Suy ngẫm
#1
- Đàn ông có 2 sở thích:

Kéo con gái nhà lành thành hư hỏng , khuyên con gái hư hỏng về làm lại con nhà lành .

- Đàn bà có 2 sở thích:

Nói với trai nghèo toàn chuyện tiền nong, nói với trai giàu toàn chuyện tình cảm .

- Khách hàng có 2 sở thích:

Đối với hàng chất lượng cao toàn nói chuyện giá cả, đối với hàng giá rẻ toàn nói chuyện chất lượng 🙂.

(FB: Trương Minh)
Reply
#2
dùng chữ sở thích trong những trường hợp này hình như hơi gượng ép 

:dance: :dance:
Reply
#3
Dùng chữ "khuynh hướng "có thể đúng hơn không ?
Reply
#4
hay đổi "sở thích" thành "tật xấu"?  Rolling-on-the-floor-laughing4
Reply
#5
cái nào cũng có phần đúng 


hay là tréo ngoe ?
[-] The following 1 user Likes abc's post:
  • Gracie
Reply
#6
:thinking-face4: 


[Image: IMG-0254.jpg]
[-] The following 1 user Likes Guest's post:
  • Tee
Reply
#7
Lol Lol Rollin
Reply
#8
Rollin Rollin Rollin
Reply
#9
(10-11-2019, 10:47 AM)Tee Wrote:
Quote:- Đàn ông có 2 sở thích:

Kéo con gái nhà lành thành hư hỏng , khuyên con gái hư hỏng về làm lại con nhà lành .

Vế đầu thì đúng , chế vế sau màu đỏ thì sai ...vì sao ?

Vì ngay cả luật pháp nhiều xứ cũng khg đủ sức khuyên con gái hư hỏng về làm lại con gái nhà lành , họ đành chấp nhận ra luật chính thức "hợp  pháp hoá " nghề "chị em ta" đó sao ?  khi đã hợp pháp hoá  nghề này rồi thì làm sao goi là có khả năng "khuyên con gái hư hỏng về làm lại con nhà lành " ...luật pháp còn khuyên chả nổi thì lảm sao đến trình độ cá nhân mấy anh lìn ông chứ ???
Reply