Oh yeah ... Oh yeah
#31
(05-14-2019, 06:14 PM)Lý Mạc Sầu Wrote: Tại bài đó dành cho đàn ông hát  Rolling-on-the-floor-laughing4

Cao quá chừng ... làm Khờ leo lên ngọn cây cột điện đứng hát rồi mà lên vẫn không lại Eo Vis Phương ... chắc lúc ỗng hát ông lên sân thượng nhà lầu  59 tầng quá .... 

Rollin
Xin Cám Ơn ! 
Reply
#32
(05-14-2019, 11:43 AM)YeuAnhDaiKho Wrote: Khờ nỗi tiếng không ngồi lê đôi mắt .... chĩ hay mắt lẽo tò mò... không nhiều chuyên ... chĩ lắm chuyện....

Hôm nay Khờ mang trên vai 5 sao không phãi tự nhiên có ....

Xin đừng gọi Khờ là kẽ nhiều chuyện .... Khờ giận . 

Rollin Rollin Rollin

 Nhỏ Khờ, bửa mm thấy Khờ có post Món thịt xỏ xâu BBQ, nhờ Khờ post qua chổ món ăn mùa hè cho mm ngâm kíu Với. Tulip4
Thanks bé Khờ, chúc mừng lên 5 Sao nha Cheer

Reply
#33
Hôm nay không ai phụ Khờ Oh yeahhh Oh yeahhh hã ? 

Please Please Please

Vietbest muôn năm ! Please
Xin Cám Ơn ! 
Reply