Nhạc ... Mưa :)
#1
0
0


Mời các bạn vào blog mới của Vân  Tulip4

https://timhieuvedaotinlanh.home.blog/
Reply
#2
0
0
hỗng biết có mưa không ... nhưng nghe cũng hay  Face-with-stuck-out-tongue-and-winking-eye_1f61c


[Image: photo1536049738375-15360497383761934820266.gif]
Mời các bạn vào blog mới của Vân  Tulip4

https://timhieuvedaotinlanh.home.blog/
Reply
#3
0
0
Hãy tập ... yêu mưa  Heavy-black-heart4

Mời các bạn vào blog mới của Vân  Tulip4

https://timhieuvedaotinlanh.home.blog/
Reply
#4
0
0
Ôi nghe nhạc này ... 1 thời kỹ niệm   Heavy-black-heart4 Heavy-black-heart4 Heavy-black-heart4

Mời các bạn vào blog mới của Vân  Tulip4

https://timhieuvedaotinlanh.home.blog/
Reply
#5
0
0
Thương nhau ngày mưa ... Nguyễn Trung Cang [Image: NTC-2.jpg]
Mời các bạn vào blog mới của Vân  Tulip4

https://timhieuvedaotinlanh.home.blog/
Reply
#6
0
0
Chiều mưa biên giới ... Nguyễn Văn Đông

[Image: maxresdefault-72.jpg]
Mời các bạn vào blog mới của Vân  Tulip4

https://timhieuvedaotinlanh.home.blog/
Reply
#7
0
0
Giả từ đêm mưa ... Văn Phụng


[Image: A-3118332-1517641633-9431-jpeg.jpg]
Mời các bạn vào blog mới của Vân  Tulip4

https://timhieuvedaotinlanh.home.blog/
Reply
#8
0
0
Mưa chiều kỹ niệm ... Nhà thơ Duy Yên & Nhạc sĩ Quốc Kỳ

Mời các bạn vào blog mới của Vân  Tulip4

https://timhieuvedaotinlanh.home.blog/
Reply
#9
0
0
Huyền thoại một chiều mưa .... Nguyễn Vũ

[Image: NguyenVu.jpg]
Mời các bạn vào blog mới của Vân  Tulip4

https://timhieuvedaotinlanh.home.blog/
Reply
#10
0
0
Tình khúc chiều mưa ... Nguyễn Ánh 9

[Image: NS-Nguyen-Anh-9.jpg]
Mời các bạn vào blog mới của Vân  Tulip4

https://timhieuvedaotinlanh.home.blog/
Reply
#11
0
0
Mưa ướt mi buồn

[Image: images-1.jpg]

[Image: download-2019-11-13-T210320-261.jpg]
Mời các bạn vào blog mới của Vân  Tulip4

https://timhieuvedaotinlanh.home.blog/
Reply
#12
0
0
Nhạc mưa ... thâu trước 75


[Image: 3114341-cong-nuong-meghan-au-yem-0.jpg]
Mời các bạn vào blog mới của Vân  Tulip4

https://timhieuvedaotinlanh.home.blog/
Reply
#13
0
0
[Image: 3-41116.jpg] ... Tỗng thống Obama từ chối .. che dù   Face-with-stuck-out-tongue-and-winking-eye_1f61c[Image: photo-0-15397638072961165917259.jpg] .... Tỗng thống Trump chơi xấu .. che dù 1 mình .. để vợ ướt  Rollin
Mời các bạn vào blog mới của Vân  Tulip4

https://timhieuvedaotinlanh.home.blog/
Reply
#14
0
0
[Image: download-2019-12-02-T190048-313.jpg][Image: cab9f89f11d9f887a1c8.jpg]


[Image: T-m-m-a.gif][Image: images-83.jpg]
Mời các bạn vào blog mới của Vân  Tulip4

https://timhieuvedaotinlanh.home.blog/
Reply
#15
0
0
Mưa Saigon ... Mưa Hanoi ... Phạm Đình Chương


[Image: pham-dinh-chuong1-2.jpg]
Mời các bạn vào blog mới của Vân  Tulip4

https://timhieuvedaotinlanh.home.blog/
Reply