....
#1
Heart 
....Nay xa rồi ngày vui không anh 

Ân tình đến rồi đi biết em vẫn mong chờ....
Reply