Chuyện tìnhs internet của tôi.
#1
Chuyện tìnhs internet của tôi.

Một hôm lang thang trên internet, tôi tình cờ lạc vào một forum nguời Việt, thấy người ta tán chuyện vui vẻ, tui cũng làm một cái nick để vô chơi.
Chơi được vài ngày, tui nhận thấy một cái nick nói chuyện hiền lành, không tranh cãi gì với ai, cái nick cũng có vẻ "con gái" nũa, tôi liền đánh bạo gởi PM (private message) cho nàng ...
Gởi xong tôi hồi hộp chờ đợi, chỉ mong đến giờ tan sở chạy về nhà check mail (vì thời đó chưa có cell phone) ...
Thế rồi tôi cũng nhận được hồi âm, chúng tôi email qua lại vài tháng, rồi chúng tôi bắt đầu có cảm tình với nhau và sau đó nói yeu nhau va hẹn gặp mặt ...
Chúng tôi song cach xa nhau may tieu bang va đêu đang đi làm nên muốn bay qua chổ người bạn mới phải thu xếp chứ không thể nói đi là đi được ...
Thế rồi, do cuoc song nhieu ban ron, gia dinh va không có dịp gặp mặt, nên chúng tôi email thưa dần cho nhau ... cho đến khi không rõ cô ta hay tôi gặp người khác ...
Thế rồi một ngày kia ...

Một hôm lang thang trên internet, tôi tình cờ lạc vào một forum nguời Việt, thấy người ta tán chuyện vui vẻ, tui cũng làm một cái nick để vô chơi.
Chơi được vài ngày, tui nhận thấy một cái nick nói chuyện hiền lành, không tranh cãi gì với ai, cái nick cũng có vẻ "con gái" nũa, tôi liền đánh bạo gởi PM (private message) cho nàng ...
Gởi xong tôi hồi hộp chờ đợi, chỉ mong đến giờ tan sở chạy về nhà check mail (vì thời đó chưa có cell phone) ...
Thế rồi tôi cũng nhận được hồi âm, chúng tôi email qua lại vài tháng, rồi chúng tôi bắt đầu có cảm tình với nhau và sau đó nói yeu nhau va hẹn gặp mặt ...
Chúng tôi song cach xa nhau may tieu bang va đêu đang đi làm nên muốn bay qua chổ người bạn mới phải thu xếp chứ không thể nói đi là đi được ...
Thế rồi, do cuoc song nhieu ban ron, gia dinh va không có dịp gặp mặt, nên chúng tôi email thưa dần cho nhau ... cho đến khi không rõ cô ta hay tôi gặp người khác ...
Thế rồi một ngày kia ...

Một hôm lang thang trên internet, tôi tình cờ lạc vào một forum nguời Việt, thấy người ta tán chuyện vui vẻ, tui cũng làm một cái nick để vô chơi.
Chơi được vài ngày, tui nhận thấy một cái nick nói chuyện hiền lành, không tranh cãi gì với ai, cái nick cũng có vẻ "con gái" nũa, tôi liền đánh bạo gởi PM (private message) cho nàng ...
Gởi xong tôi hồi hộp chờ đợi, chỉ mong đến giờ tan sở chạy về nhà check mail (vì thời đó chưa có cell phone) ...
Thế rồi tôi cũng nhận được hồi âm, chúng tôi email qua lại vài tháng, rồi chúng tôi bắt đầu có cảm tình với nhau và sau đó nói yeu nhau va hẹn gặp mặt ...
Chúng tôi song cach xa nhau may tieu bang va đêu đang đi làm nên muốn bay qua chổ người bạn mới phải thu xếp chứ không thể nói đi là đi được ...
Thế rồi, do cuoc song nhieu ban ron, gia dinh va không có dịp gặp mặt, nên chúng tôi email thưa dần cho nhau ... cho đến khi không rõ cô ta hay tôi gặp người khác ...
Thế rồi một ngày kia ...
______________________
Cám ơn hoa đã vì ta nở,
Thế giơi vui từng nổi lẻ loi,
(Thơ Tô Thuỳ Yên)
Reply
#2
(01-09-2020, 06:08 PM)Chàng Hiu Wrote: Chuyện tìnhs internet của tôi.

