Gửi Diệu Âm
#31
[quote pid='169843' dateline='1566247244']


Mà hỏi thiệt chứ bà có tin phật không sao thấy bà chửi tục thấy gớm.
[/quote]

Có tin hay không thì mắc mớ gì tới chửi tục hay chửi thanh vậy? You có thanh tao thì đừng đọc, đừng ngó tới cái nick tinhtang thì có ma nào dám kéo lưỡi hay móc mắt you để bắt you phải ngó hay phải nói tới nó đâu? Đồ dở hơi, rảnh háng thiệt! Bà mẹ nó, tự nhiên vô kiếm chuyện với con tinhlang cũng vì đau lòng dùm con khùng tinhoi !!! Đúng là ngưu tầm ngưu, mã tầm mã thiệt nè. Lol Lol Lol Lol

Edit: Tui 0 phải tinhlang nhưng thấy chướng mắt nên lên tiếng nói vậy thôi, không cần quote post của tui để mong là được tui nói chuyện với you nữa đâu ngheng. Biggrin
Reply
#32
(08-19-2019, 03:36 PM)tinhlang Wrote: Vì người cõi trên tình ói với con cà lang bên Vịt Fân mà có hai kẻ điên kình nhau trong cái chợ trời này, cũng vui lắm đó chứ dù là có tào lao một chút... Rollin Rollin Rollin


Tui mới coi bên Vietfun. Lê thanh Phong giờ đã đồng ý với con tình ôi, rồi chạy theo nó. Bà mất đồng minh Lê thanh Phong rồi.
Reply
#33
[quote pid='169849' dateline='1566249013']


Tui mới coi bên Vietfun. Lê thanh Phong giờ đã đồng ý với con tình ôi, rồi chạy theo nó. Bà mất đồng minh Lê thanh Phong rồi.
[/quote]
Vậy sao? Rồi con tinhlang có mất cọng lông chân nào không vậy? Rollin Rollin Rollin Rollin
Reply
#34
[quote pid='169850' dateline='1566249263']
[quote pid='169849' dateline='1566249013']


Tui mới coi bên Vietfun. Lê thanh Phong giờ đã đồng ý với con tình ôi, rồi chạy theo nó. Bà mất đồng minh Lê thanh Phong rồi.
[/quote]
Vậy sao? Rồi con tinhlang có mất cọng lông chân nào không vậy? Rollin Rollin Rollin Rollin
[/quote]


Cũng là một bài học cho bà về việc ham kết phe kết đảng. Tới khi phe đảng tan thì chới với không còn biết chụp ai. Bà chụp Mod Cook 3. Mod chạy.  Bà chụp Lê thanh Phong. Lê thanh Phong chạy. Bây giờ bà chụp ai ? Cho đáng đời tật phe đảng.
Reply
#35
[quote pid='169855' dateline='1566261733']
[quote pid='169850' dateline='1566249263']
[quote pid='169849' dateline='1566249013']


Tui mới coi bên Vietfun. Lê thanh Phong giờ đã đồng ý với con tình ôi, rồi chạy theo nó. Bà mất đồng minh Lê thanh Phong rồi.
[/quote]
Vậy sao? Rồi con tinhlang có mất cọng lông chân nào không vậy? Rollin Rollin Rollin Rollin
[/quote]


Cũng là một bài học cho bà về việc ham kết phe kết đảng. Tới khi phe đảng tan thì chới với không còn biết chụp ai. Bà chụp Mod Cook 3. Mod chạy.  Bà chụp Lê thanh Phong. Lê thanh Phong chạy. Bây giờ bà chụp ai ? Cho đáng đời tật phe đảng.
[/quote]

Chó hùa, nịnh bợ, bưng bô là đây...Tự suy, tự biên, tự diễn về tui vậy cũng được huh? ...Bộ mới chui từ trong...cái ấy của tui ra hay sao mà nói chắc như đinh đóng cột vậy? Đã nói là không muốn lên tiếng, nhưng thiệt là nhịn...ị thì còn dễ chịu một chút, chứ nhịn chửi mấy con ngu đần thích bợ đít kẻ khác như vầy thì nhịn không nổi thiệt mà! Rollin 

