của mình ra sao? Để bày tỏ lòng báo đáp ơn Chúa, ông đã hứa nguyện điều gì? Bạn còn nhớ những ơn lành nào Chúa làm cho mình trong suốt năm qua?

Khi đọc kỹ cả Thi Thiên 116, chúng ta thấy chắc chắn trước giả là người đã trải qua rất nhiều nỗi gian truân, sầu khổ trong đời, nhưng ông cũng là người kinh nghiệm rất nhiều ơn lành Chúa đã làm cho mình. Do đó, ông đã viết Thi Thiên này để ca ngợi ân huệ của Chúa, vì “Chúa đã giải cứu linh hồn tôi khỏi chết, Mắt tôi khỏi giọt lệ, Và chân tôi khỏi vấp ngã” (câu 8) . Trước giả không bao giờ quên những hoàn cảnh được Chúa đoái đến và giải cứu linh hồn ông. Ông luôn nhớ những kinh nghiệm Chúa đáp lời cầu xin của ông, hậu đãi ông và nâng ông lên khỏi vực sâu của cuộc đời (câu 1-11). Qua đó, ông nhận biết những mỹ đức tuyệt vời của Chúa và hết lòng chúc tụng Ngài.

Sau khi nhận biết tất cả những ơn lành Chúa đã làm cho đời sống mình, trước giả đã có những cam kết rất rõ ràng với Chúa. Ông hứa nguyện sẽ tiếp tục dâng lên Chúa của lễ tạ ơn, cầu khẩn Danh Ngài, làm trọn những điều ông hứa nguyện và hết lòng ca ngợi Chúa giữa các dân (câu 12-19). Thi Thiên 116 cho thấy trước giả không bao giờ quên những ân huệ Chúa đã làm cho ông.

Cuối năm là dịp để mỗi chúng ta nhìn lại một năm cũ đã qua và nhớ lại những kinh nghiệm trải qua trong cuộc sống mà dâng lời tạ ơn Chúa. Hãy cùng với trước giả Thi Thiên 116 điểm lại tất cả những ơn lành Chúa đã làm cho đời sống mình. Trong năm qua, chắc chắn trong chúng ta ít nhiều đều trải qua những niềm vui, phước hạnh, nhưng cũng không thiếu những tai họa, bệnh tật, thất bại, sầu khổ, rơi nước mắt,… Cuối năm là dịp để nhớ lại Chúa đã giải cứu, chữa lành, bảo vệ, thêm sức, an ủi và nâng đỡ chúng ta thể nào. Hãy dành chút thì giờ điểm lại tất cả những sự kiện vui buồn trong đời sống chúng ta suốt năm qua để nhận biết lòng nhân từ, thương xót và ban ơn của Chúa như thế nào. Qua đó, chúng ta hãy tự hỏi: Tôi vẫn còn nhớ hay đã quên ơn cứu rỗi của Chúa trên đời sống tôi?

Kết thúc năm cũ, chuẩn bị bước vào năm mới âm lịch, xin Chúa cho chúng ta đừng ai quên ơn Chúa đã làm cho mình và gia đình mình, đồng thời có những cam kết dâng lên Chúa để báo đáp những ơn lành Chúa đã làm cho cá nhân, gia đình và hội thánh.

Đứng trước khoảnh khắc giao thừa hôm nay, bạn có cùng hòa lòng với trước giả Thi Thiên 103 mà thốt lên rằng: “Hỡi linh hồn ta, hãy ngợi khen Đức Giê-hô-va, chớ quên các ân huệ của Ngài” hay không?

Lạy Chúa, con tạ ơn Ngài về một năm đã qua với những ơn lành Ngài đã làm trên đời sống con! Xin Chúa dạy con luôn ghi nhớ ơn Chúa và sẵn sàng bước vào năm mới với quyết tâm sống đẹp lòng Ngài.

Đọc Kinh Thánh trong ba năm: Ô-sê 13.

Phòng Truyền Thông phối hợp UB. Cơ Đốc Giáo Dục thực hiện.
Reply
#18
0
0
Năm Mới – Mọi Sự Đều Trở Nên Mới


II Cô-rinh-tô 5:17

“Vậy, nếu ai ở trong Đấng Christ, thì nấy là người dựng nên mới; những sự cũ đã qua đi, này mọi sự đều trở nên mới” (câu 17).

