Phật Giáo Dưới Mắt Nhà Trí Thức :) :) :)
#61
VẬN MỆNH NHÂN LOẠI

Trên những giải đất mênh mông của thế giới, vận mệnh nhân loại vẫn còn tồn tại. Rất có thể trong sự tiếp xúc với khoa học Tây phương và cảm hứng bởi tinh thần lịch sử, giáo lý căn bản của Ðức Cồ Ðàm được phục hưng và thuần khiết, có thể chiếm một vị trí phần lớn trong hướng đi của vận mệnh nhân loại.

- H.G.Well

Phật Giáo dưới mắt nhà trí thức
Hòa thượng K.Sri Dhammananada
Tỳ Kheo Thích Tâm Quang dịch

May all Living Beings always live happily!
May they free from enmity
May they all share the blessings
Springing from the good that I have done!
                    Admire AdmireReply
#62
TRUYỀN GIÁO ÐẦU TIÊN


Phật giáo là tôn giáo truyến giáo đầu tiên trong lịch sử nhân loại với một thông điệp quốc tế là cứu độ tất cả nhân loại. Ðức Phật, sau khi giác ngộ, gửi 61 đệ tử đi mọi hướng với nhiệm vụ truyền đạt giáo pháp đem hạnh phúc và an lạc cho loài người.
- Tiến sĩ K.N. Jayatilleke,
"Phật giáo Và Hòa Bình"

May all Living Beings always live happily!
May they free from enmity
May they all share the blessings
Springing from the good that I have done!
                    Admire AdmireReply
#63
DÂN CHỦ

Phật giáo hoạt động dân chủ, Phật giáo gìn giữ dân chủ trong tôn giáo, dân chủ trong xã hội và dân chủ trong chính trị.
- Tiến Sĩ Ambedkar
Phật Giáo dưới mắt nhà trí thức
Hòa thượng K.Sri Dhammananada
Tỳ Kheo Thích Tâm Quang dịch


Budsas.org
May all Living Beings always live happily!
May they free from enmity
May they all share the blessings
Springing from the good that I have done!
                    Admire AdmireReply
#64
CON NGƯỜI ÐẠO ÐỨC KỲ TÀI

Trên quả địa cầu này, Ngài đem ý nghĩa những chân lý giá trị trường cữu và thúc đẩy đạo đức tiến bộ không chỉ cho riêng Ấn độ mà cho cả nhân loại. Ðức Phật là một nhà đạo đức vĩ đại kỳ tài chưa từng thấy có trên hoàn vũ.

- Albert Schweizer,
một nhà lãnh đạo triết học Tây Phương

Phật Giáo dưới mắt nhà trí thức
Hòa thượng K.Sri Dhammananada
Tỳ Kheo Thích Tâm Quang dịch

May all Living Beings always live happily!
May they free from enmity
May they all share the blessings
Springing from the good that I have done!
                    Admire AdmireReply
#65
VĂN HÓA THẾ GIỚI

Phật giáo đã mang lại sự tiến bộ cho thế giới văn minh và văn hóa chính đáng nhiều hơn bất cứ ảnh hưởng nào khác trong tiến trình nhân loại.
- H.G. Wells

Phật Giáo dưới mắt nhà trí thức
Hòa thượng K.Sri Dhammananada
Tỳ Kheo Thích Tâm Quang dịch


Budsas.org
May all Living Beings always live happily!
May they free from enmity
May they all share the blessings
Springing from the good that I have done!
                    Admire AdmireReply
#66
ÐỂ ÐẠT ÐƯỢC HÒA BÌNH

Câu hỏi tự nó nêu lên là thông điệp vĩ đại của đức Phật có thể áp dụng được bao xa trên thế giới ngày nay? Có lẽ có thể áp dụng được, có lẽ cũng không thể áp dụng được; nhưng nếu chúng ta theo đúng những nguyên tắc do đức Phật đề ra, rồi chúng ta sẽ đạt được hòa bình và an lạc cho thế giới.

- Tổng thống Nehru


Phật Giáo dưới mắt nhà trí thức
Hòa thượng K.Sri Dhammananada
Tỳ Kheo Thích Tâm Quang dịch


Budsas.org
May all Living Beings always live happily!
May they free from enmity
May they all share the blessings
Springing from the good that I have done!
                    Admire AdmireReply
#67
TRÍ TUỆ LÀ THANH GƯƠM CÒN VÔ MINH LÀ KẺ THÙ

Chưa có một trang lịch sử nào của Phật giáo bị xóa nhạt bởi ánh sáng của ngọn lửa của tòa án dị giáo hay bị bôi đen bởi làn khói dị giáo hay các nơi thị tứ vô tín ngưỡng bốc cháy, hay bị nhuộm đỏ với máu của các nạn nhân vô tội vì hận thù tôn giáo. Phật giáo chỉ dùng một thanh gươm, đó là gươm Trí tuệ và chỉ thừa nhận kẻ thù, đó là Vô minh. Ðó là chứng tích của lịch sử không thể chối cãi được.

