Storyteller
#1
0
0
Ví dụ Vâng kể/nói chuyện cho khoản 10k người nghe mà được 1 người tin, vậy là thành công rồi, đúng hong các bạn yêu?


Câu hỏi kế là để xem coi khi nào có người thứ nhì tin.

Lol 78
Phú quý do Trời
Reply
#2
0
0
Hi Vâng


sorry là Vân ko có nói chuyện bên thread kia được , vì Vân serious cho đề tài của Vân


hình như ... Vâng là người có đạo ??

nếu bây giờ , có ai hỏi Vâng ... Vâng tin Chúa để làm gì ??

thì Vâng trả lời sao ???Face-with-stuck-out-tongue-and-winking-eye_1f61c


cái thread kia , Vân đang still working on it .. chưa xong gì lắm , nên còn cần phải chỉnh sửa nhiều thứ , cho vấn đề được rỏ ràng hơn

có gì "ấm ức" , thì cứ nói chuyện với Vân ở đây , ok bro ???  Hello
Ta sẽ chẳng lìa ngươi đâu, chẳng bỏ ngươi đâu ... Hê bơ rơ 13:5  Tulip4
Ví bằng Cha, là Ðấng sai ta, không kéo đến, thì chẳng có ai được đến cùng ta, và ta sẽ làm cho người đó sống lại nơi ngày sau rốt .. Giăng 6:44 
Trước tôi trẻ, rày đả già, nhưng chẵng hề thấy người công bình bị bỏ, hay là dòng dõi người đi ăn mày ... Thi thiên 37:25  Tulip4


Reply
#3
0
0
Chào chị V,

Em là người có đức tin hạt cải nhưng chưa bao giờ được gieo vào lòng đất màu mỡ!

78
Phú quý do Trời
Reply
#4
0
0
cho là như vậy đi

nhưng bro chưa trả lời câu hỏi của Vâncó ai hỏi Vâng ... Vâng tin Chúa để làm gì ??

thì Vâng trả lời sao ???
Ta sẽ chẳng lìa ngươi đâu, chẳng bỏ ngươi đâu ... Hê bơ rơ 13:5  Tulip4
Ví bằng Cha, là Ðấng sai ta, không kéo đến, thì chẳng có ai được đến cùng ta, và ta sẽ làm cho người đó sống lại nơi ngày sau rốt .. Giăng 6:44 
Trước tôi trẻ, rày đả già, nhưng chẵng hề thấy người công bình bị bỏ, hay là dòng dõi người đi ăn mày ... Thi thiên 37:25  Tulip4


Reply
#5
0
0
(09-11-2019, 10:08 PM)tuyetvan Wrote: cho là như vậy đi

nhưng bro chưa trả lời câu hỏi có ai hỏi Vâng ... Vâng tin Chúa để làm gì ??

thì Vâng trả lời sao ???

Đã nói đức tin kém thì sao có lòng tin hả?
Phú quý do Trời
Reply
#6
0
0
(09-11-2019, 10:12 PM)Vâng Wrote: Đã nói đức tin kém thì sao có lòng tin hả?

Thánh Phero chối Chúa 3 lần, còn em thì 3 vạn lần. Hỏi sao có Đức tin?!

Lol 78
Phú quý do Trời
Reply
#7
0
0
vậy Vâng không tin Chúa ??


tưởng Vâng người CG chứ  Thinking-face4
Ta sẽ chẳng lìa ngươi đâu, chẳng bỏ ngươi đâu ... Hê bơ rơ 13:5  Tulip4
Ví bằng Cha, là Ðấng sai ta, không kéo đến, thì chẳng có ai được đến cùng ta, và ta sẽ làm cho người đó sống lại nơi ngày sau rốt .. Giăng 6:44 
Trước tôi trẻ, rày đả già, nhưng chẵng hề thấy người công bình bị bỏ, hay là dòng dõi người đi ăn mày ... Thi thiên 37:25  Tulip4


Reply
#8
0
0
xin lổi Lan .. Lan đả nói Vân đừng tới gần Lan

vậy thôi , để thread này cho Lan nói chuyện với Vâng nhá

chúc vui vẻ  Hellobtw .. Vân mở thread đó cho Christians

nếu Vâng và Lan không phải là Christians ... thì khỏi cần vào coi  Face-with-stuck-out-tongue-and-winking-eye_1f61c
Ta sẽ chẳng lìa ngươi đâu, chẳng bỏ ngươi đâu ... Hê bơ rơ 13:5  Tulip4
Ví bằng Cha, là Ðấng sai ta, không kéo đến, thì chẳng có ai được đến cùng ta, và ta sẽ làm cho người đó sống lại nơi ngày sau rốt .. Giăng 6:44 
Trước tôi trẻ, rày đả già, nhưng chẵng hề thấy người công bình bị bỏ, hay là dòng dõi người đi ăn mày ... Thi thiên 37:25  Tulip4


Reply
#9
0
0
Xin mời(lịch sự) 2 chị đi ra ôm gối ngủ đi.

78 78
Phú quý do Trời
Reply
#10
0
0
(09-11-2019, 10:45 PM)Vâng Wrote: Xin mời(lịch sự) 2 chị đi ra ôm gối ngủ đi.