Câu hỏi suy ngẫm: Theo bạn, thế nào là người được dựng nên mới? Người được dựng nên mới phải thể hiện đời sống mới ở những phương diện nào? Trong năm mới này bạn thấy mình còn “những sự cũ” nào chưa “qua đi”?

Hầu hết người Việt đều mong vào ngày Tết mọi thứ đều phải mới, phải có sự đổi mới từ ngoại cảnh cho đến nội tâm, vì ngày Tết là ngày khởi đầu của năm mới. Do đó, các em bé thường được cha mẹ mua cho áo mới để mừng Xuân, người lớn cũng có áo quần mới, giày dép mới, nhà cửa cũng được sơn phết, quét dọn sao cho trông thật mới và tươm tất trong những ngày Xuân. Ngoài ra, với quan niệm “Tống cựu nghinh tân”, người Việt mình còn có thói quen dọn dẹp thật sạch trong nhà ngoài ngõ, vứt bỏ những thứ rác rưởi hoặc đồ cũ, hư, không còn dùng đến, để dành chỗ đón cái mới của năm mới.

Dù không đang “ăn Tết” như người Việt, Sứ đồ Phao-lô cũng nói lên ước ao mọi sự đều mới trong đời sống của người con của Chúa. Ông dạy rằng những người “ở trong Đấng Christ” là một tạo vật mới, đã được dựng nên mới, không còn sống theo đời sống cũ nữa vì “những sự cũ đã qua đi” và “này”, hãy nhìn xem, ở nơi người này “mọi sự đều trở nên mới.” Theo Sứ đồ Phao-lô, một người được dựng nên mới thì mọi sự ở nơi người đều trở nên mới, tức là người không chỉ có đời sống thuộc linh mới nhưng người cũng có cách cư xử mới, suy nghĩ mới, hành động mới, lời nói mới v.v…

Là người “ở trong Đấng Christ”, tức là người thuộc về Chúa, trong năm mới âm lịch này chúng ta phải thực sự có một đời sống mà bất cứ người nào khi nhìn xem thì đều phải thốt lên, “Này, ở người này mọi sự đều trở nên mới!” Năm mới đến, trong bầu không khí của mùa Xuân, trong đó mọi sự đều tươi mới, xin mỗi người trong chúng ta hãy quyết tâm loại bỏ hết mọi thứ rác rưởi của tội lỗi, của sự cay đắng, buồn giận, lo lắng, của nếp sống cũ không xứng đáng vẫn còn lại trong đời sống mình, để trong năm mới âm lịch này, khi Chúa Giê-xu nhìn vào chúng ta thì chính Ngài cũng sẽ vui lòng mà khen ngợi rằng “Đây là một tạo vật mới được Ta dựng nên, này, trong người, mọi sự đều trở nên mới.”

Có tội lỗi nào, có điều không xứng đáng nào của đời sống cũ vẫn còn đang mon men muốn bước vào năm mới của đời sống chúng ta không? Hãy cầu xin Chúa giúp đỡ và quyết tâm vứt bỏ, quăng xa vào quá khứ của năm cũ, để năm mới này là một năm mà mọi sự trong đời sống chúng ta đều thực sự trở nên mới. Nguyện Danh Chúa được tôn cao qua đời sống mới của mỗi chúng ta.

Có tội lỗi nào còn vấn vương theo bạn trong năm mới này không?

Lạy Chúa, xin cho con trong năm mới âm lịch này thực sự biến đổi, và qua đời sống mới của con, Chúa cũng như những người xung quanh con đều nhận thấy và vui mừng vì trong con mọi sự đều trở nên mới.Đọc Kinh Thánh trong ba năm: Ô-sê 14.

Phòng Truyền Thông phối hợp UB. Cơ Đốc Giáo Dục thực hiện.
Reply
#19
0
0
Phước Trong Chúa

Ma-thi-ơ 5:1-12

“Nguyện Đức Chúa Trời thương xót chúng tôi, và ban phước cho chúng tôi, soi sáng mặt Ngài trên chúng tôi. Để đường lối Chúa được biết trên đất, và sự cứu rỗi của Chúa được biết giữa các nước” (Thi Thiên 67:1-2).

