Hmm.... Kiếm người để xúi dại .....
#16
0
0
(12-02-2019, 05:02 PM)quexua Wrote: Heo quay ngon quá. Turturkeykey cũng ngon ... lâu quá chưa ăn món này ... chắc là giống món gà rút xương nhồi ..  Clap

Hmm....   Quá khen rùi ......   Nói đúng là con gà phải lóc xương ....  và lóc da ....   sau đó mới cuốn lại ....     Làm theo kiểu này khó nhất là lột da nó thành 1 miếng lớn.....   chứ không thôi không gói được ....   kỳ sau ...  chắc cũng gói ....   nhưng mà gói kiểu khác .....    Until then ....   Good Luck....  

Ps...   Vậy thêm 1 người  biết món .....  turturkeykey....   Cheer
Don't join me....  You don't know the power of the Dark Side of the Blue Moon!!!!.........   Đừng theo tôi...  Nhà ngươi không biết sức mạnh của  Bóng Tối của Mặt Trăng Xanh!!!!
Reply