Những bài học từ Kinh thánh
#1
Vân bắt đầu thread này là ... THE END TIMES

vì đây là 1 đề tài khá interesting

có nhiều người có cái nhìn khác nhau ... nhưng ở đây , Vân chia sẽ cái nhìn mà Vân thấy được từ Kinh thánh * Những dấu hiệu cho thấy thời điểm đang tới gần kề

1. The Rapture (Chúa Jesus ngự trên mây giữa không trung)

2. The 7 year tribulation

3. (Chúa Jesus trở lại với đoàn thiên binh trên con ngựa trắng)

4. The Millenium

5. (The Battle of Armageddon)

6. The Judgment Day

7. Heaven vs. Hell (hay còn được nói là H E DOUBLE HOCKEY STICKS)


Mỗi cái .. Vân sẽ đưa ra những điểm chánh yếu của cái đó ... mình chỉ nói ngắn gọn thôi và nắm những điểm chính yếu của từng cái 
Ta sẽ chẳng lìa ngươi đâu, chẳng bỏ ngươi đâu ... Hê bơ rơ 13:5  Tulip4
Ví bằng Cha, là Ðấng sai ta, không kéo đến, thì chẳng có ai được đến cùng ta, và ta sẽ làm cho người đó sống lại nơi ngày sau rốt .. Giăng 6:44 
Trước tôi trẻ, rày đả già, nhưng chẵng hề thấy người công bình bị bỏ, hay là dòng dõi người đi ăn mày ... Thi thiên 37:25  Tulip4


Reply
#2
* Những dấu hiệu cho thấy thời điểm đang tới gần kề .... Mat 24:4-14


- có người mạo danh là Đấng Christ, dỗ dành nhiều người ... đây là những kẻ tự cho mình là đấng tiên tri 
- giặc giả
- đói kém
- động đất
- các ngươi sẽ bị mọi dân ghen ghét vì Danh ta
- phản nghịch , ganh ghét lẫn nhau
- lòng yêu mến "Chúa" của phần nhiều người sẽ bị nguội dần ... nhưng kẽ nào bền chí cho đến cuối cùng thì sẽ được cứu
- Tin lành sẻ được giảng ra khắp đất để làm chứng cho muôn dân
mình thấy được những lời tiên tri này hiện nay đang được ứng nghiệm

nhất là việc Tin lành được giãng ra khắp đất để làm chứng cho muôn dân .... nhờ vào internet ngày nay .. người ta có thể ngồi ở nhà , mà mang Tin lành tới khắp nơi cho mọi người .. để ai quyết định đặt niềm tin vào Chúa Jesus thì sẽ được cứu 
Ta sẽ chẳng lìa ngươi đâu, chẳng bỏ ngươi đâu ... Hê bơ rơ 13:5  Tulip4
Ví bằng Cha, là Ðấng sai ta, không kéo đến, thì chẳng có ai được đến cùng ta, và ta sẽ làm cho người đó sống lại nơi ngày sau rốt .. Giăng 6:44 
Trước tôi trẻ, rày đả già, nhưng chẵng hề thấy người công bình bị bỏ, hay là dòng dõi người đi ăn mày ... Thi thiên 37:25  Tulip4


Reply
#3
1. The Rapture (Chúa Jesus ngự trên mây giữa không trung)


- mình thường nghe nói "không ai biết ngày Chúa sẽ trở lại"  .... thì đây chính là The Rapture , Chúa Jesus trở lại 1 cách bất ngờ trong khi nhân loại đang đối diện với "những sự kiện báo trước như đả nói ở trên"

- Lần này , Chúa Jesus ngự trên đám mây giữa không trung , những believers (còn sống) sẽ được cất lên không trung gặp Chúa ở đó và được cất đi , những unbelievers sẽ bị bỏ rơi trở lại (left behind)

- Sự kiện này xảy ra để cứu những believers khỏi phải đối diện tới giai đoạn kế , đó là "the 7 year tribulation"