- Giáo sư Bapat
"2500 Năm của Phật giáo"


Phật Giáo dưới mắt nhà trí thức
Hòa thượng K.Sri Dhammananada
Tỳ Kheo Thích Tâm Quang dịch

May all Living Beings always live happily!
May they free from enmity
May they all share the blessings
Springing from the good that I have done!
                    Admire AdmireReply
#68
KHÔNG MỘT LỜI THÔ BẠO

Không một lời thô bạo nào được thấy thốt ra từ nơi đức Phật trong cơn tức giận, chưa từng có một lời thô bạo được thấy trên môi đức Phật kể cả trong lúc tình cờ.

- Tiến Sĩ S. Radhakrishnan

Phật Giáo dưới mắt nhà trí thức
Hòa thượng K.Sri Dhammananada
Tỳ Kheo Thích Tâm Quang dịch


Budsas.org
May all Living Beings always live happily!
May they free from enmity
May they all share the blessings
Springing from the good that I have done!
                    Admire AdmireReply
#69
TẬP LUYỆN TRÍ TUỆ VÀ TỪ BI
Dường như người thanh niên bất diệt, hiền lành, ngồi khoanh chân trên hoa sen thanh tịnh với bàn tay phải dơ lên như khuyên nhủ như trả lời: "Nếu con muốn thoát khỏi sự đau khổ và sợ hãi, con hãy luyện tập trí tuệ và từ bi".

- Anatole France
Phật Giáo dưới mắt nhà trí thức
Hòa thượng K.Sri Dhammananada
Tỳ Kheo Thích Tâm Quang dịch

Budsas.org
May all Living Beings always live happily!
May they free from enmity
May they all share the blessings
Springing from the good that I have done!
                    Admire AdmireReply
#70
KHÔNG CÓ NGƯỢC ÐÃI

Với tôi, không có một tài liệu nào trong tất cả lịch sử dài đằng đẳng của Phật giáo qua nhiều thế kỷ mà các tín đồ Phật giáo tuy trong thời gian dài tột bực như vậy mà có một sự ngược đãi nào của người phật tử đối với những người có niềm tin khác.

- Giáo sư Rhys Davids

Phật Giáo dưới mắt nhà trí thức
Hòa thượng K.Sri Dhammananada
Tỳ Kheo Thích Tâm Quang dịch


Budsas.org
May all Living Beings always live happily!
May they free from enmity
May they all share the blessings
Springing from the good that I have done!
                    Admire AdmireReply
#71
CON NGƯỜI TẠO LUẬT CHO THIÊN NHIÊN


Luật trong khoa học là một sản phẩm cần thiết cho nhân loại và không có nghĩa xa con người còn có ý nghĩa nhiều hơn trong lập luận cho thiên nhiên hơn là ngược lại thiên nhiên tạo luật cho con người.

- Giáo Sư Karl Pearson

Phật Giáo dưới mắt nhà trí thức
Hòa thượng K.Sri Dhammananada
Tỳ Kheo Thích Tâm Quang dịch


Budsas.org
May all Living Beings always live happily!
May they free from enmity
May they all share the blessings
Springing from the good that I have done!
                    Admire AdmireReply
#72
CON NGƯỜI KHÔNG PHẢI LÀ MỘT SẢN PHẨM LÀM SẴN


Con người ngày nay là kết quả của việc lập đi lập lại cả triệu triệu lần tư tưởng và hành động. Con người hình thành và vẫn tiếp tục hình thành như vậy. Cá tính của con người được tiền định bởi sự chọn lựa của chính mình, tư tưởng, hành động do mình chọn lựa bằng thói quen.

- Hòa thượng Piyadassi


Phật Giáo dưới mắt nhà trí thức
Hòa thượng K.Sri Dhammananada
Tỳ Kheo Thích Tâm Quang dịch


Budsas.org
May all Living Beings always live happily!
May they free from enmity
May they all share the blessings
Springing from the good that I have done!
                    Admire AdmireReply
#73
CON NGƯỜI CÓ THỂ TỰ LẬP

Phật giáo giúp con người có thể tự lập và khích lệ lòng tự tin và nghị lực.


-Hòa thượng Narada Maha Thera,
"Phật giáo yếu lược"


Phật Giáo dưới mắt nhà trí thức
Hòa thượng K.Sri Dhammananada
Tỳ Kheo Thích Tâm Quang dịch

May all Living Beings always live happily!
May they free from enmity
May they all share the blessings
Springing from the good that I have done!
                    Admire AdmireReply