Mà sao tui nghi con guest này cũng chính là con dieuam aka là con khùng tinhoi2 quá đi....Kiểu cách nói giống y chang....Thôi thì chuồn lẹ, chứ nói với con khùng thích đi mây về gió nầy tới mai cũng chưa hết chuyện đâu...Mày cứ tự biên, tự diễn mình ên mày đi nhá con tình ói.... Cút đi, đừng nói tới tao nữa nha mạy! Mad Kick3
Reply
#36
(08-19-2019, 10:52 PM)Bella Wrote: [quote pid='169855' dateline='1566261733']
[quote pid='169850' dateline='1566249263']
[quote pid='169849' dateline='1566249013']


Tui mới coi bên Vietfun. Lê thanh Phong giờ đã đồng ý với con tình ôi, rồi chạy theo nó. Bà mất đồng minh Lê thanh Phong rồi.
Vậy sao? Rồi con tinhlang có mất cọng lông chân nào không vậy? Rollin Rollin Rollin Rollin
[/quote]


Cũng là một bài học cho bà về việc ham kết phe kết đảng. Tới khi phe đảng tan thì chới với không còn biết chụp ai. Bà chụp Mod Cook 3. Mod chạy.  Bà chụp Lê thanh Phong. Lê thanh Phong chạy. Bây giờ bà chụp ai ? Cho đáng đời tật phe đảng.
[/quote]

Chó hùa, nịnh bợ, bưng bô là đây...Tự suy, tự biên, tự diễn về tui vậy cũng được huh? ...Bộ mới chui từ trong...cái ấy của tui ra hay sao mà nói chắc như đinh đóng cột vậy? Đã nói là không muốn lên tiếng, nhưng thiệt là nhịn...ị thì còn dễ chịu một chút, chứ nhịn chửi mấy con ngu đần thích bợ đít kẻ khác như vầy thì nhịn không nổi thiệt mà! Rollin 

Mà sao tui nghi con guest này cũng chính là con dieuam aka là con khùng tinhoi2 quá đi....Kiểu cách nói giống y chang....Thôi thì chuồn lẹ, chứ nói với con khùng thích đi mây về gió nầy tới mai cũng chưa hết chuyện đâu...Mày cứ tự biên, tự diễn mình ên mày đi nhá con tình ói.... Cút đi, đừng nói tới tao nữa nha mạy! Mad  Kick3
[/quote]
Reply
#37
(08-19-2019, 10:52 PM)Iu ỉuBella Wrote: [quote pid='169855' dateline='1566261733']
[quote pid='169850' dateline='1566249263']
[quote pid='169849' dateline='1566249013']


Tui mới coi bên Vietfun. Lê thanh Phong giờ đã đồng ý với con tình ôi, rồi chạy theo nó. Bà mất đồng minh Lê thanh Phong rồi.
Vậy sao? Rồi con tinhlang có mất cọng lông chân nào không vậy? Rollin Rollin Rollin Rollin
[/quote]


Cũng là một bài học cho bà về việc ham kết phe kết đảng. Tới khi phe đảng tan thì chới với không còn biết chụp ai. Bà chụp Mod Cook 3. Mod chạy.  Bà chụp Lê thanh Phong. Lê thanh Phong chạy. Bây giờ bà chụp ai ? Cho đáng đời tật phe đảng.
[/quote]

Chó hùa, nịnh bợ, bưng bô là đây...Tự suy, tự biên, tự diễn về tui vậy cũng được huh? ...Bộ mới chui từ trong...cái ấy của tui ra hay sao mà nói chắc như đinh đóng cột vậy? Đã nói là không muốn lên tiếng, nhưng thiệt là nhịn...ị thì còn dễ chịu một chút, chứ nhịn chửi mấy con ngu đần thích bợ đít kẻ khác như vầy thì nhịn không nổi thiệt mà! Rollin 

Mà sao tui nghi con guest này cũng chính là con dieuam aka là con khùng tinhoi2 quá đi....Kiểu cách nói giống y chang....Thôi thì chuồn lẹ, chứ nói với con khùng thích đi mây về gió nầy tới mai cũng chưa hết chuyện đâu...Mày cứ tự biên, tự diễn mình ên mày đi nhá con tình ói.... Cút đi, đừng nói tới tao nữa nha mạy! Mad  Kick3
[/quote]


Bà là con tình ôi thì tự hào biết mấy vì con tình ôi là cao thủ. Mẹ này nói tào lao.
Reply
#38
[quote pid='169891' dateline='1566297228']
Vậy sao? Rồi con tinhlang có mất cọng lông chân nào không vậy? Rollin Rollin Rollin Rollin
[/quote]


