Chợ trời ế
#1
Giang hồ bỏ đi đâu hết làm chợ trời ế ơi là ế, mất vui.  Disappointed-face4
Reply
#2
Rollin Rollin
Reply
#3
Thiếu trái cây . Chợ trời mà không có trái cây
Reply
#4
[Image: vu-sua-vang.jpg?v=20190410]
Reply