Đố Bà Con....
#1
Nick mới của Béo Lạ là gì ??? Lol banana-skipping-rope-smiley-emoticon banana-skipping-rope-smiley-emoticon banana-skipping-rope-smiley-emoticon
Reply
#2
Ee ee ee ee 
êe ee ee 
Tờ e te nhảy đầm te  Grinning-face-with-smiling-eyes4
Reply
#3
[quote pid='176404' dateline='1570815565']
Nick mới của Béo Lạ là gì ??? Lol banana-skipping-rope-smiley-emoticon banana-skipping-rope-smiley-emoticon banana-skipping-rope-smiley-emoticon
[/quote]

Nguyễn Lâm . Lol Lol
Reply
#4
pick on some one .... rồi đợi người ta chửi cha mắng mẹ ... rồi nhăn răng ra cười ... là sao ?
Reply
#5
(10-11-2019, 01:20 PM)abc Wrote: pick on some one .... rồi đợi người ta chửi cha mắng mẹ ... rồi nhăn răng ra cười ... là sao ?

Biến đi mày . ĐM mày dạy đơì nữa . :dagger-knife_1f5e1: :dagger-knife_1f5e1: :dagger-knife_1f5e1: :bomb4:
Reply
#6
Làm nick mới chi, nói 1 hồi cũng biết là Bella  Rollin
Reply
#7
[quote pid='176431' dateline='1570818902']

Biến đi mày . ĐM mày dạy đơì nữa . :dagger-knife_1f5e1: :dagger-knife_1f5e1: :dagger-knife_1f5e1: :bomb4:
[/quote]

con người có hai phần , phần người và phần con 

sống phần người thì không chịu

toàn sống như con ...
Reply
#8
(10-11-2019, 01:50 PM)abc Wrote: [quote pid='176431' dateline='1570818902']

Biến đi mày . ĐM mày dạy đơì nữa . :dagger-knife_1f5e1: :dagger-knife_1f5e1: :dagger-knife_1f5e1: :bomb4:

con người có hai phần , phần người và phần con 

sống phần người thì không chịu

toàn sống như con ...
[/quote]
Ai nói mày con người có 2 phần? ĐM thứ dốt mà thích lý sự cùn. chair-to-the-head
Reply
#9
(10-11-2019, 01:50 PM)abc Wrote: [quote pid='176431' dateline='1570818902']

Biến đi mày . ĐM mày dạy đơì nữa . :dagger-knife_1f5e1: :dagger-knife_1f5e1: :dagger-knife_1f5e1: :bomb4:

con người có hai phần , phần người và phần con 

sống phần người thì không chịu

toàn sống như con ...
[/quote]

... C.U.? Trên bảo dưới không nghe.
Reply
#10
[Image: BELLA.jpg]

Rollin Rollin Rollin Rollin
Reply