Thought for the day
0
0
Có nhiều người trong chúng ta nghĩ


CHUÁ BAN CHO MÌNH ... VÔ ĐIỀU KIỆN

CHUÁ YÊU MÌNH ... VÔ ĐIỀU KIỆNhọ sai lầm trong sự suy nghĩ này   vahidrk1
CÓ NHỮNG THỨ ... CÓ ĐIỀU KIỆN ĐI KÈM THEO NÓ 

MÌNH PHẢI ĐỌC KỸ ĐIỀU KIỆN ĐÓ LÀ GÌ ... ĐỂ THẤY ... THE WHOLE PICTURE

THAY VÌ CÓ Ý NGHĨ ... VÔ ĐIỀU KIỆN ... THÌ MÌNH CHỈ THẤY ... HALF OF THE PICTURE MÀ THÔI


NGOẠI TRỪ 2 VIỆC MÀ VÔ ĐIỀU KIỆN ĐÓ LÀ ....

i. Khi chúng ta còn đang sống trong tội lỗi ,  Ngài đả gởi CON MỘT CUẢ NGÀI , CON DUY NHẤT CUẢ NGÀI xuống để chết thay cho tội lỗi chúng ta

ii. hay MẶT TRỜI cho người tin , cũng như người không tin ... ý nói ... những nhu cầu để chúng ta tồn tại trên trái đất này được ban cho cả believers & unbelievers

NHỮNG CÁI NÀY LÀ ... VÔ ĐIỀU KIỆN

CÒN NGOÀI RA ... HẦU NHƯ MỌI THỨ ĐỀU CÓ ĐIỀU KIỆN ... VÀ MÌNH CẦN PHẢI THẤY .. THE WHOLE PICTURE .. THAY VÌ CHỈ THẤY .. HALF OF THE PICTURE MÀ THÔItỉ dụ 1 vài cái "điều kiện" mà mình nên nhớ

- muốn nhận sự trả lời trong cầu nguyện ... điều kiện .. ý Chúa được nên , chứ không phải ý mình được nên

- muốn nhận sự cứu rổi ... điều kiện ... phải tin Chúa qua hành động Vâng Lời Ngài

- muốn được Chúa ở cùng , yêu thương , giúp đở ... điều kiện ... mình phải sống cho đẹp lòng Chúa
mình mà dẹp bỏ qua "điều kiện" .. thì mình sẻ ngạc nhiên .. tại sao sự viêc lại khác ngoài sự tưởng tượng của mình  Hello

hơn nữa ... Satan muốn mình "surprised at the last minute" , khi nó bỏ nhỏ vào lổ tai mình "Chúa không có  điều kiện gì cả , cứ tự do thoải mái , muốn làm gì thì làm , sống thế nào cũng được" ... thì mình sẻ surprised at the last minute  Bomb4 Bomb4 Bomb4
Ta sẽ chẳng lìa ngươi đâu, chẳng bỏ ngươi đâu ... Hê bơ rơ 13:5  Tulip4
Ví bằng Cha, là Ðấng sai ta, không kéo đến, thì chẳng có ai được đến cùng ta, và ta sẽ làm cho người đó sống lại nơi ngày sau rốt .. Giăng 6:44 
Trước tôi trẻ, rày đả già, nhưng chẵng hề thấy người công bình bị bỏ, hay là dòng dõi người đi ăn mày ... Thi thiên 37:25  Tulip4


Reply