78 78

Tưởng ra thớt dụ gái, ai nhè gặp 2 bà chị chua hơn giấm. 🤦🏻‍♂️ 78
Phú quý do Trời
Reply
#11
0
0
(09-11-2019, 09:19 PM)Vâng Wrote: Ví dụ Vâng kể/nói chuyện cho khoản 10k người nghe mà được 1 người tin, vậy là thành công rồi, đúng hong các bạn yêu?


Câu hỏi kế là để xem coi khi nào có người thứ nhì tin.

Lol 78

Nói cho 10K người nghe mà được một người tin là quá nhiều đó nghe. 

Như vậy 100K người thì được 10 người ...  1000K thì được 100 người,  cứ thế mà nhân lên, tính ra cũng được đông người tin lắm đó ...
Reply
#12
0
0
mục đích của Vân .. 1 người tin là đủ rồi 


RollinChúa Jesus nói 


Mat 7

13 Hãy vào cửa hẹp, vì cửa rộng và đường khoảng khoát dẫn đến sự hư mất, kẻ vào đó cũng nhiều.

14 Song cửa hẹp và đường chật dẫn đến sự sống, kẻ kiếm được thì ít.


Face-with-stuck-out-tongue-and-winking-eye_1f61c
Ta sẽ chẳng lìa ngươi đâu, chẳng bỏ ngươi đâu ... Hê bơ rơ 13:5  Tulip4
Ví bằng Cha, là Ðấng sai ta, không kéo đến, thì chẳng có ai được đến cùng ta, và ta sẽ làm cho người đó sống lại nơi ngày sau rốt .. Giăng 6:44 
Trước tôi trẻ, rày đả già, nhưng chẵng hề thấy người công bình bị bỏ, hay là dòng dõi người đi ăn mày ... Thi thiên 37:25  Tulip4


Reply
#13
0
0
(09-11-2019, 10:31 PM)tuyetvan Wrote: btw .. Vân mở thread đó cho Christians

nếu Vâng và Lan không phải là Christians ... thì khỏi cần vào coi  Face-with-stuck-out-tongue-and-winking-eye_1f61c

Chị đi rao giảng tin mừng kiểu này thì lấy đâu ra được môn đệ?!

Đổi nghề chưa muộn!!

78 78 78
Phú quý do Trời
Reply
#14
0
0
em ơi


Chúa cho chúng ta có quyền tự do lựa chọn , chứ Chúa không ép dầu ép mở ai cả


nếu người nào có lòng lựa chọn Chúa .. thì hảy tới thờ lạy Ngài

còn người nào không có lòng lựa chọn Chúa , muốn tới để xỉa xói Chúa ... thì họ đả có nơi dành riêng cho họ rồi

chứ em muốn chị phài làm sao ?? chị đâu có ép dầu ép mở ai đâu nè .. Chúa còn không ép , thì chị lấy quyền gì mà ép ??Ai .. Chúa cũng có nơi dành cho họ hết 

chị làm việc cho Chúa .. và Chúa cũng có nơi dành cho chị

em và Lan không có lòng lưạ chọn Chúa .. thì Chúa cũng có nơi dành cho 2 em rồi 


mọi chuyện đâu vào đó cả hết rồi đó em à 


PRAISE THE LORD  78
Ta sẽ chẳng lìa ngươi đâu, chẳng bỏ ngươi đâu ... Hê bơ rơ 13:5  Tulip4
Ví bằng Cha, là Ðấng sai ta, không kéo đến, thì chẳng có ai được đến cùng ta, và ta sẽ làm cho người đó sống lại nơi ngày sau rốt .. Giăng 6:44 
Trước tôi trẻ, rày đả già, nhưng chẵng hề thấy người công bình bị bỏ, hay là dòng dõi người đi ăn mày ... Thi thiên 37:25  Tulip4


Reply
#15
0
0
chị nói như thế này cho em hiểu nhá


tỉ dụ 


tỉ dụ điVào ngày 30/4 ở VN

Chúa là The Captain ... chị là chiếc hạm đội 

Chúa lái chiếc hạm đội tới VN và nói ... AI MUỐN QUA THẾ GIỚI TỰ DO , THÌ MỜI BƯỚC XUỐNG 

Chứ Chúa không chạy lên bờ , lùa cột dây trói ai cả
TUỲ ANH A , CHỊ B , ANH C , EM D , THÍM F , CẬU G , MỢ L , CÔ M 

NẾU AI MUỐN XUỐNG , THÌ RA ĐI TỚI ĐẤT TỰ DO

AI KHÔNG MUỐN XUỐNG , THÌ Ở LẠI
chị ví dụ như vậy , em hiểu chị nói gì hông bro ??
Ta sẽ chẳng lìa ngươi đâu, chẳng bỏ ngươi đâu ... Hê bơ rơ 13:5  Tulip4
Ví bằng Cha, là Ðấng sai ta, không kéo đến, thì chẳng có ai được đến cùng ta, và ta sẽ làm cho người đó sống lại nơi ngày sau rốt .. Giăng 6:44 
Trước tôi trẻ, rày đả già, nhưng chẵng hề thấy người công bình bị bỏ, hay là dòng dõi người đi ăn mày ... Thi thiên 37:25  Tulip4


Reply