Câu hỏi suy ngẫm: Những phước hạnh gì được liệt kê ở đây và làm thế nào để có những phước ấy? Bạn suy nghĩ gì về phước hạnh trong nghịch cảnh? Bạn cầu xin Chúa ban cho những phước nào trong năm mới?

Trong những ngày Tết, đi đâu cũng nghe những lời chúc nhau thịnh vượng, phước lành, trường thọ, thành công… Ai ai cũng mong ước những lời chúc đó trở thành hiện thực, nhưng nhìn lại nhiều năm qua, có mấy người nhận được kết quả như lời chúc trên? Trong bài giảng về các phước lành, Chúa Giê-xu đưa ra những việc cần làm như những điều kiện để được phước. Thứ nhất, phước cho người có lòng khó khăn, sẽ được nước thiên đàng. Thứ hai, phước cho người than khóc, vì sẽ được an ủi. Thứ ba, phước cho người nhu mì, vì sẽ hưởng được đất. Thứ tư, phước cho người đói khát sự công bình, vì sẽ được no nê. Thứ năm, phước cho người thương xót, vì sẽ được thương xót. Thứ sáu, phước cho người có lòng trong sạch, vì sẽ thấy Đức Chúa Trời. Thứ bảy, phước cho người làm cho người hòa thuận, vì sẽ được gọi là con Đức Chúa Trời. Thứ tám, phước cho người vì cớ Chúa và sự công bình mà chịu bắt bớ, bị mắng nhiếc và bị vu cáo mọi điều dữ, vì sẽ được nước thiên đàng.

Cơ Đốc nhân không thụ động ngồi chờ may rủi, nhưng phải thực hiện những việc làm cụ thể để được phước vững chắc và có giá trị đời đời. Từ “phước” trong bài giảng của Chúa được dịch từ tiếng Hy Lạp “makarios”. Có bản dịch từ này là “hạnh phúc” hay “sung sướng”, nhưng từ Makarios có ý nghĩa sâu xa hơn cả hạnh phúc, vì hạnh phúc lệ thuộc vào con người hay hoàn cảnh, nhưng phước hạnh ở đây bày tỏ sự vui mừng từ trong tấm lòng của con người. Khi con người làm theo Lời Chúa, họ sẽ nhận được phước hạnh tận trong sâu thẳm của tâm linh.

Khi trao cho nhau những lời cầu chúc trong ngày đầu Xuân, nhiều người không biết phước hạnh đến từ đâu, nhưng con dân Chúa phải biết rõ phước là do Chúa ban cho. Những phước hạnh nói trên là phần thưởng cho những ai cam kết theo Chúa và sống theo Lời Ngài. Đặc biệt, phước hạnh không chỉ có được trong thuận cảnh, nhưng ngay cả trong nghịch cảnh vẫn nhận được phước. Con cái Chúa được phước là khi quyết tâm sống đẹp lòng Chúa và làm sáng Danh Ngài trên đất. Đây cũng là lý tưởng sống mà Chúa kêu gọi con dân Chúa thực hiện trong năm mới sắp đến. Ước mong mỗi chúng ta bắt đầu một năm mới với sự thay đổi mới để có mối tương giao với Chúa sâu đậm hơn và nhận được phước hạnh của Chúa đầy tràn hơn.

Bước vào năm mới âm lịch, bạn suy nghĩ gì về các phước hạnh Chúa dạy? Bạn có quyết định gì trong năm mới để nhận được phước?

Kính lạy Chúa, bước vào năm mới âm lịch, xin cho con luôn làm theo Lời Chúa, để con nhận được phước của Chúa trong mọi hoàn cảnh. Xin cho con bày tỏ nếp sống Cơ Đốc để làm sáng danh Chúa cho những người quanh con trong năm mới này.

Đọc Kinh Thánh trong ba năm: Giô-ên 1.
Phòng Truyền Thông phối hợp UB. Cơ Đốc Giáo Dục thực hiện.
Reply