Dân gian nói
#61
(07-18-2019, 12:07 PM)Vâng Wrote: Hỏi về vụ sanh đẻ thôi.  Confused

à .... Lol
Reply
#62


Phú quý do Trời
Reply
#63
(07-18-2019, 12:07 PM)Vâng Wrote: Hỏi về vụ sanh đẻ thôi.  Confused

Lol Rollin Rollin Rollin 

Dân gian nói....dzị gọi là ...nói trớ Dance

Reply
#64
Chúa Nhật buồn. 🙏


[Image: E0-F7-C1-FA-8469-4-E41-AAC4-3721-DBE8-FA12.jpg]
Phú quý do Trời
[-] The following 1 user Likes Vâng's post:
  • Gracie
Reply
#65
(07-21-2019, 10:33 AM)Vâng Wrote: Chúa Nhật buồn. 🙏

me too ... đang suy nghĩ khg biết làm gì ...🤔🤔
Reply
#66
(07-21-2019, 11:28 AM)ThennNow Wrote: me too ... đang suy nghĩ khg biết làm gì ...🤔🤔

Bum bum?   Lol Rollin 78
Phú quý do Trời
Reply
#67
Sáng buồn chiều vui, ĐỜÌ!!! 🙏


[Image: 988-F9852-6-A92-49-C7-9-B26-ABF089605-BFF.jpg]
Phú quý do Trời
Reply