Niềm tin của đạo Tin lành
#1
Đạo Tin lành tin tuyệt đối vào Kinh thánh là Lời Chúa


con người viết , nhưng họ được soi sáng bởi Thánh Linh của Chúa , để viết ra ..... những gì Chúa muốn


qua cuốn sách này , mình có thể biết được ... những gì Chúa muốnVân đi rồi , nếu ai muốn vào nói chuyện trong nhà Tin lành , thì phải giữ tinh thần của đạo Tin lành ... tuyệt đối tin vào ... KINH THÁNH LÀ LỜI CHUÁ VÀ Ý CHUÁ


Còn nếu ai nghi ngờ Kinh thánh ... mà vào đây 


i. nói chuyện đi ngược lại Kinh thánh

ii. nghi ngờ Kinh thánhthì Chúa sẻ xữ người đó cho công việc họ làm

Chúa đả ở cùng Vân .. vì Vân theo Lời Kinh thánh

Chúa sẻ xữ những người nào ... đi ngược lại Lời Kinh thánh trong nhà Tin lành này
Reply
#2
Bee cũng mong không có ai chốn vào phòng Tin lành để chà đạp đạo khác như Tuyết Vân đã từng làm .

http://vietbestforum.com/showthread.php?...85&page=15


Một Ngày Bình Yên ! 
Trong Đám Hoa Rừng .
Innocent 


Reply
#3
như Vân đả nói trước đây


1 con người có nhiều bản tánh trong họ ... nếu mình chỉ nhìn 1 bản tánh , mà bỏ những bản tánh kia ... thì mình không thể nào có nhận xét đúng được 

tĩ dụ , 1 người thích cười , thì mình không thể nào nói .... họ không được nỗi giận

hay 1 người hay nỗi giận , thì mình cũng không thể nào nói ... họ không được quyền cười

Chúa cũng vậy . Kinh thánh cho mình biết NGÀI YÊU THƯƠNG ... nhưng cũng cho mình biết NGÀI JUSTICE , CÔNG BÌNH , GHÉT TỘI LỖI

mình không thể nhìn 1 bãn tánh , mà không nhìn bản tánh kia ... nếu làm như vậy , thì mình không thể nào có nhận xét đúng được
****


VẤN ĐỀ LÀ CÓ NHIỀU NGƯỜI MANIPULATIVE 

CŨNG ĐEM KINH THÁNH RA NÓI .... NHƯNG TUI THÍCH CÁI NÀO , THÌ TUI NÓI CÁI ĐÓ ... CÒN TUI KHÔNG THÍCH CÁI NÀO , THÌ TUI COI NHƯ NÓ KHÔNG CÓ HIỆN HỮU- mình cho người ta 1 hình ảnh ... mình cũng Kinh thánh lắm chứ bộ giỡn sao 

- nhưng mình sneaky , mà người ta không biết được

- cái gì mình thích , thì mình đem ra ... hô hào , ca tụng

- cái gì mình không thích , thì mình ... dìm hàng NHƯNG MÌNH QUA MẮT AI ĐƯỢC

CHỨ MÌNH KHÔNG QUA MẮT CHUÁ ĐƯỢC 

MÀ MỘT KHI CHUÁ XỮ , HỖNG ĐẸP THÌ HỖNG ĂN TIỀN  :78: :78: :78:
Reply
#4
Lol Bee chắc sắp bị ăn đục .

(12-29-2019, 06:59 PM)Bee Wrote: TẠI SAO NGƯỜI TIN LÀNH LUÔN DÙNG KINH THÁNH TRONG KHI ĐIỀU ĐÓ CÓ THỂ GÂY KHÓ CHỊU CHO NGƯỜI KHÁC?

Tại sao người khác lại khó chịu khi chúng ta nói Kinh Thánh với họ? Chắc chúng ta đều hiểu rất rõ hiện tượng đó. Bởi nếu bạn và tôi ngay giờ nầy chưa tiếp nhận Chúa, thì cũng lấy làm khó chịu như vậy. Nhưng giờ đây, khi đã tin Chúa, ta hoàn toàn có thể giải thích được nguyên nhân gây ra sự khó chịu đó.
Trước tiên, ta biết được giá trị của Kinh Thánh, là Lời Sống và linh nghiệm có thể biến đổi lòng người, đưa một người từ tối tăm tội lỗi đến sự sáng láng thánh khiết. Đó cũng chính là lý do người Tin Lành chỉ sử dụng Kinh Thánh khi chia sẻ đức tin cho người khác. Vì thế, đối với một người chưa tin Chúa, khi nghe nói về Kinh Thánh, bị Lời Chúa “đâm thấu vào hồn, linh, cốt, tuỷ, xem xét tư tưởng và ý định trong lòng ” (He 4:12) sẽ rất lấy làm khó chịu. Bởi tư dục đang điều khiển mọi tội lỗi bên trong người ấy phản ứng lại với Lời Chúa.
Nhờ đâu mà người Tin Lành lại ham thích Kinh Thánh và luôn muốn nói Lời Chúa cho người khác? Ấy là do đã để cho Lời Chúa đã bắt phục tư dục của mình, để Chúa làm Chủ đời sống mình, gớm ghê tội lỗi, chỉ muốn rao ra sự cao trọng của Đức Chúa Trời mà thôi.
Lại cũng nhắc nhở những ai đã cầu nguyện tin Chúa, nhưng đến nay vẫn chưa ham thích Lời Chúa, thì cần suy xét lại đức tin của mình, ăn năn đầu phục Chúa hoàn toàn chưa. “Hãy ham thích sữa thiêng liêng của Đạo (Kinh Thánh) như là trẻ con mới đẻ vậy, hầu cho anh em nhờ đó lớn lên mà được cứu rỗi linh hồn ” (IPhi 2:2).