- Kinh thánh có nói ... sẽ có 2 người đang ngồi chung với nhau ... 1 người được cất đi (the believers) , và 1 người bị bỏ rơi lại (the unbelievers)
Ta sẽ chẳng lìa ngươi đâu, chẳng bỏ ngươi đâu ... Hê bơ rơ 13:5  Tulip4
Ví bằng Cha, là Ðấng sai ta, không kéo đến, thì chẳng có ai được đến cùng ta, và ta sẽ làm cho người đó sống lại nơi ngày sau rốt .. Giăng 6:44 
Trước tôi trẻ, rày đả già, nhưng chẵng hề thấy người công bình bị bỏ, hay là dòng dõi người đi ăn mày ... Thi thiên 37:25  Tulip4


Reply
#4
[Image: Df-Sd4wt-VAAAUn2g.jpg]
https://www.youtube.com/watch?v=MUOODCHc-XU
Ta sẽ chẳng lìa ngươi đâu, chẳng bỏ ngươi đâu ... Hê bơ rơ 13:5  Tulip4
Ví bằng Cha, là Ðấng sai ta, không kéo đến, thì chẳng có ai được đến cùng ta, và ta sẽ làm cho người đó sống lại nơi ngày sau rốt .. Giăng 6:44 
Trước tôi trẻ, rày đả già, nhưng chẵng hề thấy người công bình bị bỏ, hay là dòng dõi người đi ăn mày ... Thi thiên 37:25  Tulip4


Reply
#5
Có nhiều người nói ...


TẠI SAO KINH THÁNH NÓI CHUÁ JESUS SẼ TRỞ LẠI , MÀ CHỜ HOÀI KHÔNG THẤY CHUÁ JESUS TRỞ LẠI , CHUYỆN CHUÁ JESUS TRỞ LẠI CÓ PHẢI LÀ SỰ THẬT KHÔNG ??


mình nên suy nghĩ 3 điều ở đây ....


1. Lần đầu tiên Chúa Jesus đến trần gian , Ngài đến như 1 em bé yếu ớt , sanh ra trong chuồng chiên máng cỏ ... mà mình làm kỹ niệm ngày đó là .. Lễ Giáng Sinh

Nhưng lần thứ hai Chúa Jesus trở lại trần gian , Ngài không trở lại như 1 em bé yếu ớt nằm trong chuồng chiên máng cỏ nữa ... mà Ngài tới oai hùng trên đám mây để cất những believers ra khỏi trần gian này (vì thế giới sắp phải đối diện với the 7 year tribulation)

2. Có người nói Chúa Jesus sẽ trở lại ngày này , hay Chúa Jesus sẽ trở lại ngày kia ... thậm chí , có những người nói ... Chúa Jesus đả trở lại rồi từ năm XXXX đó

Những điều này là sai .. vì sao  Confused

a. Ngày Chúa Jesus trở lại , không ai biết được ngày nào , nên mình không thể nói "Chúa Jesus sẽ trở lại vào ngày này , hay Chúa Jesus sẽ trở lại vào ngày kia"

b. Còn nếu nói Chúa Jesus đả trở lại rồi ,  thì ai ai cũng biết , vì Ngài "KHÔNG ÂM THẦM KÍN ĐÁO BÍ MẬT TRỞ LẠI KHÔNG CHO AI BIẾT , MÀ NGÀI TRỞ LẠI HIÊN NGANG TRÊN ĐÁM MÂY" ... mình chưa nghe nói sự kiện này xảy ra , right ??

và thêm vào đó , the believers vẩn còn sống trên trần gian này , họ chưa được cất đi ... nên ... yeah , Chúa Jesus chưa trở lại


3. Chúa Jesus trở lại chậm , vì Ngài cho thêm thời gian cho the unbelievers có cơ hội tin nhận Ngài để được cứu .... nhưng thời gian này rồi cũng sẽ có lúc phải "đóng sổ" lại ... khi Ngài trở lại , mọi unbelievers phải đối diện với the next 7 year tribulation ... vì lòng cứng cỏi của họ

tĩ du .. Vân tin Chúa vào năm 1991 .. nếu Chúa Jesus trở lại năm 1989 , thì Vân đả mất cơ hội nhận sự cứu rổi ... cám ơn Chúa Jesus đả cho Vân thời gian để kịp tin nhận Ngài  78


