Béo Lạ đi Hawaii...
#1
Béo Lạ đi Hawaii... với Lê Thanh Phong sao về sớm vậy mài ? Đi vacation 1 tuần mà mới có 2 ngày là về lại rồi. Chắc LTP chê mập, bỏ của chạy lấy người.  Rollin Rollin Rollin
Reply
#2
Quote :

Originally Posted by tinhlang
Yes, cũng vui lắm anh...Chỉ là vui không được trọn vẹn vì trong bụng lúc nào cũng nhớ về anh..làm việc ở bên Chicago và nhất là nhớ anh LTP tha thiét trong VF này hết đó...[Image: biggrin.gif] [Image: smile.gif] [Image: hello.gif]

Nhớ người dạ cứ cào nhào
Bỡi không duyên nợ cách nhau cả vời...
Thôi thì làm bạn mà thôi
Để mình vẫn cứ chào lời mến thương! [Image: biggrin.gif]


Anh LTP vốn là một cao nhân rất giỏi về Đạo Du mà Lan chỉ là một phàm phu tục tiĕu trong lòng còn đầy sân si tham hận nên không dám đèo lên bồng ãm....bỡi vậy thì mình cứ vậy: mãi mãi là bạn ảo quác online với nhau là đủ rồi anh Thanh Phong héng..


Rollin Rollin Rollin
Reply
#3
Tin nội bộ... Lê Thanh Phong bay từ Hawaii về Cali rồi ghé China Town đón Hằng Hằng đi ăn hủ tíu mì. banana-skipping-rope-smiley-emoticon banana-skipping-rope-smiley-emoticon banana-skipping-rope-smiley-emoticon
Reply
#4
LTP là male hay female còn chưa biết...hớ hớ

Lol Lol
Reply
#5
[quote pid='176162' dateline='1570649150']
Tin nội bộ... Lê Thanh Phong bay từ Hawaii về Cali rồi ghé China Town đón Hằng Hằng đi ăn hủ tíu mì. banana-skipping-rope-smiley-emoticon banana-skipping-rope-smiley-emoticon banana-skipping-rope-smiley-emoticon
[/quote]

Ù má kiểu này Béo Lạ ghen tức chết. Rollin Rollin
Reply
#6
[quote pid='176157' dateline='1570647592']
Quote :

Originally Posted by tinhlang
Yes, cũng vui lắm anh...Chỉ là vui không được trọn vẹn vì trong bụng lúc nào cũng nhớ về anh..làm việc ở bên Chicago và nhất là nhớ anh LTP tha thiét trong VF này hết đó...[Image: biggrin.gif] [Image: smile.gif] [Image: hello.gif]

Nhớ người dạ cứ cào nhào
Bỡi không duyên nợ cách nhau cả vời...
Thôi thì làm bạn mà thôi
Để mình vẫn cứ chào lời mến thương! [Image: biggrin.gif]


Anh LTP vốn là một cao nhân rất giỏi về Đạo Du mà Lan chỉ là một phàm phu tục tiĕu trong lòng còn đầy sân si tham hận nên không dám đèo lên bồng ãm....bỡi vậy thì mình cứ vậy: mãi mãi là bạn ảo quác online với nhau là đủ rồi anh Thanh Phong héng..


Rollin Rollin Rollin
[/quote]


http://community.vietfun.com/showthread.php?t=2279579
Reply
#7
[quote pid='176171' dateline='1570650205']
[quote pid='176157' dateline='1570647592']
Quote :

Originally Posted by tinhlang
Yes, cũng vui lắm anh...Chỉ là vui không được trọn vẹn vì trong bụng lúc nào cũng nhớ về anh..làm việc ở bên Chicago và nhất là nhớ anh LTP tha thiét trong VF này hết đó...[Image: biggrin.gif] [Image: smile.gif] [Image: hello.gif]

Nhớ người dạ cứ cào nhào
Bỡi không duyên nợ cách nhau cả vời...
Thôi thì làm bạn mà thôi
Để mình vẫn cứ chào lời mến thương! [Image: biggrin.gif]


Anh LTP vốn là một cao nhân rất giỏi về Đạo Du mà Lan chỉ là một phàm phu tục tiĕu trong lòng còn đầy sân si tham hận nên không dám đèo lên bồng ãm....bỡi vậy thì mình cứ vậy: mãi mãi là bạn ảo quác online với nhau là đủ rồi anh Thanh Phong héng..


Rollin Rollin Rollin
[/quote]


http://community.vietfun.com/showthread.php?t=2279579
[/quote]

http://community.vietfun.com/showthread.php?t=2279588
Reply
#8
[quote pid='176157' dateline='1570647592']
Quote :

Originally Posted by tinhlang
Yes, cũng vui lắm anh...Chỉ là vui không được trọn vẹn vì trong bụng lúc nào cũng nhớ về anh..làm việc ở bên Chicago và nhất là nhớ anh LTP tha thiét trong VF này hết đó...[Image: biggrin.gif] [Image: smile.gif] [Image: hello.gif]

Nhớ người dạ cứ cào nhào
Bỡi không duyên nợ cách nhau cả vời...
Thôi thì làm bạn mà thôi
Để mình vẫn cứ chào lời mến thương! [Image: biggrin.gif]


Anh LTP vốn là một cao nhân rất giỏi về Đạo Du mà Lan chỉ là một phàm phu tục tiĕu trong lòng còn đầy sân si tham hận nên không dám đèo lên bồng ãm....bỡi vậy thì mình cứ vậy: mãi mãi là bạn ảo quác online với nhau là đủ rồi anh Thanh Phong héng..


Rollin Rollin Rollin
[/quote]

Béo là dê đạo lộ Rollin
Reply
#9
[quote pid='176172' dateline='1570650778']
[quote pid='176171' dateline='1570650205']
[quote pid='176157' dateline='1570647592']
Quote :

Originally Posted by tinhlang
Yes, cũng vui lắm anh...Chỉ là vui không được trọn vẹn vì trong bụng lúc nào cũng nhớ về anh..làm việc ở bên Chicago và nhất là nhớ anh LTP tha thiét trong VF này hết đó...[Image: biggrin.gif] [Image: smile.gif] [Image: hello.gif]

Nhớ người dạ cứ cào nhào
Bỡi không duyên nợ cách nhau cả vời...
Thôi thì làm bạn mà thôi
Để mình vẫn cứ chào lời mến thương! [Image: biggrin.gif]


Anh LTP vốn là một cao nhân rất giỏi về Đạo Du mà Lan chỉ là một phàm phu tục tiĕu trong lòng còn đầy sân si tham hận nên không dám đèo lên bồng ãm....bỡi vậy thì mình cứ vậy: mãi mãi là bạn ảo quác online với nhau là đủ rồi anh Thanh Phong héng..


Rollin Rollin Rollin
[/quote]


http://community.vietfun.com/showthread.php?t=2279579
[/quote]

http://community.vietfun.com/showthread.php?t=2279588
[/quote]

Bă mẹ, nó cũng chạy qua đây nói xấu VF, bày đặt như thánh sống ấy
Reply
#10
Nó lấy nick thằng điếc lấy nick sư tử núi chửi chị núi ai mừ hỗng bít còn giả nai già 
Còn chợ trời thì Lan không qua viết một chửi nào đâu anh Phong
Reply
#11
Nghe Hằng Hằng gọi LTP cái làm thơ ghen trào đờm
Reply
#12
Rollin Rollin Rollin
Reply
#13
Con Lang nó nói nó là thiên nga còn anh là cóc lác anh chốn vô cầu tiêu anh cừ run trứng dái
Reply