Oh yeah ... Oh yeah
#1
Khờ nỗi tiếng không ngồi lê đôi mắt .... chĩ hay mắt lẽo tò mò... không nhiều chuyên ... chĩ lắm chuyện....

Hôm nay Khờ mang trên vai 5 sao không phãi tự nhiên có ....

Xin đừng gọi Khờ là kẽ nhiều chuyện .... Khờ giận . 

Rollin Rollin Rollin
Xin Cám Ơn ! 
Reply
#2
Ngồi lê đôi mách mà Sầu đọc ra Khờ ngồi lé đôi mắt  Rollin Rollin

Ai nói Khờ nhiều chuyện vậy? Có cần Sầu xách kiếm đi thanh toán dùm ko? Lol
Reply
#3
Năn nĩ Sầu đừng chém nó .... tại vì nó là 

Khờ .... Khờ nói chớ ai đâu  Rollin Rollin

Chặn trước cho người ta stop nghĩ mình như vậy ....

Rollin
Xin Cám Ơn ! 
Reply
#4
Sầu ơi .... bộ không phãi là ngồi lê đít .... lê mông mòn ghế nhà hàng xóm ngóng chuyện .....lõ con mắt tò mò dòm chuyện thiên hạ .... nên được gọi là ngồi lê đôi mắt sao ? 

Rollin Hông biết nên hõi mà ...
Xin Cám Ơn ! 
Reply
#5
Nghe Khờ nói ko cần chém ai Sầu mừng quá  Rollin Rollin

Ngồi lê đôi mách ko phải mắt Khờ. Mách là mách bảo.
Khờ có thể Google để hiểu thêm nghĩa của nó
Reply
#6
(05-14-2019, 01:45 PM)Lý Mạc Sầu Wrote: Nghe Khờ nói ko cần chém ai Sầu mừng quá  Rollin Rollin

Ngồi lê đôi mách ko phải mắt Khờ. Mách là mách bảo.
Khờ có thể Google để hiểu thêm nghĩa của nó

Kiếm kiễng ..... Rollin Rollin Rollin

Vác kiếm cho oai hù thiên hạ  Rollin

Khờ hông vác kiếm .... Khờ ôm dao găm ...  Rollin
rút ra thọt cái ọt lẹ .... rút kiếm dài thoòng ... nó chém mình trước
Xin Cám Ơn ! 
Reply
#7
(05-14-2019, 01:56 PM)YeuAnhDaiKho Wrote: Kiếm kiễng ..... Rollin Rollin Rollin

Vác kiếm cho oai hù thiên hạ  Rollin

Khờ hông vác kiếm .... Khờ ôm dao găm ...  Rollin
rút ra thọt cái ọt lẹ .... rút kiếm dài thoòng ... nó chém mình trước

Sầu có cơn nhe Khờ. Hôm nào khùng khùng chém thiệt à Rollin

Định xin mods cái icon chém cái phụp và cái máy xay sinh tố  Face-with-stuck-out-tongue-and-winking-eye_1f61c Rollin
Reply
#8
(05-14-2019, 02:06 PM)Lý Mạc Sầu Wrote: Sầu có cơn nhe Khờ. Hôm nào khùng khùng chém thiệt à Rollin

Định xin mods cái icon chém cái phụp và cái máy xay sinh tố  Face-with-stuck-out-tongue-and-winking-eye_1f61c Rollin

Uỗng quá ..........phí cũa ..... Khờ tiếc 
Cái lưỡi cuã máy say sinh tố .... cùn uỗng lắm .

Bõ vào hồ cho cá nuốt ... khõi tốn kém hư hao  Rollin
Xin Cám Ơn ! 
Reply
#9
Nói quá .... dân chợ trời chạy hết .... 

Không ai dám hó hé trong chợ trời hôm nay ...

Rollin Rollin Rollin
Xin Cám Ơn ! 
Reply
#10
Ahahaha Lol Rollin
Reply
#11
(05-14-2019, 02:26 PM)Lý Mạc Sầu Wrote: Ahahaha Lol Rollin

Cười là đồng ý ....

1 lý mạc sầu mấy ông đã nhức đầu ... 

Thêm 1 lý mạc sầu Khờ ai chịu cho thấu  Rollin
Xin Cám Ơn ! 
Reply
#12
Tưng tưng quá trầm trọng rồi đấy!!!
Phú quý do Trời
Reply
#13
(05-14-2019, 03:51 PM)Vâng Wrote: Tưng tưng quá trầm trọng rồi đấy!!!

Ờ .... Khờ còn biết cầm phone gọi 911 cần thuốc gấp  Lol Rollin
Xin Cám Ơn ! 
Reply
#14
(05-14-2019, 03:53 PM)YeuAnhDaiKho Wrote: Ờ .... Khờ còn biết cầm phone gọi 911 cần thuốc gấp  Lol Rollin

Tội nghiệp cho cái phone. Đâu fải chỉ có con người là mắc nợ.

Sigh!
Phú quý do Trời
Reply
#15
(05-14-2019, 11:43 AM)YeuAnhDaiKho Wrote: Khờ nỗi tiếng không ngồi lê đôi mắt .... chĩ hay mắt lẽo tò mò... không nhiều chuyên ... chĩ lắm chuyện....

Hôm nay Khờ mang trên vai 5 sao không phãi tự nhiên có ....

Xin đừng gọi Khờ là kẽ nhiều chuyện .... Khờ giận . 

Rollin Rollin Rollin

 Đúng là khờ thiệt mà... ! Làm tưởng khờ đang fê tính gọi bà mụ cho khờ chứ !... Thinking-face4
banana-skipping-rope-smiley-emoticon
Lạy thượng đế! Hỏng phải con !... Là nó đó...
Reply