Co? mu*.c
#1
0
0
Cha`o ca'c ACE:

Ca'ch đa^y 1 khoa?ng tho*`i gian HV co' đo.c ba`i thuo^'c co? mu*.c tri. be^nh đi tie^?u co' bo.t tre^n FB.   HV chi? nho*' la` na^'u co? mu*.c vo*'i nu*o*'c uo^'ng chu*`ng na`o đi tie^?u he^'t bo.t thi` tho^i.  Nhu*ng HV kho^ng lie^`u lu*o*.g nhu* the^' nao`?

 ACE ns`o bie^'t ve^` ba`i thuo^'c na`y thi` cho HV bie^'t.
Reply