Bạc Xỉu ☕️....
#1
[Image: 08902301-7-E5-D-45-CC-A447-6-C64-A059-C61-F.jpg]

Bánh pumpkin seeds với bake xong, giòn rụm, cả nhà thơm mùi bánh Heavy-black-heart4

[Image: 501-CE2-C6-7-A05-470-C-8-F7-B-66-B3-E2974062.jpg]

Có nhiều Mg, Protein, Zinc & Iron.
[Image: B53-B69-FC-0-A69-49-EC-9-FBC-53899-FF8-B076.jpg]
I’m ready for a new chapter in my life 🌸
There are so many beautiful reasons to be happy 🌺
Reply
#2
Hi Tea,

Chi. đọc title sao không hiểu vậy cà  Grinning-face-with-smiling-eyes4.  

Keo dạng brittle phải không Tea?  Ăn bánh này vo*'i uống cà phê ngon hén.
Reply
#3
(12-04-2019, 03:06 PM)Vee Wrote: Hi Tea,

Chi. đọc title sao không hiểu vậy cà  Grinning-face-with-smiling-eyes4.  

Keo dạng brittle phải không Tea?  Ăn bánh này vo*'i uống cà phê ngon hén.

Hi chi Vee,

Bạc xỉu là ly cafe kế bên đó chị, 50% milk 50% coffee Rolling-on-the-floor-laughing4

Bánh này là dạng cookie, white egg + all purpose flour+ sunflower oil+ thêm seeds nào mà mình thích (adding salt/sugar - optional), bake chừng 15mins là xong, rất dễ làm  Cheer
I’m ready for a new chapter in my life 🌸
There are so many beautiful reasons to be happy 🌺
Reply
#4
Tea: lần đầu tiên chị nghe tu*` bạc xỉu đó  Lol
Reply