Trời ơi là trời...
#1
Bàn chân của Bác Ba Phi nhỏ híu à... Size 6" chứ mấy. Thôi rồi lượm ơi... Lol Lol Lol
Reply
#2
[Image: 53-EE3-B1-F-CC5-F-4484-B080-AA12-CC3-E6-DB5.jpg]
Reply
#3
(12-02-2019, 03:06 PM)Bà Sáu Wrote: [Image: 53-EE3-B1-F-CC5-F-4484-B080-AA12-CC3-E6-DB5.jpg]

Nổ cho banh xác mà có size 6 à? Xong hàng Ba Phi... Rollin Rollin Rollin
Reply
#4
Rollin
Reply
#5
du ma tau đẹt ngắt còn mang 6 rưỡi tổ mẹ thằng Ba phi có một khúc như cục xúc xích phi luật tân  Rolling-on-the-floor-laughing4 Rollin
Reply
#6
Độ lớn bàn chân của chàng có mối liên quan đến kích cỡ “cậu nhỏ”, bàn chân anh ấy càng to thì “cậu bé” càng hoành tráng. Vì thế, nếu để ý được cỡ giày của anh ta thì bạn cũng gần như biết được kích thước “nhóc em” của hắn. Chẳng hạn như một anh chàng có cỡ giày 42 thì kích thước “cậu nhỏ” khi vươn mình có thể sẽ khiến bạn "vừa mê vừa… sợ".

Trên thực tế, một nhóm nhà nghiên cứu Đức cho rằng kích thước của bàn chân và “cậu bé” do cùng một loại gen quy định nên hình dáng của cái này sẽ liên quan đến kích thước của cái kia. Lol Lol Lol
Reply
#7
(12-03-2019, 12:14 PM)Co Nhủ Wrote: Độ lớn bàn chân của chàng có mối liên quan đến kích cỡ “cậu nhỏ”, bàn chân anh ấy càng to thì “cậu bé” càng hoành tráng. Vì thế, nếu để ý được cỡ giày của anh ta thì bạn cũng gần như biết được kích thước “nhóc em” của hắn. Chẳng hạn như một anh chàng có cỡ giày 42 thì kích thước “cậu nhỏ” khi vươn mình có thể sẽ khiến bạn "vừa mê vừa… sợ".

Trên thực tế, một nhóm nhà nghiên cứu Đức cho rằng kích thước của bàn chân và “cậu bé” do cùng một loại gen quy định nên hình dáng của cái này sẽ liên quan đến kích thước của cái kia. Lol Lol Lol

Ba Phi ... Rollin Rollin Rollin
Reply
#8
(12-03-2019, 12:14 PM)Co Nhủ Wrote: Độ lớn bàn chân của chàng có mối liên quan đến kích cỡ “cậu nhỏ”, bàn chân anh ấy càng to thì “cậu bé” càng hoành tráng. Vì thế, nếu để ý được cỡ giày của anh ta thì bạn cũng gần như biết được kích thước “nhóc em” của hắn. Chẳng hạn như một anh chàng có cỡ giày 42 thì kích thước “cậu nhỏ” khi vươn mình có thể sẽ khiến bạn "vừa mê vừa… sợ".

Trên thực tế, một nhóm nhà nghiên cứu Đức cho rằng kích thước của bàn chân và “cậu bé” do cùng một loại gen quy định nên hình dáng của cái này sẽ liên quan đến kích thước của cái kia. Lol Lol Lol

Link đâu? Nhiều khi ngược lại Lol
Reply
#9
Ba Phi nói mang giầy size 11 mà. Lol Lol Lol
Reply