Donald Trump says he'd accept foreign help in 2020 campaign
#1
Donald Trump says he'd accept foreign help in 2020 campaignVì quyền lực thì... có bán nước cũng okie... Chủ trương của ông Trump và một số Republicans.  Rollin Rollin Rollin 
[Image: with-love-smiley-emoticon.gif]
Reply