Trước & Sau ... 75
#1
0
0


Mời các bạn vào blog mới của Vân  Tulip4

https://timhieuvedaotinlanh.home.blog/
Reply
#2
0
0


Mời các bạn vào blog mới của Vân  Tulip4

https://timhieuvedaotinlanh.home.blog/
Reply
#3
0
0
không biết ai thấy thế nào

chứ Vân thấySau 75 ... nhiều người ngoài Bắc , dọn vào Nam ... nhiều nhiều nhiều .. không biết nhiều bao nhiêu , chỉ biết là rất nhiều ...dòng người từ Bắc vào Nam

ngược lại .. dòng người từ Nam ra Bắc .......................... thì không biết bao nhiêu vậy cà ????   Thinking-face4 Thinking-face4
Mời các bạn vào blog mới của Vân  Tulip4

https://timhieuvedaotinlanh.home.blog/
Reply
#4
0
0


Mời các bạn vào blog mới của Vân  Tulip4

https://timhieuvedaotinlanh.home.blog/
Reply
#5
0
0đây có phải là nguyên nhân ... TẠI SAO MIỀN BẮC PHẢI VÀO GIẢI PHÓNG MIỀN NAM ???   Thinking-face4
Mời các bạn vào blog mới của Vân  Tulip4

https://timhieuvedaotinlanh.home.blog/
Reply
#6
0
0


Mời các bạn vào blog mới của Vân  Tulip4

https://timhieuvedaotinlanh.home.blog/
Reply
#7
0
0


Mời các bạn vào blog mới của Vân  Tulip4

https://timhieuvedaotinlanh.home.blog/
Reply
#8
0
0


Mời các bạn vào blog mới của Vân  Tulip4

https://timhieuvedaotinlanh.home.blog/
Reply