Người Ngu Cũng Hiểu
#1
Tại buổi xét xử, Thẩm phán giữ quyền chủ toạ phê bình gay gắt một Luật sư:


- Lời tranh tụng của Luật sư thật khó hiểu. Luật sư phải nói làm sao cho người ngu dốt cũng phải hiểu chứ ?

Luật sư đuối quá nhìn Thẩm phán rồi hỏi :
- Thế Thẩm phán không hiểu đoạn nào !?
Thở ra nhẹ một kiếp người
Buông tay bỏ lại một đời phù vân
Reply
#2
(08-01-2019, 10:23 AM)caothang Wrote: Tại buổi xét xử, Thẩm phán giữ quyền chủ toạ phê bình gay gắt một Luật sư:


- Lời tranh tụng của Luật sư thật khó hiểu. Luật sư phải nói làm sao cho người ngu dốt cũng phải hiểu chứ ?

Luật sư đuối quá nhìn Thẩm phán rồi hỏi :
- Thế Thẩm phán không hiểu đoạn nào !?

Thích nhất chữ " đuôi' quá " Biggrin
Còn trong nhiều trường hợp chắc phải nói chữ " bo,' tay. Cơm" thôi chứ không biết nói gì hơn Biggrin
[-] The following 1 user Likes Gracie's post:
  • tuyetvan
Reply
#3
lần đầu tiên Vân tặng cho Gracie cái like đó nha ... để lấy hên  Kiss


phải công nhận .. cái hội bótay.cơm cũng có lý đó chứ hả  Face-with-stuck-out-tongue-and-winking-eye_1f61c
Ta sẽ chẳng lìa ngươi đâu, chẳng bỏ ngươi đâu ... Hê bơ rơ 13:5  Tulip4
Ví bằng Cha, là Ðấng sai ta, không kéo đến, thì chẳng có ai được đến cùng ta, và ta sẽ làm cho người đó sống lại nơi ngày sau rốt .. Giăng 6:44 
Trước tôi trẻ, rày đả già, nhưng chẵng hề thấy người công bình bị bỏ, hay là dòng dõi người đi ăn mày ... Thi thiên 37:25  Tulip4


[-] The following 1 user Likes tuyetvan's post:
  • Gracie
Reply
#4
Gracie cũng cho 1 cái like lại  . like qua like lại cho toại lòng nhau Rolling-on-the-floor-laughing4 ngoài bó tay . cơm còn có bó toàn thân chấm cơm nữa Biggrin
[-] The following 1 user Likes Gracie's post:
  • tuyetvan
Reply
#5
(08-01-2019, 09:57 PM)Gracie Wrote: Gracie cũng cho 1 cái like lại  . like qua like lại cho toại lòng nhau Rolling-on-the-floor-laughing4 ngoài bó tay . cơm còn có bó toàn thân chấm cơm nữa Biggrinhay hay  Clap

cám ơn Gracie , cho Vân học thêm vài chữ mới ... để viết lại cho dể nhớ nha


bótay.cơm

bótoànthân.cơmRollin Rollincòn chử nào .cơm thì kể ra cho Vân viết xuống cho dễ nhớ  Rollin
Ta sẽ chẳng lìa ngươi đâu, chẳng bỏ ngươi đâu ... Hê bơ rơ 13:5  Tulip4
Ví bằng Cha, là Ðấng sai ta, không kéo đến, thì chẳng có ai được đến cùng ta, và ta sẽ làm cho người đó sống lại nơi ngày sau rốt .. Giăng 6:44 
Trước tôi trẻ, rày đả già, nhưng chẵng hề thấy người công bình bị bỏ, hay là dòng dõi người đi ăn mày ... Thi thiên 37:25  Tulip4


Reply
#6
so far biet vay thoi chị Vân ơi ....tuỳ loại mà mình chấm cơm thoi  Grinning-face-with-smiling-eyes4
Reply