Cũng là một bài học cho bà về việc ham kết phe kết đảng. Tới khi phe đảng tan thì chới với không còn biết chụp ai. Bà chụp Mod Cook 3. Mod chạy.  Bà chụp Lê thanh Phong. Lê thanh Phong chạy. Bây giờ bà chụp ai ? Cho đáng đời tật phe đảng.
[/quote]

Chó hùa, nịnh bợ, bưng bô là đây...Tự suy, tự biên, tự diễn về tui vậy cũng được huh? ...Bộ mới chui từ trong...cái ấy của tui ra hay sao mà nói chắc như đinh đóng cột vậy? Đã nói là không muốn lên tiếng, nhưng thiệt là nhịn...ị thì còn dễ chịu một chút, chứ nhịn chửi mấy con ngu đần thích bợ đít kẻ khác như vầy thì nhịn không nổi thiệt mà! Rollin 

Mà sao tui nghi con guest này cũng chính là con dieuam aka là con khùng tinhoi2 quá đi....Kiểu cách nói giống y chang....Thôi thì chuồn lẹ, chứ nói với con khùng thích đi mây về gió nầy tới mai cũng chưa hết chuyện đâu...Mày cứ tự biên, tự diễn mình ên mày đi nhá con tình ói.... Cút đi, đừng nói tới tao nữa nha mạy! Mad  Kick3
[/quote]


Bà là con tình ôi thì tự hào biết mấy vì con tình ôi là cao thủ. Mẹ này nói tào lao.
[/quote]
 
Chòy oi, tinhoi được nâng lên là cao thủ mà chắc là cao thủ đu dây, hoang tưởng còn you là cao thủ bợ đít cho tinhoi đu đừng bị té có đúng không? Nói quá hay luôn. Clap  Rolling-on-the-floor-laughing4
Reply
#39
(08-20-2019, 08:06 AM)tình ôi Wrote: [quote pid='169891' dateline='1566297228']
Vậy sao? Rồi con tinhlang có mất cọng lông chân nào không vậy? Rollin Rollin Rollin Rollin


Cũng là một bài học cho bà về việc ham kết phe kết đảng. Tới khi phe đảng tan thì chới với không còn biết chụp ai. Bà chụp Mod Cook 3. Mod chạy.  Bà chụp Lê thanh Phong. Lê thanh Phong chạy. Bây giờ bà chụp ai ? Cho đáng đời tật phe đảng.
[/quote]

Chó hùa, nịnh bợ, bưng bô là đây...Tự suy, tự biên, tự diễn về tui vậy cũng được huh? ...Bộ mới chui từ trong...cái ấy của tui ra hay sao mà nói chắc như đinh đóng cột vậy? Đã nói là không muốn lên tiếng, nhưng thiệt là nhịn...ị thì còn dễ chịu một chút, chứ nhịn chửi mấy con ngu đần thích bợ đít kẻ khác như vầy thì nhịn không nổi thiệt mà! Rollin 

Mà sao tui nghi con guest này cũng chính là con dieuam aka là con khùng tinhoi2 quá đi....Kiểu cách nói giống y chang....Thôi thì chuồn lẹ, chứ nói với con khùng thích đi mây về gió nầy tới mai cũng chưa hết chuyện đâu...Mày cứ tự biên, tự diễn mình ên mày đi nhá con tình ói.... Cút đi, đừng nói tới tao nữa nha mạy! Mad  Kick3
[/quote]


Bà là con tình ôi thì tự hào biết mấy vì con tình ôi là cao thủ. Mẹ này nói tào lao.
[/quote]
 
Chòy oi, tinhoi được nâng lên là cao thủ mà chắc là cao thủ đu dây, hoang tưởng còn you là cao thủ bợ đít cho tinhoi đu đừng bị té có đúng không? Nói quá hay luôn. Clap  Rolling-on-the-floor-laughing4
[/quote]


Mẹ bên Vietfun đánh đâu thua đó bị con tình ói dập như cái.mền rách mà còn gân cổ cải. Sợ.mẹ thiệt.
Reply
#40
[quote pid='169913' dateline='1566319724']


Cũng là một bài học cho bà về việc ham kết phe kết đảng. Tới khi phe đảng tan thì chới với không còn biết chụp ai. Bà chụp Mod Cook 3. Mod chạy.  Bà chụp Lê thanh Phong. Lê thanh Phong chạy. Bây giờ bà chụp ai ? Cho đáng đời tật phe đảng.
[/quote]

