“Que Mua?”
#1
ỎR no?? Lolz

[Image: 258xoiv.jpg]
Reply
#2
No...ko đẹp thôi

Biggrin
_______________________________
Sống Sao Cho Thật Thảnh Thơi
Xem Đơì Như Cuộc Dạo Chơi Sơn Hà
~Diêụ Giác~
Reply
#3
(05-16-2019, 06:11 PM)SugarBabe Wrote: No...ko đẹp thôi

Biggrin

Thx for the honesty! Its a good thing I got it for free!
[-] The following 1 user Likes LoveStory08's post:
  • SugarBabe
Reply
#4
Ai kêu tui đó ?  Face-with-stuck-out-tongue-and-winking-eye_1f61c
Đơì Là Phù Du .
Kiếp Nhân Sinh Là Cõi Tạm .
Reply
#5
(05-16-2019, 10:34 PM)Quê Mùa Wrote: Ai kêu tui đó ?  Face-with-stuck-out-tongue-and-winking-eye_1f61c

Coincidence! ba8 Biggrin Biggrin
Reply
#6
(05-16-2019, 05:44 PM)LoveStory08 Wrote: ỎR no?? Lolz

[Image: 258xoiv.jpg]

Hello LoveStory
Sao khỏe không LS ?
Dạo này chắc LoveStory hát karaoke hay lắm phải không ?

Đây mới là áo quê mùa ( found on the net)

[Image: jb5mop.jpg]

Full-moon-with-face4
Reply
#7
(05-17-2019, 11:02 AM)t_mtl Wrote: Hello LoveStory
 Sao khỏe không LS ?
Dạo này chắc LoveStory hát karaoke hay lắm phải không ?

Đây mới là áo quê mùa ( found on the net)

[Image: jb5mop.jpg]

Full-moon-with-face4
OMG 😮 

I’m doing ok,  thanks.

No, I havent been karaoke lately due to my other commitments!
Reply