Cách làm đẹp mà không tốn tiền ....
#1
đẹp và nhìn tự nhiên ko? Rolling-on-the-floor-laughing4 Rollin  

[Image: 73-FF478-C-6-C6-E-4-BDB-99-D3-E950006-F698-D.jpg]
I’m ready for a new chapter in my life 🌸
There are so many beautiful reasons to be happy 🌺
[-] The following 2 users Like TeaOla's post:
  • Be 3, Xí Xọn
Reply
#2
nhìn đẹp , tự nhiên ...ra đường gây được nhièu sự chú ý Cheer Dancer_4 :sleeping:
[-] The following 1 user Likes Gracie's post:
  • Be 3
Reply
#3
(08-30-2019, 09:21 AM)Gracie Wrote: nhìn đẹp , tự nhiên ...ra đường gây được nhièu sự chú ý Cheer Dancer_4 :sleeping:


và còn đươc nhiều người đi theo.............coi và ..................report.... Lol

[-] The following 1 user Likes Be 3's post:
  • Gracie
Reply
#4
tốn tiền mua chôm chôm , tốn tiền mua kéo
tốn tiền mua thuốc nhỏ mắt nữa ... vậy mà quảng cáo là không tốn tiền
Reply
#5
(08-30-2019, 03:09 AM)TeaOla Wrote: đẹp và nhìn tự nhiên ko? Rolling-on-the-floor-laughing4 Rollin  

[Image: 73-FF478-C-6-C6-E-4-BDB-99-D3-E950006-F698-D.jpg]


Tiếu lâm quá đi á.  Rollin Rollin Rollin
[Image: with-love-smiley-emoticon.gif]
Reply