Sis Vee....mướp Nhật
#16
0
0
Nhìn giống trái sung mà khong phải hả"

 Hồi xưa ở gần nhà bé 3 có trồng cây sung trái ở trên cao.  Full-moon-with-face4

 Cây sai trái thích hen.. Thumbs-up4

 Mang cầu cắt ra nhìn ngon, hấp dẫn  Cheer


 [Image: 20191009-204919-COLLAGE.jpg]
Reply
#17
0
0
" có câu nói , ngồi chờ sung ru.ng ...." Winking-face4

mãng cầu xiêm này tren Orlando bán 9-10$/pound ....nghe nói có công dung trị ung thư Winking-face4
Reply