2 Peter 3:9

Chúa không chậm trễ về lời hứa của Ngài như mấy người kia tưởng đâu, nhưng Ngài lấy lòng nhịn nhục đối với anh em, không muốn cho một người nào chết mất, song muốn cho mọi người đều ăn năn
Ta sẽ chẳng lìa ngươi đâu, chẳng bỏ ngươi đâu ... Hê bơ rơ 13:5  Tulip4
Ví bằng Cha, là Ðấng sai ta, không kéo đến, thì chẳng có ai được đến cùng ta, và ta sẽ làm cho người đó sống lại nơi ngày sau rốt .. Giăng 6:44 
Trước tôi trẻ, rày đả già, nhưng chẵng hề thấy người công bình bị bỏ, hay là dòng dõi người đi ăn mày ... Thi thiên 37:25  Tulip4


Reply
#6
Những câu Kinh thánh có liên hệ tới The Rapture mà mình có thể tìm hiểu thêm .... 


Mat 24:35-36

35 Trời đất sẽ qua, nhưng lời ta nói chẳng bao giờ qua đi. 

36 Về ngày và giờ đó, chẳng có ai biết chi cả, thiên sứ trên trời hay là Con cũng vậy, song chỉ một mình Cha biết thôi. 


Khải huyền 1:7

Kìa, Ngài đến giữa những đám mây, mọi mắt sẽ trông thấy, cả đến những kẻ đã đâm Ngài cùng trông thấy; hết thảy các chi họ trong thế gian sẽ than khóc vì cớ Ngài. Quả thật vậy. A-men! 

Mat 24:40-41

40 Lúc ấy, sẽ có hai người nam ở trong một đồng ruộng, một người được đem đi, còn một người bị để lại

41 có hai người nữ đương xay cối, một người được đem đi, còn một người bi để lại
Ta sẽ chẳng lìa ngươi đâu, chẳng bỏ ngươi đâu ... Hê bơ rơ 13:5  Tulip4
Ví bằng Cha, là Ðấng sai ta, không kéo đến, thì chẳng có ai được đến cùng ta, và ta sẽ làm cho người đó sống lại nơi ngày sau rốt .. Giăng 6:44 
Trước tôi trẻ, rày đả già, nhưng chẵng hề thấy người công bình bị bỏ, hay là dòng dõi người đi ăn mày ... Thi thiên 37:25  Tulip4


Reply
#7
Có 1 điều interesting ở đây ...CHUÁ JESUS SO SÁNH ... THỜI ÔNG NOAH BUILT CÁI ARK VS. THE RAPTURE  Hello
1. Thời ông Noah built cái ark ... mọi người đang ăn uống , say sưa , vui vẽ ... còn ông Noah thì vâng lời Chúa , kiên trì built cái ark như Ngài dạy bảo .... ĐÙNG 1 CÁI , TRỜI ĐỔ CƠN MƯA , NẠN  ĐẠI HỒNG THUỸ BẤT NGỜ XẢY TỚI , KHÔNG AI CHUẨN BỊ CHO CÁI BẤT NGỜ NÀY , NGOẠI TRỪ ÔNG NOAH & GIA ĐÌNH ÔNG TA & NHỮNG CON THÚ ÔNG CHO LÊN CHIẾC ARK 


những ai có chuẩn bị ... thì được cứu

những ai không chuẫn bị ... thì không được cứu2. The Rapture ... dĩ nhiên con người đang sống trong những hoạn nạn mà Kinh thánh đả nói tiên tri trước , nhưng có rất nhiều người không chuẩn bị , có thể có luôn cả believers và unbelievers , họ không chuẩn bị .... ĐÙNG 1 CÁI , CHUÁ JESUS TRỞ LẠI BẤT NGỜ ĐỂ ĐEM FAITHFUL BELIEVERS ĐI 


những ai faithful believers ... những ai có chuẫn bị ... thì đươc cứu   banana-skipping-rope-smiley-emoticon

những ai unbelievers hay unfaithful believers ... những ai không có chuẩn bị ... thì không được cứu .. thế là họ   Loudly-crying-face4Mat 24:36-51

