Candy Challenge....
#1
Tongue 
59 78 78

Chua ...mà cay nữa

78 78

[Image: IMG-20190516-164732.jpg]Có ai thử no sugar/ no dessert challenge for a Month chưa?  Rollin
_______________________________
Sống Sao Cho Thật Thảnh Thơi
Xem Đơì Như Cuộc Dạo Chơi Sơn Hà
~Diêụ Giác~
Reply
#2
Chị ăn kẹo này xong cho*? thẳng vô ER luôn.  78
Reply
#3
(05-17-2019, 06:10 PM)Vee Wrote: Chị ăn kẹo này xong cho*? thẳng vô ER luôn.  78

Chua lè ah chị

Biggrin
_______________________________
Sống Sao Cho Thật Thảnh Thơi
Xem Đơì Như Cuộc Dạo Chơi Sơn Hà
~Diêụ Giác~
Reply
#4
Khi nào anh bị bệnh thì em gởi cho anh nhé. 🤭

Trong lúc bệnh anh hổng có thích ăn đồ ngọt.  Lol
Phú quý do Trời
Reply
#5
(05-17-2019, 06:36 PM)Vâng Wrote: Khi nào anh bị bệnh thì em gởi cho anh nhé. 🤭

Trong lúc bệnh anh hổng có thích ăn đồ ngọt.  Lol

Rollin Rollin
_______________________________
Sống Sao Cho Thật Thảnh Thơi
Xem Đơì Như Cuộc Dạo Chơi Sơn Hà
~Diêụ Giác~
Reply
#6
BABE úi ùi uiiiiiiiiiii....mình làm bà con nhé?....kekekekekek...I am eating this one nè  Rolling-on-the-floor-laughing4 Face-with-stuck-out-tongue-and-winking-eye_1f61c

[Image: Candy.jpg]

***Ối giời! Sao hình phóng to thế nhể?... Rollin Chay
[-] The following 1 user Likes TiểuHồLy's post:
  • SugarBabe
Reply
#7
(05-17-2019, 07:40 PM)TiểuHồLy Wrote: BABE úi ùi uiiiiiiiiiii....mình làm bà con nhé?....kekekekekek...I am eating this one nè  Rolling-on-the-floor-laughing4 Face-with-stuck-out-tongue-and-winking-eye_1f61c

[Image: Candy.jpg]

***Ối giời! Sao hình phóng to thế nhể?... Rollin Chay


Please Rollin Please
_______________________________
Sống Sao Cho Thật Thảnh Thơi
Xem Đơì Như Cuộc Dạo Chơi Sơn Hà
~Diêụ Giác~
Reply
#8
(05-17-2019, 08:53 PM)SugarBabe Wrote: Please Rollin Please

Qua bển ăn khuya chè với xoài đê.... Lol
[-] The following 1 user Likes TiểuHồLy's post:
  • SugarBabe
Reply
#9
Tea cũng thích loại của THL post nha Heavy-black-heart4
Loại pineapple ngon hơn👍

Nhập tiệc chung nè Lol

[Image: 666-F6828-97-C8-42-AB-B4-C6-1-C6-C688-F715-C.jpg]
It’s okay to fail multiple times; all I need is one opportunity to succeed.
[-] The following 2 users Like TeaOla's post:
  • SugarBabe, TiểuHồLy
Reply
#10
(05-17-2019, 10:58 PM)TeaOla Wrote: Tea cũng thích loại của THL post nha Heavy-black-heart4
Loại pineapple ngon hơn👍

Nhập tiệc chung nè Lol

[Image: 666-F6828-97-C8-42-AB-B4-C6-1-C6-C688-F715-C.jpg]

Uả! Có loại pineapple hả Tea???????...Bữa nào quất xong gói đó THL sẽ thử ... Tulip4
Reply
#11
(05-17-2019, 11:08 PM)TiểuHồLy Wrote: Uả! Có loại pineapple hả Tea???????...Bữa nào quất xong gói đó THL sẽ thử ... Tulip4

Có đó THL, lần sau THL tìm thử Biggrin
THL thích ăn cay hèn chi muốn kiếm giỏi Lol Rolling-on-the-floor-laughing4
It’s okay to fail multiple times; all I need is one opportunity to succeed.
Reply
#12
(05-17-2019, 07:40 PM)TiểuHồLy Wrote: BABE úi ùi uiiiiiiiiiii....mình làm bà con nhé?....kekekekekek...I am eating this one nè  Rolling-on-the-floor-laughing4 Face-with-stuck-out-tongue-and-winking-eye_1f61c***Ối giời! Sao hình phóng to thế nhể?... Rollin Chay

Thank u " Sugarmama" 

Có dịp sẽ thử

Rollin
_______________________________
Sống Sao Cho Thật Thảnh Thơi
Xem Đơì Như Cuộc Dạo Chơi Sơn Hà
~Diêụ Giác~
Reply