Một hôm lang thang trên internet, tôi tình cờ lạc vào một forum nguời Việt, thấy người ta tán chuyện vui vẻ, tui cũng làm một cái nick để vô chơi.
Chơi được vài ngày, tui nhận thấy một cái nick nói chuyện hiền lành, không tranh cãi gì với ai, cái nick cũng có vẻ "con gái" nũa, tôi liền đánh bạo gởi PM (private message) cho nàng ...
Gởi xong tôi hồi hộp chờ đợi, chỉ mong đến giờ tan sở chạy về nhà check mail (vì thời đó chưa có cell phone) ...
Thế rồi tôi cũng nhận được hồi âm, chúng tôi email qua lại vài tháng, rồi chúng tôi bắt đầu có cảm tình với nhau và sau đó nói yeu nhau va hẹn gặp mặt ...
Chúng tôi song cach xa nhau may tieu bang va đêu đang đi làm nên muốn bay qua chổ người bạn mới phải thu xếp chứ không thể nói đi là đi được ...
Thế rồi, do cuoc song nhieu ban ron, gia dinh va không có dịp gặp mặt, nên chúng tôi email thưa dần cho nhau ... cho đến khi không rõ cô ta hay tôi gặp người khác ...
Thế rồi một ngày kia ...

Một hôm lang thang trên internet, tôi tình cờ lạc vào một forum nguời Việt, thấy người ta tán chuyện vui vẻ, tui cũng làm một cái nick để vô chơi.
Chơi được vài ngày, tui nhận thấy một cái nick nói chuyện hiền lành, không tranh cãi gì với ai, cái nick cũng có vẻ "con gái" nũa, tôi liền đánh bạo gởi PM (private message) cho nàng ...
Gởi xong tôi hồi hộp chờ đợi, chỉ mong đến giờ tan sở chạy về nhà check mail (vì thời đó chưa có cell phone) ...
Thế rồi tôi cũng nhận được hồi âm, chúng tôi email qua lại vài tháng, rồi chúng tôi bắt đầu có cảm tình với nhau và sau đó nói yeu nhau va hẹn gặp mặt ...
Chúng tôi song cach xa nhau may tieu bang va đêu đang đi làm nên muốn bay qua chổ người bạn mới phải thu xếp chứ không thể nói đi là đi được ...
Thế rồi, do cuoc song nhieu ban ron, gia dinh va không có dịp gặp mặt, nên chúng tôi email thưa dần cho nhau ... cho đến khi không rõ cô ta hay tôi gặp người khác ...
Thế rồi một ngày kia ...

Một hôm lang thang trên internet, tôi tình cờ lạc vào một forum nguời Việt, thấy người ta tán chuyện vui vẻ, tui cũng làm một cái nick để vô chơi.
Chơi được vài ngày, tui nhận thấy một cái nick nói chuyện hiền lành, không tranh cãi gì với ai, cái nick cũng có vẻ "con gái" nũa, tôi liền đánh bạo gởi PM (private message) cho nàng ...
Gởi xong tôi hồi hộp chờ đợi, chỉ mong đến giờ tan sở chạy về nhà check mail (vì thời đó chưa có cell phone) ...
Thế rồi tôi cũng nhận được hồi âm, chúng tôi email qua lại vài tháng, rồi chúng tôi bắt đầu có cảm tình với nhau và sau đó nói yeu nhau va hẹn gặp mặt ...
Chúng tôi song cach xa nhau may tieu bang va đêu đang đi làm nên muốn bay qua chổ người bạn mới phải thu xếp chứ không thể nói đi là đi được ...
Thế rồi, do cuoc song nhieu ban ron, gia dinh va không có dịp gặp mặt, nên chúng tôi email thưa dần cho nhau ... cho đến khi không rõ cô ta hay tôi gặp người khác ...
Thế rồi một ngày kia ...

Rollin Rollin Anh Chàng Hiu đang làm gì vậy? Em đọc tới, đọc lui mà cứ thấy anh kể qua kể lại 1 đoạn tình không kết cục đó hoài y như cuộn băng cát-sét bị nhão vậy anh? Rollin Rollin
Vân du khắp bốn phương trời
Nương theo gió nhẹ cho đời bình an.

Reply
#3
Chuyện tìnhs internet đến đó là hết rồi vì có 3 người khác nhau nên copy paste lại cho đỡ mất công ...
______________________
Cám ơn hoa đã vì ta nở,
Thế giơi vui từng nổi lẻ loi,
(Thơ Tô Thuỳ Yên)
[-] The following 1 user Likes Chàng Hiu's post:
  • Vân Nương
Reply
#4
(01-09-2020, 07:05 PM)Chàng Hiu Wrote: Chuyện tìnhs internet đến đó là hết rồi vì có 3 người khác nhau nên copy paste lại cho đỡ mất công ...

OMG! Lol Lol Lol Lol
Vân du khắp bốn phương trời
Nương theo gió nhẹ cho đời bình an.

Reply
#5
(01-09-2020, 07:05 PM)Chàng Hiu Wrote: Chuyện tìnhs internet đến đó là hết rồi vì có 3 người khác nhau nên copy paste lại cho đỡ mất công ...

Đọc khúc trên thấy mắc cười quá anh CH ơi (lol)
Reply