36 Về ngày và giờ đó, chẳng có ai biết chi cả, thiên sứ trên trời hay là Con cũng vậy, song chỉ một mình Cha biết thôi. 


37 Trong đời Nô-ê thể nào, khi Con người đến cũng thể ấy

38 Vì trong những ngày trước nước lụt, người ta ăn, uống, cưới, gả như thường cho đến ngày Nô-ê vào tàu

39 người ta không ngờ chi hết cho đến khi nước lụt tới mà đùa đem đi hết thảy, khi Con người đến cũng như vậy

40 Lúc ấy, sẽ có hai người nam ở trong một đồng ruộng, một người được đem đi, còn một người bị để lại

41 có hai người nữ đương xay cối, một người được đem đi, còn một người bi để lại

42 Vậy hãy tỉnh thức, vì các ngươi không biết ngày nào Chúa mình sẽ đến

43 Hãy biết rõ, nếu người chủ nhà đã hay canh nào kẻ trộm sẽ đến, thì tỉnh thức, không để cho đào ngạch nhà mình. 

44 Vậy thì các ngươi cũng hãy chực cho sẵn, vì Con người sẽ đến trong giờ các ngươi không ngờ

45 Ai là đầy tớ trung tín và khôn ngoan, mà người chủ đặt cai trị đầy tớ mình, đặng cho đồ ăn đúng giờ? 

46 Phước cho đầy tớ đó, khi chủ đến thấy làm như vậy! 

47 Quả thật, ta nói cùng các ngươi, chủ sẽ đặt kẻ ấy coi sóc cả gia tài mình. 

48 Nếu, trái lại, là một đầy tớ xấu, nó nghĩ thầm rằng: Chủ ta đến chậm

49 bèn đánh kẻ cùng làm việc với mình, và ăn uống với phường say rượu, 

50 thì chủ nó sẽ đến trong ngày nó không ngờ và giờ nó không biết. 

51 Chủ sẽ đánh xé xương và định phần nó đồng với kẻ giả hình. Ðó là nơi sẽ có khóc lóc và nghiến răng.
Ta sẽ chẳng lìa ngươi đâu, chẳng bỏ ngươi đâu ... Hê bơ rơ 13:5  Tulip4
Ví bằng Cha, là Ðấng sai ta, không kéo đến, thì chẳng có ai được đến cùng ta, và ta sẽ làm cho người đó sống lại nơi ngày sau rốt .. Giăng 6:44 
Trước tôi trẻ, rày đả già, nhưng chẵng hề thấy người công bình bị bỏ, hay là dòng dõi người đi ăn mày ... Thi thiên 37:25  Tulip4


Reply
#8
the key words của cái post ở trên


CHUẨN BỊ vs. KHÔNG CHUẨN BỊ

TĨNH THỨC vs. KHÔNG TĨNH THỨC- những người không tin Chúa Jesus sẽ trở lại ... họ không chuẫn bị .... ĐÙNG 1 CÁI , CHUÁ JESUS TRỞ LẠI 1 CÁCH BẤT NGỜ TRONG THE RAPTURE ... những người này không được cứu , vì họ không chuẩn bị ... có luôn cả ... UnbelieversUnfaithful believers   Loudly-crying-face4


- những người tin Chúa Jesus sẽ trở lại ... họ sống trong sự chuẫn bị ... ĐÙNG 1 CÁI , CHUÁ JESUS TRỞ LẠI 1 CÁCH BẤT NGỜ TRONG THE  RAPTURE ... những người này được cứu ... nhất là họ thoát khỏi "the 7 year tribulation"   banana-skipping-rope-smiley-emoticon
Ta sẽ chẳng lìa ngươi đâu, chẳng bỏ ngươi đâu ... Hê bơ rơ 13:5  Tulip4
Ví bằng Cha, là Ðấng sai ta, không kéo đến, thì chẳng có ai được đến cùng ta, và ta sẽ làm cho người đó sống lại nơi ngày sau rốt .. Giăng 6:44 
Trước tôi trẻ, rày đả già, nhưng chẵng hề thấy người công bình bị bỏ, hay là dòng dõi người đi ăn mày ... Thi thiên 37:25  Tulip4


