đố...
#1
Photo 
có một Ông kia chuyên môn thổi kèn, Saxophone.
một đêm nọ Ông đang thổi kèn trong một phòng trà.
Thì Ông nhìn xuống dưới thấy một cô gái đang làm gì đó đó, khiến Ông ta không thể thổi kèn được nữa, ông ngưng thổi...

đố,
tại sao Ông không thể thổi kèn được nữa?

hi
hi
hi
Xa Quê Hương, nhớ Mẹ hiền
Xa Tổ Quốc, Cha ơi Cha
Reply
#2
Cô đó ngồi bóc chanh cam cóc ăn 

Rollin
Tôi Không Phãi Người Tội Lỗi Bình Thường  ....Mà Là Người Rất Tội Lỗi  ....Rất Rất Tội Lỗi .....
Xin Cám Ơn ! 
[Image: avatar-71.jpg]
Reply
#3
(11-09-2019, 04:27 PM)YeuAnhDaiKho Wrote: Cô đó ngồi bóc chanh cam cóc ăn 

Rollin

YeuAnhDaiKho, người đẹp
quá thông minh, người đẹp.
̣đúng, Cô đó ăn đồ chua anh thổi kèn chịu không nổi.

hi
hi
hi
Xa Quê Hương, nhớ Mẹ hiền
Xa Tổ Quốc, Cha ơi Cha
[-] The following 1 user Likes goimi's post:
  • YeuAnhDaiKho
Reply
#4
(11-09-2019, 04:30 PM)goimi Wrote: YeuAnhDaiKho, người đẹp
quá thông minh, người đẹp.
̣đúng, Cô đó ăn đồ chua anh thổi kèn chịu không nổi.

hi
hi
hi

Anh gói mì dễ thương

Không phãi Khờ thông minh đâu ... do tình cờ 1 lần Khờ đi quán nước ... Khờ thích chua nên ngồi nhai tĩnh bơ hết dĩa chanh cũa mấy anh uống beer ... và sau đó anh thỗi kèn xuống mắng vốn 

Rollin Tham ăn gây cớ sự  Rollin
Tôi Không Phãi Người Tội Lỗi Bình Thường  ....Mà Là Người Rất Tội Lỗi  ....Rất Rất Tội Lỗi .....
Xin Cám Ơn ! 
[Image: avatar-71.jpg]
Reply
#5
(11-09-2019, 04:35 PM)YeuAnhDaiKho Wrote: Anh gói mì dễ thương

Không phãi Khờ thông minh đâu ... do tình cờ 1 lần Khờ đi quán nước ... Khờ thích chua nên ngồi nhai tĩnh bơ hết dĩa chanh cũa mấy anh uống beer ... và sau đó anh thỗi kèn xuống mắng vốn 

Rollin Tham ăn gây cớ sự  Rollin

YeuAnhDaiKho, người đẹp
cuối tuần vui vẻ nha.

hi
hi
hi
Xa Quê Hương, nhớ Mẹ hiền
Xa Tổ Quốc, Cha ơi Cha
[-] The following 1 user Likes goimi's post:
  • YeuAnhDaiKho
Reply
#6
(11-09-2019, 04:39 PM)goimi Wrote: YeuAnhDaiKho, người đẹp
cuối tuần vui vẻ nha.

hi
hi
hi

Lạnh quá anh goimi có đi câu cá không ?

Khờ thích câu cá trên tuyết  Please
Chúc anh cuối tuần an lành
Tôi Không Phãi Người Tội Lỗi Bình Thường  ....Mà Là Người Rất Tội Lỗi  ....Rất Rất Tội Lỗi .....
Xin Cám Ơn ! 
[Image: avatar-71.jpg]
Reply
#7
(11-09-2019, 04:41 PM)YeuAnhDaiKho Wrote: Lạnh quá anh goimi có đi câu cá không ?

Khờ thích câu cá trên tuyết  Please
Chúc anh cuối tuần an lành

YeuAnhDaiKho, người đẹp
không. Mình không có đi câu mùa đông.

good day nha.

hi
hi
hi
Xa Quê Hương, nhớ Mẹ hiền
Xa Tổ Quốc, Cha ơi Cha
Reply
#8
Mình chúc Quý Vị,
cuối tuần vui vẻ.

hi
hi
hi
Xa Quê Hương, nhớ Mẹ hiền
Xa Tổ Quốc, Cha ơi Cha
Reply