Để không phải
#1
0
0
Nuối tiếc....

[Image: 20200110-224613.png]


Hình đã được xóa chử cuối để bớt nhạy cảm... Grinning-face-with-smiling-eyes4


Please Please Please Please
Lạy thượng đế! Hỏng phải con !... Là nó đó...
Reply