ÔNG TRỜI
#16
(06-11-2019, 10:47 PM)tuyetvan Wrote: tỉ dụ điển hình về


SỰ TỂ TRỊ  vs.  LÒNG THƯƠNG XÓT


ok , bây giờ mình lở tay giết người , mình ... in troubles- Ba má có lòng thương xót .... nhưng ba má có giúp mình được gì không ??? 

ok , ba má chạy chọt chổ này , chổ kia , kiếm người luật sư tốt để cải cho mình .... KHẢ NĂNG NGƯỜI CÓ LÒNG TỐT CHỈ Ở 1 GIỚI HẠN NÀO ĐÓ THÔI- bà Queen Elizabeth là người tể trị ... bà có giúp mình được gì không ???

ok , mình mà tìm tới bà này , bà chịu cho mình vô gặp bà , bà hứa sẻ giúp mình ... thì mình coi như êmĐÓ LÀ SỰ KHÁC BIỆT GIỮA ... NGƯỜI CÓ LÒNG THƯƠNG XÓT vs. NGƯỜI TỂ TRỊ "POWERFUL"

Nếu bây giờ mình đi khuyên mọi ngưới với lối suy nghĩ như trên ... thì đây là điều tai hại cho  xã hội


Nếu một người giết người  ...  rồi chỉ tìm cách chạy tội ...  làm sao cho thoát nạn cho bản thân của mình ..

Người đó lại còn đi cầu cạnh tìm người có quyền hành để giúp mình chạy tội ....Và người đó không hề nói tới  ... trách nhiệm đối với người bị giết ... không hỏi han săn sóc ... không đên bù ... 

Chỉ trốn chạy và tìm sự an toàn cho bản thân ... 

Còn gia đình người chết thì sao?  Cha mẹ, con cái, vợ hay chồng của người đó thì sao?  Làm sao để họ sống ??


Không biết ... chỉ đi tìm bà nữ hoàng để giúp tôi  .... khỏi bị tội ...   Thoát nạn ....   Done .... I'm free ... ha hah ...
Reply
#17
Thì ra đề tài Bàn Thiên và Ông Trời đã thảo luận rôi nhưng không đi đến đâu vì hình như TuyetVan không tap trung vào đề tài mà hay dẫn dắt đi loanh quanh ... ?

Bao nhiêu năm rồi còn mãi ra đi
Đi đâu loanh quanh cho đời mỏi mệt
Trên hai vai ta đôi vầng nhật nguyệt
Rọi suốt trăm năm một cõi đi về
______________________
Cám ơn hoa đã vì ta nở,
Thế giơi vui từng nổi lẻ loi,
(Thơ Tô Thuỳ Yên)
Reply
#18
(06-11-2019, 10:47 PM)tuyetvan Wrote: tỉ dụ điển hình về


SỰ TỂ TRỊ  vs.  LÒNG THƯƠNG XÓT


ok , bây giờ mình lở tay giết người , mình ... in troubles- Ba má có lòng thương xót .... nhưng ba má có giúp mình được gì không ??? 

ok , ba má chạy chọt chổ này , chổ kia , kiếm người luật sư tốt để cải cho mình .... KHẢ NĂNG NGƯỜI CÓ LÒNG TỐT CHỈ Ở 1 GIỚI HẠN NÀO ĐÓ THÔI- bà Queen Elizabeth là người tể trị ... bà có giúp mình được gì không ???

ok , mình mà tìm tới bà này , bà chịu cho mình vô gặp bà , bà hứa sẻ giúp mình ... thì mình coi như êmĐÓ LÀ SỰ KHÁC BIỆT GIỮA ... NGƯỜI CÓ LÒNG THƯƠNG XÓT vs. NGƯỜI TỂ TRỊ "POWERFUL"

Ba má tôi là những người yêu tôi thật lòng ... Ba má tôi có thể ra toà xin cho tôi được giảm án và nhẹ tội ... 

Ba má tôi có thể giúp đỡ cho tôi trong thời gian tôi lãnh án nhẹ và đền bù cho việc tôi  làm ???

Không !  No no no .... 

Ba má tôi yêu tôi   nhưng tình Yêu và lòng tốt chỉ có giới hạn ....    Dẹp Love,  dẹp ba má ..
Bà Queen Elizabeth ... không biết tôi là ai .  Không yêu tôi ...

Nhưng bà Queen có quyền hành ... Bà queen có thể giúp tôi thoát tội trắng tay ...

Tui đi theo Quyền Hành  ... tui đi theo bà Queen  ...  Yes ... Power is the best ...  Love is meh ..... Long live the Queen !!!
Reply
#19
(06-13-2019, 04:21 PM)Chàng Hiu Wrote: Thì ra đề tài Bàn Thiên và Ông Trời đã thảo luận rôi nhưng không đi đến đâu vì hình như TuyetVan không tap trung vào đề tài mà hay dẫn dắt đi loanh quanh ... ?
Vân ko tập trung vào đề tài ???

vậy CH tập trung thế nào đâu , tập trung cho Vân coi thử coi  Hug
Ta sẽ chẳng lìa ngươi đâu, chẳng bỏ ngươi đâu ... Hê bơ rơ 13:5  Tulip4
Ví bằng Cha, là Ðấng sai ta, không kéo đến, thì chẳng có ai được đến cùng ta, và ta sẽ làm cho người đó sống lại nơi ngày sau rốt .. Giăng 6:44 
Trước tôi trẻ, rày đả già, nhưng chẵng hề thấy người công bình bị bỏ, hay là dòng dõi người đi ăn mày ... Thi thiên 37:25  Tulip4


Reply