Ski Trip @ North Carolina
#1
0
0
Cả nhà Vee đi 4 ngày, ngủ lại 3 đêm tại North Carolina.  Đi cho*i mấy ngày vậy mà 1 tấm hình chụp chung cả nhà cũng không có Confused ... 


https://youtu.be/kb-41ayLSj8

[Image: thumb3.jpg]upload picture no account
[-] The following 1 user Likes Vee's post:
  • SugarBabe
Reply