Cuời
#1
[Image: danhngon38.jpg]
Reply
#2
(01-02-2020, 03:01 PM)abc Wrote: [Image: danhngon38.jpg]

... và người yếu thì không dám ra gió .
Reply
#3
HỎI


Sư nói ai cũng có điểm yếu, vậy điểm yếu Sư ở đâu ?

ĐÁP

-Điểm yếu của tôi là chỗ nào không được mạnh. Quí vị có hiểu không? Nó đơn giản vô cùng .

Thằng nhỏ nó hỏi ba nó: Thất bại là mẹ thành công vậy ba nó là ai ? Ba nó là chồng thất bại.

:full-moon-with-face4:
Reply