ai thông minh làm ơn dịch dùm
#1
Đố ai biết họ kêu gọi cuộc vận động gì ?

Lol
[Image: attachment.php?attachmentid=1049681&stc=1&d=1496522613]
Reply
#2
toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hoá ở khu dân cư
Reply
#3
(11-05-2019, 02:13 PM)abc Wrote: toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hoá ở khu dân cư

thiếu chữ M ông ,à mới
Reply
#4
tại mấy cái này không còn mới nên người dich tạm xin phép bỏ qua chử M= mới
Reply
#5
toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hoá mới ở khu dân cư


nếu làm thì phải toàn dân chứ 1 hay 2 mống thì làm sao làm ...nên hai chữ toàn dân là thừa ... nên ngắn gọn thành đoàn kết xây dựng đời sống văn hoá mới ở khu dân cư


không đoàn kết thì làm sao làm mấy chuyện xã hội cho tốt được  ... nên hai chữ đoàn kết  là thừa ... nên ngắn gọn thành xây dựng đời sống văn hoá mới ở khu dân cư

xây dựng ở khu dân cư  chứ không lẽ ra ngoài ruộng xây gì ở ngoải ... nên bốn chữ ở khu dân cư  là thừa ... nên ngắn gọn thành xây dựng đời sống văn hoá mới 

đời sống có văn hoá thì mới nên xây dựng , còn không thì thôi ... nên hai chữ văn hoá là thừa ... nên ngắn gọn thành xây dựng đời sống mới


mà xây dựng đời sống mới là gì ? trừu tượng quá .... rác rến đầy đường , đầy cả trong tim .... thì dọn dẹp cho sạch sẽ và đừng xả rác nên là biểu ngữ , bích chương , khẩu hiệu ..... sao không ai chịu làm thay vì ba cái bảng này nhỉ
[-] The following 1 user Likes abc's post:
  • Anamit
Reply
#6
(11-05-2019, 03:10 PM)abc Wrote: toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hoá mới ở khu dân cư


nếu làm thì phải toàn dân chứ 1 hay 2 mống thì làm sao làm ...nên hai chữ toàn dân là thừa ... nên ngắn gọn thành đoàn kết xây dựng đời sống văn hoá mới ở khu dân cư


không đoàn kết thì làm sao làm mấy chuyện xã hội cho tốt được  ... nên hai chữ đoàn kết  là thừa ... nên ngắn gọn thành xây dựng đời sống văn hoá mới ở khu dân cư

xây dựng ở khu dân cư  chứ không lẽ ra ngoài ruộng xây gì ở ngoải ... nên bốn chữ ở khu dân cư  là thừa ... nên ngắn gọn thành xây dựng đời sống văn hoá mới 

đời sống có văn hoá thì mới nên xây dựng , còn không thì thôi ... nên hai chữ văn hoá là thừa ... nên ngắn gọn thành xây dựng đời sống mới


mà xây dựng đời sống mới là gì ? trừu tượng quá .... rác rến đầy đường , đầy cả trong tim .... thì dọn dẹp cho sạch sẽ và đừng xả rác nên là biểu ngữ , bích chương , khẩu hiệu ..... sao không ai chịu làm thay vì ba cái bảng này nhỉ

Thú vị lắm bác abc  Thumbs-up4 :78: Rollin
Chọn bạn mà chơi, chọn nơi mà ở . Cheer
Reply