Reply
#9
Vân có post đoạn Kinh thánh ở trên ... Mat 24:36-51


đọc đoạn Kinh thánh này , mình hiểu thêm điều gì nữa (ngoài chuyện trận đại hồng thuỷ tới bất ngờ vs. chuyện Chúa Jesus trở lại bất ngờ ??)- Chúa là ĐẤNG TẠO DỰNG NÊN MUÔN LOÀI TRÊN THẾ GIAN NÀY

- Ngài dựng chúng ta theo hình thể của Ngài ... Ngài giao thế gian này cho chúng ta làm "quãn gia" ... hay hiểu 1 cách khác "người chủ không có ở đây , giao gia tài của mình lại cho quản gia chăm sóc , rồi người chủ sẽ trở lại ... quãn gia nào tốt thì làm việc theo Ý Chủ chờ người chủ trở lại thì chủ sẽ thưởng ... quãn gia nào xấu nghĩ chủ sẽ không trở lại , sống buông thả theo ý mình , tới lúc chủ trở lại , thì chủ sẻ trừng phạt ngưởi quản gia đó"

ok ... Chúa (ông chủ) dựng chúng ta theo hình thể của Ngài (Chúa Jesus) .... giao thế gian này lại cho chúng ta (quãn gia)

- quãn gia nào trung tín ... sống cho đẹp Ý Chúa ... thì khi ông chủ trở lại .. ông chủ sẽ ban thưởng cho người đó (thiên đàng)

- quãn gia nào bất trung (nghĩ ông chủ sẽ không trở lại) ... sống luông tuồng theo ý mình muốn ... thì khi ông chủ trở lại ... ông chủ sẽ trừng phạt người đó (địa ngục)
Ta sẽ chẳng lìa ngươi đâu, chẳng bỏ ngươi đâu ... Hê bơ rơ 13:5  Tulip4
Ví bằng Cha, là Ðấng sai ta, không kéo đến, thì chẳng có ai được đến cùng ta, và ta sẽ làm cho người đó sống lại nơi ngày sau rốt .. Giăng 6:44 
Trước tôi trẻ, rày đả già, nhưng chẵng hề thấy người công bình bị bỏ, hay là dòng dõi người đi ăn mày ... Thi thiên 37:25  Tulip4


Reply
#10
the key words ở trên là


Ý CHUÁ vs. Ý MÌNH 


- hảy cẩn thận ... vì có nhiều người tưỡng mình là Chúa   Face-with-rolling-eyes4

- mình nghĩ gì , thì Chúa phải nghĩ như vậy ... or else   Face-with-rolling-eyes4Vân nhắc những người này 

- bạn không phải là Chúa ... á à ... no   Thumbs-down4

- bạn không thể nói ... CHUÁ NGHĨ THẾ NÀY , CHUÁ NGHĨ THẾ KIA .. THEO Ý BẠN ... á à .. no   Thumbs-down4

NHỮNG GÌ CHUÁ NGHĨ , ĐƯỢC VIẾT RỎ RÀNG TRONG KINH THÁNH 

NẾU BẠN ĐI NGHỊCH LẠI VỚI KINH THÁNH .. TỨC LÀ BẠN ĐI NGHỊCH LẠI VỚI Ý CHUÁ ... CHO DÙ BẠN TƯỠNG MÌNH LÀ CHUÁ , THÌ BẠN CŨNG KHÔNG BAO GIỜ LÀ CHUÁ ĐƯỢC ... SORRY  Cool
Ta sẽ chẳng lìa ngươi đâu, chẳng bỏ ngươi đâu ... Hê bơ rơ 13:5  Tulip4
Ví bằng Cha, là Ðấng sai ta, không kéo đến, thì chẳng có ai được đến cùng ta, và ta sẽ làm cho người đó sống lại nơi ngày sau rốt .. Giăng 6:44 
Trước tôi trẻ, rày đả già, nhưng chẵng hề thấy người công bình bị bỏ, hay là dòng dõi người đi ăn mày ... Thi thiên 37:25  Tulip4