Chó hùa, nịnh bợ, bưng bô là đây...Tự suy, tự biên, tự diễn về tui vậy cũng được huh? ...Bộ mới chui từ trong...cái ấy của tui ra hay sao mà nói chắc như đinh đóng cột vậy? Đã nói là không muốn lên tiếng, nhưng thiệt là nhịn...ị thì còn dễ chịu một chút, chứ nhịn chửi mấy con ngu đần thích bợ đít kẻ khác như vầy thì nhịn không nổi thiệt mà! Rollin 

Mà sao tui nghi con guest này cũng chính là con dieuam aka là con khùng tinhoi2 quá đi....Kiểu cách nói giống y chang....Thôi thì chuồn lẹ, chứ nói với con khùng thích đi mây về gió nầy tới mai cũng chưa hết chuyện đâu...Mày cứ tự biên, tự diễn mình ên mày đi nhá con tình ói.... Cút đi, đừng nói tới tao nữa nha mạy! Mad  Kick3
[/quote]


Bà là con tình ôi thì tự hào biết mấy vì con tình ôi là cao thủ. Mẹ này nói tào lao.
[/quote]
 
Chòy oi, tinhoi được nâng lên là cao thủ mà chắc là cao thủ đu dây, hoang tưởng còn you là cao thủ bợ đít cho tinhoi đu đừng bị té có đúng không? Nói quá hay luôn. Clap  Rolling-on-the-floor-laughing4
[/quote]


Mẹ bên Vietfun đánh đâu thua đó bị con tình ói dập như cái.mền rách mà còn gân cổ cải. Sợ.mẹ thiệt.
[/quote]

Wow, bạn guest này quá giỏi. Tinhoi2 sẽ tâu với Chúa để Chúa cho bạn guest này một cái vé lên Thiên Đàng, chừng bạn chết đi sẽ được lên Thiên Đàng tiếp tục bợ đỡ cho tinhoi2 huh.  Ủa, mà mẹ của bạn là ai trong đây vậy? Có cần tinhoi2 rước mẹ của bạn lên Thiên Đàng luôn không?
Reply
#41
[quote pid='169917' dateline='1566322548']
[quote pid='169913' dateline='1566319724']
Út

Cũng là một bài học cho bà về việc ham kết phe kết đảng. Tới khi phe đảng tan thì chới với không còn biết chụp ai. Bà chụp Mod Cook 3. Mod chạy.  Bà chụp Lê thanh Phong. Lê thanh Phong chạy. Bây giờ bà chụp ai ? Cho đáng đời tật phe đảng.
[/quote]

Chó hùa, nịnh bợ, bưng bô là đây...Tự suy, tự biên, tự diễn về tui vậy cũng được huh? ...Bộ mới chui từ trong...cái ấy của tui ra hay sao mà nói chắc như đinh đóng cột vậy? Đã nói là không muốn lên tiếng, nhưng thiệt là nhịn...ị thì còn dễ chịu một chút, chứ nhịn chửi mấy con ngu đần thích bợ đít kẻ khác như vầy thì nhịn không nổi thiệt mà! Rollin 

Mà sao tui nghi con guest này cũng chính là con dieuam aka là con khùng tinhoi2 quá đi....Kiểu cách nói giống y chang....Thôi thì chuồn lẹ, chứ nói với con khùng thích đi mây về gió nầy tới mai cũng chưa hết chuyện đâu...Mày cứ tự biên, tự diễn mình ên mày đi nhá con tình ói.... Cút đi, đừng nói tới tao nữa nha mạy! Mad  Kick3
[/quote]


Bà là con tình ôi thì tự hào biết mấy vì con tình ôi là cao thủ. Mẹ này nói tào lao.
[/quote]
 
Chòy oi, tinhoi được nâng lên là cao thủ mà chắc là cao thủ đu dây, hoang tưởng còn you là cao thủ bợ đít cho tinhoi đu đừng bị té có đúng không? Nói quá hay luôn. Clap  Rolling-on-the-floor-laughing4
[/quote]


Mẹ bên Vietfun đánh đâu thua đó bị con tình ói dập như cái.mền rách mà còn gân cổ cải. Sợ.mẹ thiệt.
[/quote]

