W/o having a will or trust..
#16
0
0
(10-07-2019, 09:53 AM)tuyetvan Wrote: Vân nghĩ .. ông bs cheap

chứ nếu kiếm luật sư giỏi .. người vợ ngoại tình .. đôi khi đi ra tay không , mất $ và mất con


họ có con không Vâng ?

2 đứa (trai gái)
Reply
#17
0
0
bà vợ bán nhà , theo ông bồ qua Mỹ


ông chồng thời gian sau , có người giới thiệu ở VN , về VN lấy vợ , bây giờ con cái củng đùm đùm đề đề [Image: article-0-02-F0-A9-AD00000578-293-468x286.jpg]


[Image: 102771705-opel-corsa-1910x1000.jpg]Life must go on  Face-with-stuck-out-tongue-and-winking-eye_1f61c
Ta sẽ chẳng lìa ngươi đâu, chẳng bỏ ngươi đâu ... Hê bơ rơ 13:5  Tulip4
Ví bằng Cha, là Ðấng sai ta, không kéo đến, thì chẳng có ai được đến cùng ta, và ta sẽ làm cho người đó sống lại nơi ngày sau rốt .. Giăng 6:44 
Trước tôi trẻ, rày đả già, nhưng chẵng hề thấy người công bình bị bỏ, hay là dòng dõi người đi ăn mày ... Thi thiên 37:25  Tulip4


Reply
#18
0
0
“Life must goes on”

Sao life tàn nhẫn vậy?

🙏
Reply
#19
0
0
tàn nhẫn là sao Vâng 

life tàn nhẫn

vậy phải làm sao để khỏi tàn nhẫn ??


đâu phải riêng chuyện này ... cuộc sống có nhiều cái xảy ra , mà mình phải ... move on

tỉ dụ .. người thân mình chết ... hay mình mất job .. hay mình gì gì đi chăng nữa .... người thương binh cụt tay cụt chân .. thì life cũng phải move on


đời sống quan trọng ở điểm .. KHI RỚT XUỐNG , CON NGƯỜI ĐỨNG DẬY , VÀ TIẾP TỤC ĐI , TIẾP TỤC SỐNG ĐÚNG , SỐNG MẠNH


sometimes là .. no other choices đó Vâng


có bao nhiêu gia đình có tiền .. sau 75 .. họ mất tất cả ... nhưng họ vẩn phải move on

thì chuyện tình cảm là gì .. so với nhiều chuyện còn kinh hoàng hơn nữa

cứ nghĩ như vậy .. thì mình sẻ thoải mái hơn đó Vâng  Hello
Ta sẽ chẳng lìa ngươi đâu, chẳng bỏ ngươi đâu ... Hê bơ rơ 13:5  Tulip4
Ví bằng Cha, là Ðấng sai ta, không kéo đến, thì chẳng có ai được đến cùng ta, và ta sẽ làm cho người đó sống lại nơi ngày sau rốt .. Giăng 6:44 
Trước tôi trẻ, rày đả già, nhưng chẵng hề thấy người công bình bị bỏ, hay là dòng dõi người đi ăn mày ... Thi thiên 37:25  Tulip4


Reply