Reply
#11
1 câu hỏi khác về THE RAPTURE cũng khá interesting ở đây


KHI CHUÁ JESUS TRỞ LẠI TRÊN ĐÁM MÂY , THÌ CÓ TIẾNG KÈN TRUMPET CUẢ THIÊN SỨ KHÔNG ???


có vài chổ đề cập tới the trumpet ... Mat 24:31

31 Ngài sẽ sai thiên sứ mình dùng tiếng kèn rất lớn mà nhóm lại những kẻ đã được lựa chọn của Ngài ở khắp bốn phương, từ cuối phương trời nầy cho đến tận phương kia.

1 Cô rinh tô 15:51-53

51 Nầy là sự mầu nhiệm tôi tỏ cho anh em: Chúng ta không ngủ hết, nhưng hết thảy đều sẽ biến hóa, 

52 trong giây phút, trong nháy mắt, lúc tiếng kèn chót; vì kèn sẽ thổi, kẻ chết đều sống lại được không hay hư nát, và chúng ta đều sẽ biến hóa
53 Vả, thể hay hư nát nầy phải mặc lấy sự không hay hư nát, và thể hay chết nầy phải mặc lấy sự không hay chết.
1 Tê sa lô ni ca 4:16

16 sẽ có tiếng kêu lớn và tiếng của thiên sứ lớn cùng tiếng kèn của Ðức Chúa Trời, thì chính mình Chúa ở trên trời giáng xuống; bấy giờ những kẻ chết trong Ðấng Christ, sẽ sống lại trước hết

Khải huyền 11:15 , 18

Vị thiên sứ thứ bảy thổi loa, có những tiếng lớn vang ra trên trời rằng: Từ nay nước của thế gian thuộc về Chúa chúng ta và Ðấng Christ của Ngài, Ngài sẽ trị vì đời đời

Các dân tộc vốn giận dữ, nhưng cơn thạnh nộ của Ngài đã đến: giờ đã tới, là giờ phán xét kẻ chết, thưởng cho tôi tớ Chúa là các đấng tiên tri, thưởng cho các thánh và các người kính sợ danh Chúa, thưởng cho kẻ nhỏ cùng kẻ lớn, và hủy phá những kẻ đã hủy phá thế gian.
Đọc những đoạn Kinh thánh trên , Vân có cảm giác ... cảm giác thôi nhá ... nếu có ai thấy Vân sai , thì xin giúp ý kiến  Hello

- The Rapture sẽ không có tiếng kèn trumpet

- Mà khi bước vào The Judgment day thì sẽ có tiếng kèn trumpet  Hello
Ta sẽ chẳng lìa ngươi đâu, chẳng bỏ ngươi đâu ... Hê bơ rơ 13:5  Tulip4
Ví bằng Cha, là Ðấng sai ta, không kéo đến, thì chẳng có ai được đến cùng ta, và ta sẽ làm cho người đó sống lại nơi ngày sau rốt .. Giăng 6:44 
Trước tôi trẻ, rày đả già, nhưng chẵng hề thấy người công bình bị bỏ, hay là dòng dõi người đi ăn mày ... Thi thiên 37:25  Tulip4


Reply
#12
[Image: flower-bulbs-hof18-06-64-400-compressed.jpg]
Ta sẽ chẳng lìa ngươi đâu, chẳng bỏ ngươi đâu ... Hê bơ rơ 13:5  Tulip4
Ví bằng Cha, là Ðấng sai ta, không kéo đến, thì chẳng có ai được đến cùng ta, và ta sẽ làm cho người đó sống lại nơi ngày sau rốt .. Giăng 6:44 
Trước tôi trẻ, rày đả già, nhưng chẵng hề thấy người công bình bị bỏ, hay là dòng dõi người đi ăn mày ... Thi thiên 37:25  Tulip4


