sáng mắt
#1
hai bà gặp nhau (hai bà gặp nhau thì ai cũng biết chuyện gì sẽ xảy ra)

bà A than với bà B , "bà coi , ổng mấy chục tuổi đầu rồi . mắt kém  hẳn đi gần như không thấy đường luôn , tui kêu đi bs mổ mà ổng không chịu đổ thừa medicare ko trả , đòi về Nam mổ . Về bển ko đi nhà thương mổ đi chổ khác cho mấy con đó mổ có nước đui luôn"

bà B sốt sắng an ủi "hơi đâu bà lo , cho ổng về một chuyến là ổng sáng mắt ra liền chứ gì"
[-] The following 1 user Likes abc's post:
  • TeaOla
Reply