TẠI SAO NGƯỜI Công Giáo LUÔN có ảnh Đức Mẹ TRONG  Nhà Thờ KHI ĐIỀU ĐÓ CÓ THỂ GÂY KHÓ CHỊU CHO NGƯỜI Tin Lành ?

Tại sao người tin lành lại khó chịu khi người Công Giáo yêu mến Đức Mẹ ? Chắc chúng ta đều hiểu rất rõ hiện tượng đó. Bởi nếu bạn và tôi ngay giờ nầy chưa tiếp nhận Đức Mẹ, thì cũng lấy làm khó chịu như vậy. Nhưng giờ đây, khi tôi đã tin Đức Mẹ là Mẹ Thiên Chúa , ta hoàn toàn có thể giải thích được nguyên nhân gây ra sự khó chịu đó cho người Tin Lành .

Trước tiên, ta biết được giá trị của Đức Mẹ vì Bà là Mẹ của Thiên Chúa , là người phụ nữ làm đẹp lòng Thiên Chúa ( kinh thánh có nhắc đến ) và linh nghiệm có thể biến đổi lòng người , Bà đã làm phép lạ và hiện ra rất nhiều lần , Mẹ đã sanh ra con Đức Chúa Trời , làm tấm gương sáng với 2 chữ Xin Vâng . Đó cũng chính là lý do người Công Giáo  yêu mến Đức Mẹ . Vì thế, đối với một người chưa yêu mến Đức Mẹ như những người theo đạo Tin Lành , khi nghe nói về Đức Mẹ , thì khó chịu trong lòng  “đâm thấu vào hồn, linh, cốt, tuỷ, xem xét tư tưởng và ý định trong lòng . nổi giận ghen tương lấy búa đập vào đầu tượng Đức Mẹ ” (nick Tuyet Vân đã đêm video clip vào ) sẽ rất lấy làm khó chịu. Bởi tư dục đang điều khiển mọi tội lỗi bên trong người ấy phản ứng lại với người Công Giáo yêu mến Đức Mẹ .

Nhờ đâu mà người Công Giáo  lại yêu mến tôn sùng Đức Mẹ  và luôn muốn cầu nguyện cùng Đức Mẹ ? Ấy là do Đức Mẹ là người sanh ra Thiên Chúa con , chịu thai 9 tháng mang nặng đẻ đau nuôi Chúa khôn lớn , dạy dỗ Chúa thành đứa trẻ ngoan , chắm sóc Chúa khi Chúa còn nhỏ , yêu thượng Chúa , biết vâng lời Chúa , và Đức Mẹ là người duy nhất trên thế gian được diễm phúc làm Mẹ của Thiên Chúa , và được Đức Chúa Trời bảo bọc , uy nghiêm của đức Chúa Trời che trở rợp bóng trên Bà , còn nhiều lắm ,


Một Ngày Bình Yên ! 
Trong Đám Hoa Rừng .
Innocent 


Reply
#5
Xí ....xí , chờ chút quên mất , nói chuyện với Vân phải có bằng chứng trong  Kinh Thánh chứng minh Đức Mẹ tuyệt vời như mình khen Đức Mẹ .

Lol

« Thiên Thần truyền tin cho Đức Bà chịu thai »
(Lc 1, 26-38)

26 Bà Ê-li-sa-bét có thai được sáu tháng, thì Thiên Chúa sai sứ thần Gáp-ri-en đến một thành miền Ga-li-lê, gọi là Na-da-rét,27 gặp một trinh nữ đã thành hôn với một người tên là Giu-se, thuộc dòng dõi vua Đa-vít. Trinh nữ ấy tên là Ma-ri-a.

28 Sứ thần vào nhà trinh nữ và nói: “Mừng vui lên, hỡi Đấng đầy ân sủng, Đức Chúa ở cùng bà.” 29 Nghe lời ấy, bà rất bối rối, và tự hỏi lời chào như vậy có nghĩa gì.

30 Sứ thần liền nói: “Thưa bà Ma-ri-a, xin đừng sợ, vì bà đẹp lòng Thiên Chúa.31 Và này đây bà sẽ thụ thai, sinh hạ một con trai, và đặt tên là Giê-su.32 Người sẽ nên cao cả, và sẽ được gọi là Con Đấng Tối Cao. Đức Chúa là Thiên Chúa sẽ ban cho Người ngai vàng vua Đa-vít, tổ tiên Người.33 Người sẽ trị vì nhà Gia-cóp đến muôn đời, và triều đại của Người sẽ vô cùng vô tận.” 34 Bà Ma-ri-a thưa với sứ thần: “Việc ấy sẽ xảy ra cách nào, vì tôi không biết đến việc vợ chồng!”

35 Sứ thần đáp: “Thánh Thần sẽ ngự xuống trên bà, và quyền năng Đấng Tối Cao sẽ rợp bóng trên bà, vì thế, Đấng Thánh sắp sinh ra sẽ được gọi là Con Thiên Chúa.36 Kìa bà Ê-li-sa-bét, người họ hàng với bà, tuy già rồi, mà cũng đang cưu mang một người con trai: bà ấy vẫn bị mang tiếng là hiếm hoi, mà nay đã có thai được sáu tháng.37 Vì đối với Thiên Chúa, không có gì là không thể làm được.” 38 Bấy giờ bà Ma-ri-a nói: “Vâng, tôi đây là nữ tỳ của Chúa, xin Chúa cứ làm cho tôi như lời sứ thần nói.” Rồi sứ thần từ biệt ra đi.


Một Ngày Bình Yên ! 
Trong Đám Hoa Rừng .
Innocent 


Reply