Chuyện gì cũng có thể xảy ra trên đời này
0
0
Thì ra là hai cháu.  Hai cô bé trông giống nhau quá há.  Nuôi con cực nhọc, bây giờ khôn lớn nên người.  LTP mừng Vân.

LTP ngại kể chuyện đời mình quá đi.  Một phần là vì LTP chịu ảnh hưởng của don Juan, thầy dạy ông Carlos Castaneda.  Don Juan dạy mình nên xóa bỏ cái Ta, tương tự như áng mây lững lờ bay trên bầu trời, nhưng không lưu lại vết tích, Vân ạ.  Dĩ nhiên, LTP được dạy trong Phật Pháp, cái Ta chỉ là ảo mà thôi, ví như hình ảnh trên màn bạc, khóc cười, thương ghét, nhưng không thật. Khi phim chấm dứt, đèn bật sáng, tất cả còn lại là tấm vải trắng.
Nguyện mọi chúng sinh an vui. 78
Reply
0
0
That's ok if you don't feel comfortable talking about "self"

Btw, my girls are twins, 2 minutes apart.

They are God's gift to me. I love them more than anything in this world, that's why I put them in the hands of God who reign everything in this world 78
Ta sẽ chẳng lìa ngươi đâu, chẳng bỏ ngươi đâu ... Hê bơ rơ 13:5  Tulip4
Ví bằng Cha, là Ðấng sai ta, không kéo đến, thì chẳng có ai được đến cùng ta, và ta sẽ làm cho người đó sống lại nơi ngày sau rốt .. Giăng 6:44 
Trước tôi trẻ, rày đả già, nhưng chẵng hề thấy người công bình bị bỏ, hay là dòng dõi người đi ăn mày ... Thi thiên 37:25  Tulip4


Reply
0
0
(Yesterday, 01:35 PM)tuyetvan Wrote: That's ok if you don't feel comfortable talking about "self"

Btw, my girls are twins, 2 minutes apart.

They are God's gift to me. I love them more than anything in this world, that's why I put them in the hands of God who reign everything in this world 78


Hèn chi hai cô bé trông giống nhau quá chừng.  Săn sóc twins mệt gấp đôi đó nha. 

Chúc mừng Vân.  Cheer
Nguyện mọi chúng sinh an vui. 78
Reply