hỏi
#1
có ai khùng bỏ đồ tốt lấy đò cũ không ?
Reply
#2
có mấy người già lẩm cẩm  Lol
Reply
#3
Đồ tốt trong mắt bạn chưa chắc tốt trong mắt họ.
[-] The following 1 user Likes Guest's post:
  • anatta
Reply
#4
Cỏ nhà hàng xóm xanh hơn
Hèn chi nó đi trồng cỏ khác
Reply