Reply
#13
[Image: church-will-be-raptured-768x768.png]
Ta sẽ chẳng lìa ngươi đâu, chẳng bỏ ngươi đâu ... Hê bơ rơ 13:5  Tulip4
Ví bằng Cha, là Ðấng sai ta, không kéo đến, thì chẳng có ai được đến cùng ta, và ta sẽ làm cho người đó sống lại nơi ngày sau rốt .. Giăng 6:44 
Trước tôi trẻ, rày đả già, nhưng chẵng hề thấy người công bình bị bỏ, hay là dòng dõi người đi ăn mày ... Thi thiên 37:25  Tulip4


Reply
#14
2. The 7 year tribulation


- thiệt tình mà nói , đề tài này đang được bàn cải về nhiều khía cạnh .. Vân sẽ không vô phần bàn cải này , vì sẽ làm mình rất là confused .. Vân chỉ nói vài điễm chánh ở đây để mình có khái niệm về giai đoạn này thôi nhá ... keep in mind , đây chỉ là những cái cho mình có khái niệm thôi , chứ thiệt tình chương trình của Chúa trong tương lai , chỉ có Chúa biết được thôi , chứ con người mình thì không thể nào biết chính xác được


- 1 chuyện for sure là ... HỘI THÁNH CUẢ CHUÁ , THE FAITHFUL BELIEVERS , SẼ KHÔNG TRÃI QUA GIAI ĐOẠN NÀY , VÌ CHUÁ ĐẢ CẤT HỌ ĐI Ở THE RAPTURE  78


1 Tê-sa-lô-ni-ca 5:9

Ðức Chúa Trời chẳng định sẵn cho chúng ta bị cơn thạnh nộ, nhưng cho được sự giải cứu bởi Ðức Chúa Jêsus Christ chúng ta


- Giai đoạn này được đề cập dưới nhiều tên khác nhau trong Kinh thánh ...


The day of the LORD (Wail, for the day of the LORD is near; it will come like destruction from the Almighty ... Isaiah 13:6)


Distress/Tribulation (When you are in tribulation, and all these things come upon you in the latter days, you will return to the LORD your God and obey his voice ... Deu 4:30)


Great Tribulation - ý nói 3.5 năm cuối của giai đoạn này (For then there will be great tribulation, such as has not been from the beginning of the world until now, no, and never will be ... Mat 24:21)


A time of trouble (At that time shall arise Michael, the great prince who has charge of your people. And there shall be a time of trouble, such as never has been since there was a nation till that time. But at that time your people shall be delivered, everyone whose name shall be found written in the book ... Daniel 12:1)


A time of trouble for Jacob (How awful that day will be! No other will be like it. It will be a time of trouble for Jacob, but he will be saved out of it ... Jeremiah 30:7)
những câu Kinh thánh này cho biết ... THỜI GIAN NÀY LÀ 1 THỜI GIAN "KINH KHŨNG CÓ 1 KHÔNG 2" , MÀ TỪ TRƯỚC TỚI BÂY GIỜ , NHÂN LOẠI CHƯA BAO GIỜ PHẢI TRÃI QUA ... MÀ LÚC ĐÓ , UNBELIEVERS VÀ UNFAITHFUL BELIEVERS , LÀ NHỮNG NGƯỜI BỊ LEFT BEHIND SAU THE RAPTURE , PHẢI NHẬN LÃNH TRỌN VẸN 
Ta sẽ chẳng lìa ngươi đâu, chẳng bỏ ngươi đâu ... Hê bơ rơ 13:5  Tulip4
Ví bằng Cha, là Ðấng sai ta, không kéo đến, thì chẳng có ai được đến cùng ta, và ta sẽ làm cho người đó sống lại nơi ngày sau rốt .. Giăng 6:44 
Trước tôi trẻ, rày đả già, nhưng chẵng hề thấy người công bình bị bỏ, hay là dòng dõi người đi ăn mày ... Thi thiên 37:25  Tulip4


Reply
#15
(05-17-2019, 12:26 AM)tuyetvan Wrote: Vân bắt đầu thread này là ... THE END TIMES

ngày tận thế ??? when ? Disappointed-face4 Disappointed-face4
Cuộc đời đó có bao lâu mà hững hờ .... Grinning-face-with-smiling-eyes4

Reply