Wow, bạn guest này quá giỏi. Tinhoi2 sẽ tâu với Chúa để Chúa cho bạn guest này một cái vé lên Thiên Đàng, chừng bạn chết đi sẽ được lên Thiên Đàng tiếp tục bợ đỡ cho tinhoi2 huh.  Ủa, mà mẹ của bạn là ai trong đây vậy? Có cần tinhoi2 rước mẹ của bạn lên Thiên Đàng luôn không?
[/quote]


Thôi đi mẹ. Mẹ thì nói chuyện không có lý, ăn nói chỉ biết chửi và chửi nên khng6 bao giờ có được bạn tốt. Người như mẹ khi bị người ta rượt thì người khác bỏ cho chết luôn vì chẳng ai thương. Phật không theo, Chúa cũng không theo. Bạn tốt thì không có. Nếu có bạn thì toàn là loại kém tư cách. Cho nên mẹ trước giờ đi đâu cũng bị đuổi chạy. Gặp người tốt khuyên bảo thì chửi người ta. Người như thế hạnh kiểm quá tệ. Tự xét mình đi.
Reply
#42
[quote pid='169934' dateline='1566354373']
[quote pid='169917' dateline='1566322548']
[quote pid='169913' dateline='1566319724']
Út

Cũng là một bài học cho bà về việc ham kết phe kết đảng. Tới khi phe đảng tan thì chới với không còn biết chụp ai. Bà chụp Mod Cook 3. Mod chạy.  Bà chụp Lê thanh Phong. Lê thanh Phong chạy. Bây giờ bà chụp ai ? Cho đáng đời tật phe đảng.
[/quote]

Chó hùa, nịnh bợ, bưng bô là đây...Tự suy, tự biên, tự diễn về tui vậy cũng được huh? ...Bộ mới chui từ trong...cái ấy của tui ra hay sao mà nói chắc như đinh đóng cột vậy? Đã nói là không muốn lên tiếng, nhưng thiệt là nhịn...ị thì còn dễ chịu một chút, chứ nhịn chửi mấy con ngu đần thích bợ đít kẻ khác như vầy thì nhịn không nổi thiệt mà! Rollin 

Mà sao tui nghi con guest này cũng chính là con dieuam aka là con khùng tinhoi2 quá đi....Kiểu cách nói giống y chang....Thôi thì chuồn lẹ, chứ nói với con khùng thích đi mây về gió nầy tới mai cũng chưa hết chuyện đâu...Mày cứ tự biên, tự diễn mình ên mày đi nhá con tình ói.... Cút đi, đừng nói tới tao nữa nha mạy! Mad  Kick3
[/quote]


Bà là con tình ôi thì tự hào biết mấy vì con tình ôi là cao thủ. Mẹ này nói tào lao.
[/quote]
 
Chòy oi, tinhoi được nâng lên là cao thủ mà chắc là cao thủ đu dây, hoang tưởng còn you là cao thủ bợ đít cho tinhoi đu đừng bị té có đúng không? Nói quá hay luôn. Clap  Rolling-on-the-floor-laughing4
[/quote]


Mẹ bên Vietfun đánh đâu thua đó bị con tình ói dập như cái.mền rách mà còn gân cổ cải. Sợ.mẹ thiệt.
[/quote]

Wow, bạn guest này quá giỏi. Tinhoi2 sẽ tâu với Chúa để Chúa cho bạn guest này một cái vé lên Thiên Đàng, chừng bạn chết đi sẽ được lên Thiên Đàng tiếp tục bợ đỡ cho tinhoi2 huh.  Ủa, mà mẹ của bạn là ai trong đây vậy? Có cần tinhoi2 rước mẹ của bạn lên Thiên Đàng luôn không?
[/quote]


Thôi đi mẹ. Mẹ thì nói chuyện không có lý, ăn nói chỉ biết chửi và chửi nên khng6 bao giờ có được bạn tốt. Người như mẹ khi bị người ta rượt thì người khác bỏ cho chết luôn vì chẳng ai thương. Phật không theo, Chúa cũng không theo. Bạn tốt thì không có. Nếu có bạn thì toàn là loại kém tư cách. Cho nên mẹ trước giờ đi đâu cũng bị đuổi chạy. Gặp người tốt khuyên bảo thì chửi người ta. Người như thế hạnh kiểm quá tệ. Tự xét mình đi.
[/quote]
 Út nút đít, Út thích nít đút ui, sao Út nỡ đành chê bai, hạ bệ tinhoi2 quá dzị chớ???? Disappointed-face4 Crying-face4
Reply