MASTER CHING HAI (2017) - LOVE IS AN INTERNATIONAL LANGUAGE
#1
MASTER CHING HAI (2017) - LOVE IS AN INTERNATIONAL LANGUAGE

http://suprememastertv.com/en1/master-teaching/master-teaching-01.php


https://m.youtube.com/watch?v=d9lVl_3saYs
Reply
#2
P1 - Follow an Enlightened Master's example and Serve the world wholeheartedly


https://m.youtube.com/watch?v=Hoic9u5qR_0


P2 - Follow an Enlightened Master's example and Serve the world wholeheartedly


https://m.youtube.com/watch?t=950s&v=cp3wyyxof3w
Reply
#3
Noteworthy News 25th Dec | Christmas 2017 with Master Ching Hai

https://m.youtube.com/watch?v=5kaGGbXcIDI
Reply
#4
Đi Tìm Chúa Tôi (Marry's Boy Child) Full | Supreme Master Tv

https://m.youtube.com/watch?v=qxgE6lZ-mGY
Reply
#5
má ơi ..........
Reply
#6
https://m.youtube.com/watch?v=Fyu6_xGiTUc


Part 1/2 Our Soul's Journey Home & A Vegan Market Full of Love and Gratitude
Reply
#7
QUALITIES and POWERS of the SUPRA-UNIVERSAL REALMS

https://m.youtube.com/watch?t=758s&v=c5kK5xFe2Cc
Reply
#8
(12-31-2017, 08:49 AM)Chân Nguyệt Wrote: Đi Tìm Chúa Tôi (Marry's Boy Child) Full | Supreme Master Tv

https://m.youtube.com/watch?v=qxgE6lZ-mGY

Chân Nguyệt, nếu bạn đã thờ Supreme Master, thì bạn đừng tôn thờ Thiên Chúa nhé, vì như vậy là làm tôi hai chủ, tội khó dung tha!
Yêu cầu bạn đừng bao giờ post bất cứ điều gì về Đạo Công Giáo, Roman Catholic, hoặc Christian religion.

Cám ơn!  Innocent :rose4:
[Image: 26553355_1786173724788182_1444586039_n.jpg]

Tình yêu tâm đạo nhu hòa
Bước qua vị kỷ mong ta về Trời  
Trần gian ngày tháng rong chơi
Học kinh, nghe kệ từng lời nhớ, quên?
Heavy-black-heart4 
Reply
#9
(02-12-2018, 12:08 PM)Riêng Một Góc Trời Wrote: Chân Nguyệt, nếu bạn đã thờ Supreme Master, thì bạn đừng tôn thờ Thiên Chúa nhé, vì như vậy là làm tôi hai chủ, tội khó dung tha!
Yêu cầu bạn đừng bao giờ post bất cứ điều gì về Đạo Công Giáo, Roman Catholic, hoặc Christian religion.

Cám ơn!  Innocent :rose4:Tự do tôn giáo quại cấm her sao được.
Reply
#10
[/url][Image: hqdefault.jpg?sqp=-oaymwEGCNQCEL4B&rs=AO...GS5mxozQtw]
23:08
HAPPY SUPREME MASTER CHING HAI DAY Part 1 | Feb, 22, 2018

https://m.youtube.com/watch?t=1245s&v=r-HAqLgsVr4


[url=https://m.youtube.com/watch?t=1245s&v=r-HAqLgsVr4]
Reply
#11
Supreme Master Television Live Stream - 2018-02-13


https://m.youtube.com/watch?v=3YD9nYglTzU
Reply
#12
Năm con Chó  nói về tánh tình của con chó cũng giống như loài người 


P1/3 Loving Dogs and the Preciousness of an Enlightened Living Master

The Sky
https://m.youtube.com/watch?t=5s&v=_vVKD7PrtvAP2/3 Loving Dogs and the Preciousness of an Enlightened Living Masterhttps://m.youtube.com/watch?v=C2xOm92EWEcP3/3 Loving Dogs and the Preciousness of an Enlightened Living Master

https://m.youtube.com/watch?t=3s&v=2oeCbOfMZRs
Reply
#13
Part 1/3 A Positive Spritual Channel That Spreads Blessings and Happines

YouTubePart 2/3 A Positive Spritual Channel That Spreads Blessings and Happines
The Sky 1.988 weergaven


https://m.youtube.com/watch?v=vORVG0Dcvak


Part 2/3 A Positive Spritual Channel That Spreads Blessings and Happines

https://m.youtube.com/watch?t=347s&v=MKwf6axY7Xc


Part 3/3 A Positive Spritual Channel That Spreads Blessings and Happines
https://m.youtube.com/watch?v=GtqeWWD2Cy4
Reply
#14
Secret Revelation on Master's Legendary Magician - 1/9 - SMTV Jan 02, 2018

Make Peace 590 weergaven


https://m.youtube.com/watch?v=1AZka07ZAs4


Secret Revelation on Master's Legendary Magician - 3/9 - SMTV Jan 16, 2018

https://m.youtube.com/watch?v=j3bvb00ujM0

The golden  ( đóa sen vàng )
Poem written by Supreme  Master Ching  in oktober 2006
Music by celebrated Aulacese composer Vỏ Đức Sao Biển 
Vocals by famed Aulacese singer Sang Giang


49:45

Một đóa sen vàng đả ra đi

Trần gian ai mấy luyến lưu gì !

Nhưng người ở lại sầu tam giới 

HởI đóa sen vàng sao vội đi ?

Được tin hiền đức qui thiên

HởI đóa sen vàng sao vội đi ?

Được tin hiền đức qui thiên

Xốn xao hoa lá bên triền thu phong

" Người đi như chiếc lông hồng " 2x 

Trần gian để mặc, sắc không hão huyền 

Nhớ xưa lòng rộng trăm miền 

Trùng dương nhẹ gót, lâm tuyền vân du.

Lời kinh còn thoáng hương đưa 

Áo vàng lộng gió bây chừ còn đâu! 

Người đi hoa cỏ xe màu 

Chùa xưa lằng  cúi đầu, cúi đầu trầm tư 

Người về đối diện chân như 

Một trời ưu bát, nở từ tâm không 

Người về đối diện chân như 
Một trời ưu bát, nở từ tâm không
Secret Revelation on Master's Legendary Magician - 4/9 - SMTV Jan 23, 2018

https://m.youtube.com/watch?v=mbVO62BG-Zc


Secret Revelation on Master's Legendary Magician - 5/9 - SMTV Jan 30, 2018

https://m.youtube.com/watch?v=8TnIzKZMnPc

Secret Revelation on Master's Legendary Magician - 6/9 - SMTV Feb 06, 2018

https://m.youtube.com/watch?t=3s&v=gP7nkFyWHagEnglightement
Poems by Supreme Master Ching Hai written in her 30s in 1980
Music 2 times granny winner Henrny Krieger.
Vocals Tony  Coeneur
Superstar pop singer in  Âu Lạc Hồ Huỳnh Hương


Người ta nói 


Secret Revelation on Master's Legendary Magician - 7/9 - SMTV Feb 13, 2018

Make Peace
https://m.youtube.com/watch?v=syaq01RIipU

Secret Revelation on Master's Legendary Magician - 8/9 - SMTV Feb 20, 2018

https://m.youtube.com/watch?v=JoVCA7AuADk
Reply
#15
Sư Thầy Thổi Sáo Bài ''LÒNG MẸ'' Hay Nhất Khóa Tu Mùa Hè Quá Tuyệt vời

https://m.youtube.com/watch?v=Zhh3nmxRHyw
Reply