Ca sĩ Duy Trường lường gạt ?
#1
0
0
Tui mê anh cs này lắm, ai ngờ... Loudly-crying-face4 chair-to-the-head

Duy Truờng Singer is a Scammer / Thằng Lường Gạt
https://duytruongscam.wordpress.com/2016...e3AxYzBfNU
Chọn bạn mà chơi, chọn nơi mà ở . Cheer
Reply
#2
0
0
đọc thay nhieu nguòi bị him gạt quá ...mà voi số tiền khong phải nhỏ ....sao bị nhẹ dạ quá ha Rolling-on-the-floor-laughing4
Reply
#3
0
0
I don't know if I should believe in this

She made a lot of mistakes in her writing. How could she have 20 grand to lend it to the singer ?

And who would do that? 20 grand is a lot of money

Maybe she's mad at him because of something else Rollin

She said she didn't want to sue him for this. That's BS. She just wants to destroy his reputation for something he did to her. If I lend anyone 20 grand, they don't pay me, I would bring them to court 😋
Ta sẽ chẳng lìa ngươi đâu, chẳng bỏ ngươi đâu ... Hê bơ rơ 13:5  Tulip4
Ví bằng Cha, là Ðấng sai ta, không kéo đến, thì chẳng có ai được đến cùng ta, và ta sẽ làm cho người đó sống lại nơi ngày sau rốt .. Giăng 6:44 
Trước tôi trẻ, rày đả già, nhưng chẵng hề thấy người công bình bị bỏ, hay là dòng dõi người đi ăn mày ... Thi thiên 37:25  Tulip4


Reply