méc cừ qué đơi
#1
Big Grin 
0
0
Trong thread ni ==> http://vietbestforum.com/showthread.php?tid=14178 thèng cu Vâng có noái là mở ga để dụ gái mà bè Tuyết Vân cứ dzô dzảng đạo miết, chắc bẻ điếc hôn sợ súng hay seo ấy...làm cho thèng cu Vâng chốn mét biệt lun! Rollin Rollin Rollin Rollin
Reply
#2
0
0
(09-12-2019, 08:23 PM)tổ cha nó Wrote: Trong thread ni ==> http://vietbestforum.com/showthread.php?tid=14178 thèng cu Vâng có noái là mở ga để dụ gái mà bè Tuyết Vân cứ dzô dzảng đạo miết, chắc bẻ điếc hôn sợ súng hay seo ấy...làm cho thèng cu Vâng chốn mét biệt lun! Rollin Rollin Rollin Rollin

Thật ra là nick Vâng nói sai ,khi nói chuyện có 10k người nghe mà được 1 người tin....xét theo bộ môn thống kê là thất bại ê chề đó .. ..xét theo bộ môn vận động bầu cử thì mau thất cử sớm thôi .. 

Điều kiện ắt có vả đủ để thành công trong cuộc đời là khi mình mở miệng ra nói ra bất cứ cái gì đó cho 10k người nghe thì phải có tối thiểu  5001 người tin mình thì mới thượng sách cơ .

Nhưng có một ngoại lệ để thành công là khi mình nói cho 10k người nghe mà Hỏng được 1 người nào đó nghe hay tin luôn ..thì mình có quyền dùng tiếng lên đạn của AK47 cho nghe răn rắc thì tự động 10k người nghe đó sẽ diễn tuồng rất nhuyễn  nghe mình hết ráo mà thôi ...

 
Reply